صفحه اصلی ورود کاربران همکاری با هیراد درخواست نمایندگی تماس با ما وبلاگ گالری تصاویر سایت قدیمی هیراد دیکشنری آنلاین لینک های مفید
محل برگزاری :
دوره :
ردیف عنوان تاریخ شروع روز ساعت برگزاری محل برگزاری دوره
1 AEF:Starter(Part 1) 1396/07/13 فرد 19:00 شعبه 1-پاسداران Conversation
2 AEF:Starter(Part 1) 1396/07/15 زوج 10:30 شعبه 1-پاسداران Conversation
3 AEF:Book1(Part 1) 1396/08/15 زوج 19:00 شعبه 1-پاسداران Conversation
4 AEF:Book1(Part 2) 1396/07/05 زوج 19:00 شعبه 1-پاسداران Conversation
5 AEF:Book2(Part 1) 1396/07/10 زوج 19:00 شعبه 1-پاسداران Conversation
6 AEF:Book2(Part 2) 1396/07/25 فرد 17:00 شعبه 1-پاسداران Conversation
7 AEF:Book3(Part 2) 1396/08/21 1شنبه و 3شنبه 06:30 شعبه 1-پاسداران Conversation
8 AEF:Book4(Part 1) 1396/07/30 فرد 19:00 شعبه 2-شریعتی Conversation
9 AEF:Book3(Part 2) 1396/08/21 1شنبه - 3شنبه 10:30 شعبه 1-پاسداران Conversation
10 AEF:Book3(Part 2) 1396/07/19 زوج 17:30 شعبه 1-پاسداران Conversation
11 AEF:Book4(Part 3) 1396/08/07 1شنبه و 3شنبه 17:00 شعبه 1-پاسداران Weekend
12 AEF:Book4(Part 3) 1396/07/12 زوج 17:00 شعبه 1-پاسداران Conversation
13 Let's Go Begin(Part 3) 1396/07/24 زوج 19:00 شعبه 1-پاسداران Children and Young Adults Conversation
14 Let's Go 1(Part 3) 1396/07/26 زوج 17:00 شعبه 1-پاسداران Children and Young Adults Conversation
15 PET(Intensive1) 1396/07/21 جمعه 08:30 شعبه 1-پاسداران Weekend
صفحه 1 از 7