صفحه اصلی ورود کاربران همکاری با هیراد درخواست نمایندگی تماس با ما وبلاگ گالری تصاویر سایت قدیمی هیراد دیکشنری آنلاین لینک های مفید
محل برگزاری :
دوره :
ردیف عنوان تاریخ شروع روز ساعت برگزاری محل برگزاری دوره
1 AEF:Starter(Part 1) 1396/05/30 زوج 10:30 شعبه 1-پاسداران Conversation
2 AEF:Starter(Part 2) 1396/05/07 زوج 19:00 شعبه 1-پاسداران Conversation
3 AEF:Book1(Part 1) 1396/05/09 زوج 19:00 شعبه 1-پاسداران Conversation
4 AEF:Book2(Part 1) 1396/06/07 فرد 17:00 شعبه 1-پاسداران Conversation
5 AEF:Book2(Part 2) 1396/06/11 زوج 19:00 شعبه 1-پاسداران Conversation
6 AEF:Book3(Part 1) 1396/05/30 1شنبه و 3شنبه 17:30 شعبه 1-پاسداران Conversation
7 AEF:Book3(Part 1) 1396/06/21 1شنبه و 3شنبه 10:30 شعبه 1-پاسداران Conversation
8 AEF:Book4(Part 2) 1396/06/07 1شنبه و 3شنبه 19:00 شعبه 2-شریعتی Conversation
9 AEF:Book5(Part 2) 1396/05/23 زوج 17:00 شعبه 1-پاسداران Conversation
10 AEF:Book4(Part 3) 1396/05/21 زوج 19:00 شعبه 1-پاسداران Conversation
11 AEF:Book 5(Part 2) 1396/06/01 زوج 17:00 شعبه 1-پاسداران Conversation
12 PET(Intensive1) 1396/05/27 جمعه 17:00 شعبه 1-پاسداران Weekend
13 PET(Intensive1) 1396/05/18 زوج 10:30 شعبه 1-پاسداران Conversation
14 PET(Intensive2) 1396/05/20 جمعه 08:30 شعبه 1-پاسداران Weekend
15 PET(Intensive2) 1396/05/03 فرد 19:00 شعبه 1-پاسداران Conversation
صفحه 1 از 7