صفحه اصلی همکاری با ما نتایج کتب تالیفی هیراد تماس با ما ویدئوهای آموزشی گالری تصاویر تقویم آموزشی دانلودها خدمات مکاتباتی EN
logo
منوی اصلی

برنامه کلاس های فوق فشرده نوروز

جدول مشخصات دوره های ویژه نوروز 1398 مرکزتخصصی زبان هیراد

نام دورهقیمت (ریال)وضعیتظرفیتمحل برگزارینوعتاریخ ساعتروز برگزاریثبت نام
IELTS15.000.000تکمیل ظرفیت0شعبه 2فوق فشرده03/01 تا 11/019:00 - 14:00هر روزکلیک کنید
IELTS15.000.000در دسترس15شعبه 2فوق فشرده03/01 تا 11/019:00 - 14:00هر روزکلیک کنید
Conversation7.000.000در دسترس15شعبه 2فوق فشرده03/01 تا 11/019:00 - 14:00هر روزکلیک کنید
Conversation7.000.000تکمیل ظرفیت0شعبه 2فوق فشرده03/01 تا 11/019:00 - 14:00هر روزکلیک کنید
Pre IELTS8.000.000در دسترس15شعبه 2فوق فشرده03/01 تا 11/019:00 - 14:00هر روزکلیک کنید
PTE14.000.000در دسترس15شعبه 2فوق فشرده03/01 تا 11/019:00 - 14:00هر روزکلیک کنید
Vocab8.000.000در دسترس15شعبه 2فوق فشرده03/01 تا 11/019:00 - 14:00هر روزکلیک کنید
Grammar
 (from novice to expert)
7.000.000در دسترس15شعبه 2فوق فشرده03/01 تا 11/019:00 - 14:00هر روزکلیک کنید