صفحه اصلی ورود کاربران همکاری با هیراد درخواست نمایندگی تماس با ما وبلاگ گالری تصاویر سایت قدیمی هیراد دیکشنری آنلاین لینک های مفید
محل برگزاری :
دوره :
ردیف عنوان تاریخ شروع روز ساعت برگزاری محل برگزاری دوره
1 AEF:Starter(Part 1) 1396/02/16 زوج 10:30 شعبه 1-پاسداران Conversation
2 AEF:Starter(Part 1) 1396/02/09 زوج 19:00 شعبه 1-پاسداران Conversation
3 AEF:Book1(Part 1) 1396/02/21 فرد 19:00 شعبه 1-پاسداران Conversation
4 AEF:Book1(Part 2) 1396/02/18 زوج 19:00 شعبه 1-پاسداران Conversation
5 AEF:Book2(Part 1) 1396/02/16 زوج 18:00 شعبه 1-پاسداران Conversation
6 AEF:Book2(Part 1) 1396/03/01 فرد 19:00 شعبه 1-پاسداران Conversation
7 AEF:Book2(Part 2) 1396/03/07 1شنبه و 3شنبه 18:30 شعبه 1-پاسداران Conversation
8 AEF:Book3(Part 2) 1396/02/11 زوج 17:00 شعبه 2-شریعتی Conversation
9 AEF:Book4(Part 1) 1396/02/23 زوج 19:00 شعبه 1-پاسداران Conversation
10 AEF:Book4(Part 1) 1396/03/23 1شنبه و 3شنبه 17:00 شعبه 1-پاسداران Conversation
11 AEF:Book 4(Part 2) 1396/02/19 فرد 19:00 شعبه 1-پاسداران Conversation
12 PET(Intensive1) 1396/03/06 زوج 17:00 شعبه 1-پاسداران Conversation
13 AEF:Book1,P.1(Weekend) 1396/02/21 5شنبه 08:30 شعبه 1-پاسداران Weekend
14 AEF:Book2,P.1Weekend) 1396/02/01 جمعه 08:30 شعبه 1-پاسداران Weekend
15 PET(Intensive1) 1396/02/15 جمعه 08:30 شعبه 1-پاسداران Weekend
صفحه 1 از 8