صفحه اصلی ورود کاربران همکاری با هیراد درخواست نمایندگی تماس با ما وبلاگ گالری تصاویر سایت قدیمی هیراد دیکشنری آنلاین لینک های مفید
محل برگزاری :
دوره :
ردیف عنوان تاریخ شروع روز ساعت برگزاری محل برگزاری دوره
1 AEF:Starter(Part 1) 1396/08/14 فرد 19:00 شعبه 1-پاسداران Conversation
2 AEF:Starter(Part 2) 1396/08/29 زوج 10:30 شعبه 1-پاسداران Conversation
3 AEF:Book1(Part 1) 1396/08/15 زوج 19:00 شعبه 1-پاسداران Conversation
4 AEF:Book1(Part 3) 1396/08/29 زوج 19:00 شعبه 1-پاسداران Conversation
5 AEF:Book2(Part 1) 1396/08/13 زوج 19:00 شعبه 1-پاسداران Conversation
6 AEF:Book2(Part 3) 1396/08/19 فرد 17:00 شعبه 1-پاسداران Conversation
7 AEF:Book3(Part 2) 1396/08/21 1شنبه و 3شنبه 06:30 شعبه 1-پاسداران Conversation
8 AEF:Book3(Part 2) 1396/08/21 1شنبه و 3شنبه 10:00 شعبه 2-شریعتی Conversation
9 AEF:Book3(Part 2) 1396/08/07 فرد 19:00 شعبه 1-پاسداران Conversation
10 AEF:Book3(Part 3) 1396/09/06 زوج 17:30 شعبه 1-پاسداران Conversation
11 AEF:Book4(Part 3) 1396/08/07 1شنبه و 3شنبه 19:00 شعبه 1-پاسداران Conversation
12 AEF:Book5(Part 1) 1396/08/29 زوج 17:00 شعبه 1-پاسداران Conversation
13 AEF:Book 5(Part 3) 1396/08/06 زوج 17:30 شعبه 1-پاسداران Conversation
14 PET(Intensive1) 1396/08/13 زوج 10:30 شعبه 1-پاسداران Intensive Conversation
15 PET(Intensive2) 1396/08/12 جمعه 08:30 شعبه 1-پاسداران Weekend
صفحه 1 از 8