اصطلاحات بامزه انگلیسی+ ترجمه فارسی
فهرست مطالب
Facebook
Twitter
LinkedIn

اصطلاحات بامزه انگلیسی+ ترجمه فارسی

وقتی که در کلاس آیلتس یا هر کلاس آموزش زبان دیگری شرکت می‌کنید، از شما می‌خواهند که دایره واژگان خود را افزایش دهید. شما این کار را چطور انجام می‌دهید؟ بسیاری از ما انسان‌ها با سرگرمی رابطه خوبی داریم و از این طریق می‌توانیم نکته‌های آموزشی مختلفی را بیاموزیم. اگر بتوانید اصطلاحات بامزه انگلیسی با ترجمه فارسی را یاد بگیرید، به مرور دایره واژگان شما از طریق همین سرگرمی کوچک افزایش پیدا می‌کند.

این اصطلاحات در دوره مکالمه فشرده انگلیسی، دوره‌های ویدیویی و … هم به کار گرفته می‌شوند تا از طریق آنها دانشجویان بتوانند دانش زبان انگلیسی خود را ارتقاء دهند. اما اصطلاحات با نمک انگلیسی چه هستند و به زبان فارسی چه معنایی دارند؟

ده‌ها اصطلاحات باحال انگلیسی وجود دارد که اگر روزانه فقط یک یا چند مورد از آنها را یاد بگیرید، بعد از مدتی متوجه می‌شوید که به بسیاری از کلمه‌ها و نحوه ادای جمله‌های مختلف به زبان انگلیسی مسلط هستید.

معرفی انواع اصطلاحات بامزه انگلیسی با ترجمه فارسی

معرفی انواع اصطلاحات بامزه انگلیسی با ترجمه فارسی

در ادامه لیستی از انواع اصطلاحات بامزه انگلیسی را به همراه ترجمه فارسی برایتان قرار می‌دهیم:

اصطلاح معنا
A blessing in disguise چیز خوبی که در ابتدا بد به‌نظر می‌رسید، نعمتی نهانی
A dime a dozen چیزی شایع، صدتا یه غاز
Beat around the bush نگفتن منظور‌تان، معمولاً چون معذب‌کننده است. طفره رفتن
Better late than never دیرتر رسیدن بهتر از این است که هرگز نیایید.
Bite the bullet کنار آمدن با چیزی چون اجتناب‌ناپذیر است، دندان روی جگر گذاشتن
Break a leg موفق باشید
Call it a day متوقف‌کردن کار‌کردن روی چیزی
Cut somebody some slack بیش‌از‌حد انتقاد نکن، امان‌دادن و سهل گرفتن
Cutting corners انجام کاری با کاستی به‌منظور ذخیره زمان یا پول
Easy does it آرام باش
Get out of hand از کنترل خارج‌شدن، از دستمون در رفته!
Get something out of your system انجام کاری که قصد آن را داشتید تا بتوانید عبور کنید
Get your act together بهتر کار کن یا ر‌ها کن، خودت رو جمع و جور کن
Give someone the benefit of the doubt به حرفی که فردی می‌زند اعتماد کن
Go back to the drawing board دوباره شروع کن، برگرد سر خونه‌ی اول
Hang in there ر‌ها نکن ]بی خیال نشو[، تحمل کن
Hit the sack بخواب
It’s not rocket science پیچیده نیست، آپولو نمی‌خوای هوا کنی
Let someone off the hook کسی را برای چیزی مسئول ندانستن
Make a long story short مختصر گفتن چیزی
Miss the boat بسیار دیر است
No pain, no gain بایستی برای چیزی که می‌خواهی، کار کنی، نابرده رنج گنج میسر نمی‌شود
On the ball موفق‌بودن در کاری
Pull someone’s leg شوخی‌کردن با کسی، سر به سر کسی گذاشتن
Pull yourself together آرام باش، خودت رو جمع‌و‌جور کن!
So far so good تا به اینجا همه چیز خوب پیش رفته است
Speak of the devil فردی که الان در مورد حرف می‌زدیم ظاهر می‌شود، چه حلال‌زاده!
That’s the last straw صبر من تمام شده است، دیگه طاقتم تاخت شده
The best of both worlds یک موقعیت ایده‌آل
Time flies when you’re having fun هنگامی که خوش می‌گذرد متوجه گذر زمان نخواهید شد
To get bent out of shape ناراحت‌شدن، لب و لوچش آویزون‌شده!
To make matters worse تشدید یک مشکل، قوز بالا قوز
Under the weather بیمار
We’ll cross that bridge when we come to it الان در مورد آن مشکل صحبت نکنیم
Wrap your head around something درک موضوعی پیچیده
You can say that again درست است، موافقم، دهنتو طلا بگیرن
Your guess is as good as mine هیچ نظری ندارم

