کلمات و اصطلاحات oet
فهرست مطالب
Facebook
Twitter
LinkedIn

با یادگیری این کلمات و اصطلاحات آزمون oet رو قورت بده!

اصطلاحات و کلمات مربوط به بیماری ، پزشکی ، بیمارستان در امتحان او ای تی

(oet exam)

feel ill, sick مریض بون

have a temperature تب داشتن

have a pain in your back, chest, waist, arm, shoulder درد در ناحیه ی کمر,سینه, پشت, دست

و شانه

have a headache سردرد داشتن

feel weak بیحال بودن

feel dizzy سرگیجه داشتن

suffer from stomach crampsداشتن   ورم معده

have a black eye زیر چشم کبود داشتن

have a swollen, sprained ankle, wrist, foot پا یا کمر رگ به رگ

have a lump غده داشتن

have a broken leg پای شکسته

have a fracture شکستگی داشتن

burn, cut a finger سوختن یا بریدن انگشت دست

sprain an ankle پیچ خوردن مچ پا

be allergic to antibiotics آلرژِی به آنتی بیوتیک

produce an allergic reaction واکنش آلرژیایی

come down with a cold سرما خوردن

be in bed with a cold سرماخوردگی

have a heart attack, stroke سکته یا حمله ی مغزی کردن

suffer from asthma, malnutrition, diabetes از آسم , سو تغذیه و دیابت رنج بردن

fight cancer, depression, addiction, alcoholism با سرطان/افسردگی, اعتیاد و الکل مبارزه کردن

(go to) see a doctor ملاقات پزشک

examine a patient معاینه ی بیمار

take, feel your pulse نبض گرفتن

take, measure your temperature دمای بدن را گرفتن

diagnose an illness, disease تشخیص بیماری

diagnose a condition, disorder تشخیص یک موقعیت یا اختلال

prescribe medicine تجویز دارو

make up a prescription نسخه پیچاندن

take someone to hospital کسی را به بیمارستان منتقل کردن

undergo an examination, operation آزمایش دادن/عمل کردن

dress a wound پانسمان زخم

a bandaged arm, leg دست و پای پانسمان شده

put on a plaster چسب زخم زدن

give an injection آمپول زدن

have a blood test آزمایش خون دادن

prevent the spread of disease جلوگیری از گسترش بیماری

enhance, build immunity to a disease تقویت و مقاوم شدن د ر برابر یک بیماری

 • I need a physical test. ( من به یک تست بدنی نیاز دارم)
 • Do I need to have surgery (نیاز به انجام عمل جراحی دارم؟)

“To have surgery “Operation” = عمل داشتن

 • That’s a big needle. (عجب آمپول بزرگی)

Are you going to give me a shot? = می خواهید به من آمپول بزنید ؟

outpatient = بیمار سرپایی

 inpatient = بیمار بستری

We will schedule you for out-patient surgery next week

ما برای یک عمل سرپایی ، شما را برای هفته بعد آماده  می کنیم.. 

 • I had a heart attack last night. (دیشب حمله قلبی به من دست داد)
 • throw up (بالا آوردن، تهوع داشتن) = vomit

I threw up last night.

شب گذشته حالت تهوع داشتم (بالا آوردن) 

feel nausea = حال تهوع داشتن

 • Urgent (ضروری ، اورژانسی)

It’s urgent that I see a doctor

ضروری است که دکتر را ببینم 

 • Hurt (درد داشتن) = ache, be sore, be tender

My back hurts.

“My arm aches,” or “My stomach hurts” 

دست من درد می کند ، یا معده ی من درد می کند. 

امتحان نوشتاری OET
امتحان نوشتاری OET

توصیه می کنم خواندن این مقاله را از دست ندهید.
چطور در آزمون نوشتاری oet نمره A بگیرم؟

to be in agony

درد خیلی شدید داشتن

 My leg is in agony.

 • Scrape (زخم روی زانو)

تصور کنید از یک بلندی  بر روی یک سطح سفت افتاده اید ، زخم هایی که بر روی زانو شما می افتد در زبان انگلیسی Scarpe گفته می شود. 

My son scraped his knee

پسر من زانوهایش زخم برداشت

 • Scar (زخم)

این لغت به معنی اثر یک زخم بر روی پوست شما است که اثر اولیه بر طرف شده است. 

I have a scar on my arm. (زخمی بر روی بازو خود دارم) 

 • Cut (بریدن ، زخم)
 • laceration (بریدگی عمیق، جراحت)

He has a laceration on his leg. (او بر روی پای خود جراحتی داشت)

 • stitch (بخیه)

بخیه زدن یا بخیه ، یکی از لغاتی که به دو صورت فعل و اسم بکار می رود.

Do I need stitches? (Noun)

آیا بخیه نیز نیاز دارم؟

My laceration was stitched by the Dr.

جراحت من توسط دکتر بخیه زده شد.

 • Scratch (خراش)

“Don’t scratch that mosquito bite.” اون زخم نیش پشه را نخارون 

I got a scratch on my leg when I climbed the fence.

وقتی داشتم از نرده ها بالا می رفتم خراشی روی پایم افتاد

 • Lump (توده یا گره)

 

توده یا گره به تورم بخشی از بدن گفته می شود که سفت تر از بخش دیگر بدن است. 

I have a lump in my neck.

روی گردن خود توده ای را احساس می کنم.

