فهرست مطالب
Facebook
Twitter
LinkedIn

جملات و عبارات پرکاربرد در رایتینگ آیلتس به جهت کسب نمره 8

جملات کاربردی رایتینگ آیلتس

جملات کاربردی رایتینگ آیلتس بسیار مهم است، هیرادی های عزیز یادگیری این جملات به شما کمک می کند که چگونه و چطور با چه جمله ای رایتینگ خود را شروع کنید.

خیلی خوب است که جملات کاربردی رایتینگ آیلتس را یاد بگیرید تا در روز آزمون از 3 یا 4 تای آنها در هر گروه استفاده کنید.

برای آشنایی و آمادگی در آزمون آیلتس حتما به صفحه آیلتس تک مهارت مراجعه کنید.

با 50 تا از جملات کاربردی رایتینگ آیلتس آشنا شوید.

 

Having said that, = از سوی دیگر

From a new angle = از یک زاویه جدید

To shed more light on the issue = اگر بخواهیم این موضوع را بیشتر توضیح دهیم،

In doing so, = با انجام چنین کاری

By doing so, = با انجام چنین کاری

Given the fact that = Given that = از آنجاییکه

Considering the fact that = از آنجاییکه

To this end, = To this aim, = برای رسیدن به این هدف

On this base, = On this basis, = On this ground, = بر این اساس

It is mainly for this reason that = عمدتا به این دلیل است که

 

مقاله پیشنهادی: توصیه های حیاتی ممتحن های (اگزمینرهای) آیلتس برای مهارت رایتینگ آیلتس

 

It is radically due to = اساسا به خاطر این است که

For this reason, = به این دلیل

For these reasons, = به این دلایل

To put it more simply, = به بیان ساده

In simple words (terms) = به بیان ساده

Broadly speaking, = Widely speaking, = اگر بخواهیم موضوع را بیشتر بسط بدیم، 

In broad terms, = In wide terms, = اگر بخواهیم موضوع را بیشتر بسط بدیم، 

On a positive point (note)(side), = از دید مثبت

On a negative point (note)(side), = از دید منفی

In other words, = That is,  = به عبارت دیگر

 

مردی در حال نوشتن
مردی در حال نوشتن

متد پیلینگ، مهارت های آکادمیک رایتینگ آیلتس شما را به طور حرفه ای تقویت می کند!

 

On the other hand, = On the other side, = از سوی دیگر

In this regard, = In this respect, = In this direction, = در این راستا

With this in your mind, = با این طرز فکرت نمی توانی

Beyond this/that, = اگر بخواهیم فراتر بریم

To go further = To take one step further, = اگر بخواهیم فراتر بریم

Far from it, = از آن گذشته، گذشته از آن

Apart from = Aside from = صرفه نظر از

Apart from the fact that = Aside from the fact that = صرفه نظر از اینکه

To widen the subject = To broaden the subject = اگر بخواهیم موضوع را بیشتر بسط بدیم، 

When it comes to = وقتی نوبت می رسد به

It begs the question why = It raises the question why = این سوال را به ذهن می آورد که

From a new perspective, = از یک دیدگاه جدید،

In a sense, = به نوعی

As it is known to all of us, = همانطور که برای همه ما واضح هست

As it is known to us all, = همانطور که برای همه ما واضح هست

As it turns out, = همانطور که برای همه آشکار است

It is fair to say that = منصفانه هست که بگیم

It is unfair to say that = غیر منصفانه هست که بگیم

I have to say that = من باید بگم که

Suffice it to say, = کافی است گفته شود که

On the surface, = درظاهر

On the face of it, = در ظاهر

Allegedly, = در ظاهر

Purportedly, = در ظاهر

Seemingly, = در ظاهر

Understandably, = بدیهی است که

With the lapse of time = With the passage of time = With the passing of time = As times goes on = As time passes by = over time = As time marches on = با گذشت زمان

At first glance, =  در نگاه اول،

On second thought, = بعد از بررسی مجدد

 

دپارتمان آیلتس مرکز تخصصی زبان هیراد – جملات کاربردی رایتینگ آیلتس

 

در صورتی که این مقاله برایتان کاربردی بود خوشحال خواهیم شما این مقاله را بادوستان خود از طریق دکمه زیر به اشتراک بگذارید

مشاوران ما در مرکز زبان هیراد هم اکنون آماده پاسخگویی به سوالات شما دراین زمینه می باشند.

ارتباط در واتس اپ: کارشناسان آنلاین

 

ساعت کاری این بخش: 9 الی 20:30

Leave your thought here

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشاوران ما در مرکز زبان هیراد هم اکنون آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند.

ارتباط در واتس اپ: کارشناسان آنلاین

ساعت کاری این بخش: 9 الی 20:30