انواع ضرب المثل های بامزه انگلیسی به همراه ترجمه فارسی

انواع ضرب المثل های بامزه انگلیسی به همراه ترجمه فارسی

اصطلاح معنا
A bird in the hand is worth two in the bush ارزش چیزی که اکنون داری بیشتر از چیزی است که ممکن است در آینده داشته باشی، سیلی نقد امروز به از حلوای نسیه فردا
A penny for your thoughts به من بگو به چه فکر می‌کنی
A penny saved is a penny earned پولی که امروز پس‌انداز می‌کنی را می‌توانی بعداً خرج کنی
A perfect storm بدترین شرایط ممکن
A picture is worth 1000 words بهتر است ببینیم تا تعریف کنیم، شنیدن کی بود مانند دیدن (یک تصویر گویای هزاران واژه است)
Actions speak louder than words آنچه مردم عمل می‌کنند را باور کن نه حرفی که می‌زنند، دوصد گفته چون نیم کردار نیست
Add insult to injury تشدید یک شرایط بد، عذر بدتر از گناه
Barking up the wrong tree اشتباه گرفتن، در جایی اشتباه به‌دنبال راه حل گشتن
Birds of a feather flock together افرادی که شبیه به هم هستند، دوست یکدیگرند (معمولاً به‌صورت منفی به کار می‌رود)، کبوتر با کبوتر باز با باز
Bite off more than you can chew قبول پروژه‌ای که توانایی به اتمام‌رساندش را ندارید، لقمه بزرگتر از دهن خود برداشتن
Break the ice احساس راحتی به دیگران دادن، یخ کسی آب شدن
By the skin of your teeth تنها به سختی، با چنگ و دندون
Comparing apples to oranges مقایسه دو چیز غیر قابل مقایسه، قیاس مع‌الفارغ
Costs an arm and a leg بسیار گران، قیمت سرگردنه
Do something at the drop of a hat انجام کاری بدون برنامه‌ریزی قبلی
Do unto others as you would have them do unto you منصفانه با مردم برخورد‌کردن. هم چنین به‌عنوان “قانون طلایی” از آن یاد می‌شود. آنچه برای خود می‌پسندی برای دیگران هم بپسند
Don’t count your chickens before they hatch روی یک اتفاق خوب، پیش از افتادنش حساب نکن، حساب پیشکی شیشکی

جوجه رو آخر پاییز می‌شمرن

Don’t cry over spilt milk گله‌کردن از چیزی که قابل اصلاح نیست، دلیلی ندارد، آب رفته باز نمی‌آید به جوی
Don’t give up your day job در این کار مهارتی نداری
Don’t put all your eggs in one basket همه داراییتو روی یک چیز سرمایه‌گذاری نکن. کاری که انجام می‌دهی بسیار پرخطر است، همه پولاتو توی جیب نذار
Every cloud has a silver lining چیز‌های خوب بعد از چیز‌های بد میان، در ناامیدی بسی امید است
Get a taste of your own medicine به گونه‌ای که با دیگران رفتار کرده‌ای با خودت رفتار شود (منفی)
Give someone the cold shoulder نادیده گرفتن کسی، بی‌محلی‌کردن
Go on a wild goose chase انجام کاری بدون هدف
Good things come to those who wait صبور باش،‌ گر صبر کنی ز غوره حلوا سازی
He has bigger fish to fry او مسائل مهم‌تری برای پرداختن دارد تا مسأله‌ای که الان در مورد آن صحبت می‌کنیم
He’s a chip off the old block فرزند پسر شبیه پدرش است
Hit the nail on the head درست و دقیق به انجام رساندن کاری، زدی تو خال
Ignorance is bliss بهتر است ندانی، بی‌خبری خوش‌خبری
It ain’t over till the fat lady sings هنوز تمام نشده است
It takes one to know one درست به اندازه‌ی من بد هستی، دیوانه چو دیوانه ببیند خوشش آید
It’s a piece of cake آسان است، مثل آب خوردن!
It’s raining cats and dogs به شدت باران می‌بارد
Kill two birds with one stone با یک کنش، دو عمل را به انجام رساندن، با یک تیر دو نشان زدن!
Let the cat out of the bag فاش‌کردن یک راز
Live and learn من اشتباه کردم، انسان جایز الخطاست
Look before you leap ریسک‌های حساب‌شده کن، بی گدار به آب نزن
On thin ice تحت مراقبت. اگر یک اشتباه دیگر کنی، مشکل ایجاد خواهد شد. لبه‌ی تیغ
Once in a blue moon به ندرت، وقت گل نی
Play devil’s advocate بحث در جهت مخالف، صرفاً برای پیش‌برد بحث و جدل
Put something on ice متوقف‌کردن یک پروژه، زیر سر گذاشتن چیزی
Rain on someone’s parade خراب‌کردن چیزی
Saving for a rainy day پس انداز پول برای بعداً، ذخیره برای روز مبادا
Slow and steady wins the race قابل‌اطمینان‌بودن از سرعت مهمتر است، آهسته و پیوسته پیش‌رفتن
Spill the beans برملا‌کردن یک راز
Take a rain check به تعویق انداختن یک برنامه، باشه برای یه وقت دیگه
Take it with a grain of salt زیاد آن را جدی نگیر
The ball is in your court تصمیم توست، توپ در زمین توست
The best thing since sliced bread یک اختراع بسیار خوب
The devil is in the details از دور زیبا به‌نظر می‌رسد، اما وقتی از نزدیک‌تر نگاه می‌کنی، مشکلاتی وجود دارند، آوار دهل‌شنیدن از دور خوش است
The early bird gets the worm اولین نفراتی که وارد می‌شوند بهترین چیز‌ها را خواهند گرفت، سحرخیز باش تا کامروا باشی
The elephant in the room معضل اصلی، مشکلی که مردم از آن دوری می‌کنند
The whole nine yards هر چیزی، هر روشی
There are other fish in the sea از دست دادن این فرصت اشکالی ندارد؛ فرصت‌های دیگری پدید خواهند آمد
There’s a method to his madness دیوانه به‌نظر می‌رسد اما زیرک است
There’s no such thing as a free lunch هیچ چیز تماماً رایگان نیست
Throw caution to the wind ریسک‌کردن
You can’t have your cake and eat it too نمی‌توانی صاحب همه چیز باشی، هم خر را می‌خواهد، هم خرما را!
You can’t judge a book by its cover شاید این فرد یا شی ظاهر بدی داشته باشد؛ اما، باطن آن خوب باشد. نمی‌توانی کتابی را از روی جلدش قضاوت کنی

