صفحه اصلی ورود کاربران همکاری با هیراد درخواست نمایندگی تماس با ما وبلاگ گالری تصاویر سایت قدیمی هیراد دیکشنری آنلاین لینک های مفید
محل برگزاری :
دوره :
ردیف عنوان تاریخ شروع روز ساعت برگزاری محل برگزاری دوره
1 Pre IELTS&TOEFL 1395/11/03 1شنبه و 3شنبه 17:00 شعبه 1-پاسداران Pre IELTS and Pre TOEFL
2 Pre IELTS&TOEFL 1396/01/27 1شنبه و 3شنبه 17:00 شعبه 1-پاسداران Pre IELTS and Pre TOEFL
3 IELTS (Writing1) 1395/11/20 زوج 19:00 شعبه 1-پاسداران IELTS
4 IELTS (Speaking) 1395/12/21 زوج 17:00 شعبه 1-پاسداران IELTS
5 IELTS (Listening) 1395/11/23 زوج 19:00 شعبه 1-پاسداران IELTS
6 IELTS (Reading) 1395/12/18 زوج 19:00 شعبه 1-پاسداران IELTS
7 General Speaking(2) 1395/11/30 شنبه و دوشنبه 16:00 شعبه 1-پاسداران General Speaking
8 General Speaking(5) 1395/11/20 زوج 10:30 شعبه 1-پاسداران General Speaking
9 General Writing(2) 1395/11/28 5شنبه 10:30 شعبه 1-پاسداران Weekend
10 General Writing(3) 1396/01/31 5شنبه 15:00 شعبه 1-پاسداران Weekend
11 General Vocab(1) 1395/12/15 جمعه 10:15 شعبه 1-پاسداران Weekend
12 General Vocab(2) 1395/11/13 جمعه 10:15 شعبه 1-پاسداران Weekend
13 B.E.C. 1 (Part 1) 1395/12/06 جمعه 09:00 شعبه 1-پاسداران Weekend
14 GRE Writing 1395/11/07 5شنبه 15:00 شعبه 1-پاسداران Weekend
15 GRE Verbal 1395/12/26 5شنبه 15:00 شعبه 1-پاسداران Weekend
صفحه 1 از 16