صفحه اصلی ورود کاربران همکاری با هیراد درخواست نمایندگی تماس با ما وبلاگ گالری تصاویر سایت قدیمی هیراد دیکشنری آنلاین لینک های مفید
محل برگزاری :
دوره :
ردیف عنوان تاریخ شروع روز ساعت برگزاری محل برگزاری دوره
1 AEF:Starter(Part 1) 1396/03/17 زوج 10:30 شعبه 1-پاسداران Conversation
2 AEF:Starter(Part 1) 1396/03/10 زوج 19:00 شعبه 1-پاسداران Conversation
3 AEF:Book1(Part 1) 1396/04/20 فرد 17:00 شعبه 1-پاسداران Conversation
4 AEF:Book1(Part 2) 1396/03/10 زوج 19:00 شعبه 1-پاسداران Conversation
5 AEF:Book2(Part 1) 1396/04/03 زوج 18:00 شعبه 1-پاسداران Conversation
6 AEF:Book2(Part 1) 1396/04/20 فرد 19:00 شعبه 1-پاسداران Conversation
7 AEF:Book2(Part 2) 1396/04/11 1شنبه و 3شنبه 18:30 شعبه 1-پاسداران Conversation
8 AEF:Book3(Part 2) 1396/03/07 1شنبه و 3شنبه 17:00 شعبه 2-شریعتی Conversation
9 AEF:Book4(Part 1) 1396/03/29 زوج 17:00 شعبه 1-پاسداران Conversation
10 AEF:Book4(Part 1) 1396/03/23 1شنبه و 3شنبه 17:00 شعبه 1-پاسداران Conversation
11 AEF:Book 4(Part 2) 1396/04/17 زوج 19:00 شعبه 1-پاسداران Conversation
12 1AEF Book5 (p2) 1396/03/08 زوج 17:00 شعبه 1-پاسداران Conversation
13 AEF:Book1,P.1(Weekend) 1396/03/11 5شنبه 08:30 شعبه 1-پاسداران Weekend
14 AEF:Book2,P.2Weekend) 1396/04/02 جمعه 08:30 شعبه 1-پاسداران Weekend
15 PET(Intensive1) 1396/03/12 جمعه 08:30 شعبه 1-پاسداران Weekend
صفحه 1 از 8