اصطلاح انگیسی سرش رو ابراس

ضرب المثل‌ها و اصطلاحاتی که در ادامه می‌اوریم، برای افرادی مناسب است که به زبان انگلیسی مسلط هستند و صرفاً قصد گسترش آن را دارند.

اصطلاح معنا
An ounce of prevention is worth a pound of cure با تلاش اندکی می‌توانی جلوی ]بروز[ یک مشکل را بگیری. حل‌کردن آن بعد‌ها دشوارتر است.
As right as rain عالی
Bolt from the blue اتفاقی که بدون هشدار و آگاهی افتاد
Cut the mustard به‌خوبی انجام‌دادن کاری
Don’t beat a dead horse گذر کن، این موضوع تمام‌شده است
Every dog has his day هر کسی حداقل یک بار فرصتش را پیدا می‌کند
Fit as a fiddle در صحت و سلامت کامل
Fortune favors the bold ریسک‌کردن
Get a second wind پس از خستگی فراوان، انرژی زیادی داشتن
He who laughs last laughs loudest به خاطر کاری که کردی ازت انتقام می‌گیرم
He’s not playing with a full deck او احمق است
He’s off his rocker او دیوانه است
He’s sitting on the fence نمی‌تواند ذهن خود را مرتب کند
Run like the wind سریع دویدن
Snowed under پر مشغله
That ship has sailed بسیار دیر است
There are clouds on the horizon مشکلات در راه است
Those who live in glass houses shouldn’t throw stones افرادی که سؤال‌برانگیز هستند، نباید دیگران را نقد کنند
Waste not, want not چیزی را حرام نکن تا همواره به قدر کافی داشته باشی
We see eye to eye ما موافقیم
Weather the storm عبور از میان مسأله‌ای دشوار
Well begun is half done یک شروع خوب حائز اهمیت است
When it rains it pours همه چیز در جایی دچار مشکل است
You can catch more flies with honey than you can with vinegar به خوش برخوردی به چیزی که می‌خواهی می‌رسی
You can’t make an omelet without breaking some eggs انجام هر چیزی هزینه‌ای دارد.

اصطلاحات بامزه انگلیسی، گسترش دهنده دایره لغات شما

اصطلاحات بامزه انگلیسی، گسترش دهنده دایره لغات شما

اصطلاحات بامزه انگلیسی به مرور می‌توانند دایره لغات شما را افزایش دهند، به‌شرط اینکه روزانه آنها را تمرین و تکرار کنید و در صحبت‌های روزانه‌تان بگنجانید. مثلاً اگر قصد یادگیری یک اصطلاح را دارید، در صحبت‌هایتان با دوستان و آشنایان این اصطلاحات را به کار ببرید. بعد از مدتی متوجه می‌شوید که این عبارت‌ها به ملکه ذهن شما تبدیل شده‌اند و به‌خوبی به آنها مسلط شده‌اید. 

 

مشاوران ما در مرکز زبان هیراد هم اکنون آماده پاسخگویی به سوالات شما دراین زمینه می باشند.

ارتباط در واتس اپ: کارشناسان آنلاین

 

ساعت کاری این بخش: 9 الی 20:30

Leave your thought here

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشاوران ما در مرکز زبان هیراد هم اکنون آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند.

ارتباط در واتس اپ: کارشناسان آنلاین

ساعت کاری این بخش: 9 الی 20:30