ارتباطات معنایی لغات آیلتس
فهرست مطالب
Facebook
Twitter
LinkedIn

ارتباطات معنایی بین لغات

ارتباطات معنایی بین لغات در آزمون آیلتس در مهارت Reading

( How words are related in IELTS reading skill )

در مهارت IELTS Readingدانش پژوهان باید یاد بگیرند که چگونه طراحان سوال آیلتس در مهارت Readingبین کلمات ارتباط ایجاد کرده و دانش پژوهان محترم را به سمت جواب هدایت  می کنند . چگونگی ارتباط بین کلمات در این مهارت خود یک مهارتی است که باید کسب گردد .

بعضی لغات باهم مترادف هستند در حالیکه بعضی لغات با یکدیگر صدرصد مترادف نیستند اما ارتباط معنایی زیادی با یکدیگر دارند . به عنوان مثال در فارسی خوشگل ، زیبا ، جذاب ، لوند ، شیفته کننده و تودل برو باهم صدرصد مترادف نیستند اما ارتباط معنایی نزدیکی دارند چون در همه این لغات مفهوم زیبایی نهفته است .

در مهارت IELTS Reading  لغات متعددی هستند که باهم ارتباط معنایی نزدیکی دارند یعنی مرتبط هستند اما صدرصد با یکدیگر مترادف نیستند . در انگلیسی سطح پیشرفته این نکته بسیار مورد توجه قرار می گیرد . به عنوان یک مثال کاربردی و قابل فهم به لغات زیر توجه کنید :

Study  (n.)   مطالعه تحقیق Examination  (n.)   بررسی- معاینه
Inquiry  (n.)   بررسی استعلام Research  (n.)     تحقیق
Test  (n.)   آزمایش Survey  (n.)   بررسی تحقیق
Experiment  (n.)   بررسی تحقیق Scrutiny  (n.)   بررسی
Questionnaire  (n.)  بررسی Canvas  (n.)  بررسی نتیجه
Exploration  (n.)  بررسی تحقیق Investigation  (n.)  بررسی
  Inspection  (n.)  تحقیق بررسی

بنابراین کلمات فوق صدرصد با یکدیگر مترادف نیستند اما ارتباط معنایی خیلی نزدیکی با یکدیگر دارند . در انگلیسی پیشرفته ارتباطات معنایی بین لغات از اهمیت زیادی برخوردار هستند به عنوان مثال کلمه Studyدر انگلیسی پایه فقط به معنی مطالعه ، مطالعه کردن می باشد اما در انگلیسی پیشرفته به معنی بررسی ، تحقیق هم می باشد .

The study shows that ………

بررسی اخیر نشان می دهد که ………..

به ارتباط معنایی بین لغات زیر به عنوان مثال بعدی توجه کنید :

Protect  (v.)  محافظت کردن                                            Protection  (n.)   محافظت

Conserve  (v.)   محافظت کردن                                       Conservation  (n.)   محافظت

Preserve  (v.)   محافظت کردن                                        Preservation  (n.)   محافظت

Keep  (v.)   نگهداری کردن                                               Maintain  (v.)   نگهداری کردن

Shield  (v.)  نگهداری کردن                                              Maintenance  (n.)   نگهداری

در کلمات فوق دیده می شود که بعضی از کلمات فعل هستند و بعضی از کلمات اسم هستند . اصلاٌ مهم نیست که Part of speechکلمات با یکدیگر فرق کنند . آنچه مهم است این است که این کلمات با یکدیگر ارتباط معنایی بسیار نزدیکی دارند و در آزمون آیلتس مهارت Reading، مارا به سمت جواب هدایت می کنند بنابراین دانش پژوهان باید دامنه لغات هم معنی و مرتبط را تقویت کنند تا بتوانند در مهارت Readingو Listeningراحت تر عمل کنند .

در کلاسهای ReadingوListening  آزمون IELTS، اساتید دانش پژوهان را با تعداد قابل التوجهی از لغاتی که با یکدیگر ارتباط معنایی نزدیکی دارند آشنا می کنند . افزایش اُفق دید نسبت به لغات مرتبط در زبان انگلیسی پیشرفته یکی از رموز اصلی موفقیت در این آزمون تکنیکی است . این مهارت کم کم با پشتکار و تمرین و مطالعه متنهای گوناگون حاصل می گردد .

 ( دپارتمان آموزشی آیلتس مرکز زبان هیراد )

مشاوران ما در مرکز زبان هیراد هم اکنون آماده پاسخگویی به سوالات شما دراین زمینه می باشند.

ارتباط در واتس اپ: کارشناسان آنلاین

 

ساعت کاری این بخش: 9 الی 20:30

Leave your thought here

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشاوران ما در مرکز زبان هیراد هم اکنون آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند.

ارتباط در واتس اپ: کارشناسان آنلاین

ساعت کاری این بخش: 9 الی 20:30