 • bump (برآمدگی روی سر)

اگر بر روی سر بیمار برآمدی سطحی را مشاهده کردید ، به این برآمدگی در زبان انگلیسی Bump گفته می شود 

I bumped my head

سرم باد کرد

 • pulled muscle (گرفتگی یا کشیدگی ماهیچه)

 

به هر نوع گرفتگی ، سفت شدگی و درد ماهیچه در بدن که در ورزش ایجاد شود، pulled muscle گفته می شود. 

I think I pulled a muscle

فکر کنم ماهیچه من کشیده شد.

 • Allergic (حساسیت داشتن به)

این لغت به دو نوع ساخته می شود 

 

I have allergy من حساسیت دارم

I am allergic to 

 

من نسبت به ………. حساسیت دارم 

جملات انگلیسی که از دهان کادر درمان شنیده می شود در امتحان او ای تی

(oet exam) 

 • roll up (بالا زدن)

Please roll up your sleeve. (لطفا آستینت را بالا بزن ) 

 • Does this hurt (آیا درد داری؟)

بسیاری از پزشکان از شما می پرسند آیا درد دارید؟ این جمله در انگلیسی بدین صورت می باشد. 

 • (تست ادرار ) urine sample.

We need a urine sample. به تست ادرار نیازداریم. 

 • blood sample. (تست خون)

I need to take a blood sample. (من نیاز به تست خون دارم)

 • specialist (متخصص)

 

بیمار شرایطی دارد که بر اساس آن نیاز به مراجعه به پزشک متخصص یا فوق تخصص دارد

I want you to see a specialist (میخوام یک متخصص رو ببینم) 

 • “Cut down” و “Drinking” (کم کردن چیزی) (نوشیدن الکل)
 • Prescription (نسخه)

در زبان انگلیسی دو لغت برای نسخه به کار می رود Prescription که لغتی بسیار رسمی بوده و Script که در محاوره از آن استفاده می شود.  

I’m going to give you a prescription

من به شما یک نسخه خواهم داد

 • Acute (شدید)

در مراکز درمانی کمتر از لغاتی مانند Severe  و bad به منظور درد شدید استفاده می شود  در عوض لغت Acute کاربرد بیشتری دارد. 

Is the pain acute ?

آیا درد شدید است؟

Deteriorating (بدتر شدن) 

در شرایطی که حال و شرایط بیمار در حال بدتر و وخیم تر شدن است از فعل deteriorating استفاده می شود. 

His condition is deteriorating.

شرایط او در حال بدتر شدن است.

 • Benign (خوش خیم، غیر سرطانی)

در بسیاری از متون و کنفرانس های پزشکی برای تومورها و غددی که سرطانی نیستند از این لغت استفاده می شود. 

Your tumor is benign

تومور شما غیر سرطانی (خوش خیم) است

Your tumor is malignant.

 • Bruise (کبودی)

به هر نوع تغییر رنگ در پوست در زبان انگلیسی bruise گفته می شود.

How did you get these bruises? این کبودی ها چگونه بوجود آمدن؟

 • Cast (گج دست یا پا)

در هنگام ایجاد شکستگی یا در رفتگی ، پزشکان آن نقطه از بدن را گج می گیرند. 

?How did you get these bruises

این کبودی ها چطور ایجاد شد؟

 • Crutches (عصای زیر بغل)

عصاهایی که در هنگام شکستگی پا زیر بغل می گذارید Crutches  می گویند. 

We have some crutches you can use.

عصایی داریم که می توانید از ان استفاده کنید.

 • “family history” یا family medical history ( تاریخچه پزشکی بیمار)

Health professional = متخصص درمان

health care = توجه به سلامت

health care system = سیستم توجه به سلامت

health worker = کارمند بخش سلامت

tetanus = کزاز

infection = عفونت

infectious disease = بیماری عفونی

sore throat = عفونت گلو

Let me take your vitals.

بگذار علایم حیاتی شما رو بگیرم.

Let me take (feel) your pulse.

بگذار نبض شما رو بگیرم.

headache سردرد

backache پشت درد

amnesia بيماري فراموشي

anemia کم خوني

bloodshed خونريزي

brain sickness نقص عقل

bladder stone سنگ مثانه

cancer سرطان

tooth ache دندان درد

chicken pox آبله مرغان

constipate يبوست

depression افسردگي

ear ache گوش درد

eye sore چشم درد

flu آنفلو آنزا

fever تب

heart ache قلب درد

heat stroke گرما زدگي

hypertension فشار خون

hysteria تشنج عصبي

leprosy جذام

madness جنون

plague طاعون

measles سرخک

pearl white آب مرواريد

vomiting تهوع

Cholera وبا

epilepsy صرع

gripe = دل پیچه

spasm = اسپاسم

cramp = گرفتگی عضلات، درد شکم

diarrhea = اسهال

running = بیرون روی

antidepressant = قرص ضد افسردگی

hypoxia = کمبود اکسیژن در بافت بدن

contraception = جلوگیری از حامله شدن

anticoagulant (n.) = قرص ضد انعقاد

seizure (n.) = تشنج

mental disorder = اختلال روانی

tranquilizer (n.) = قرص آرام بخش

pain killer, pain reliever = قرص مسکن

antiseptic (n.) = داروی ضد عفونی کننده​

مشاوران ما در مرکز زبان هیراد هم اکنون آماده پاسخگویی به سوالات شما دراین زمینه می باشند.

ارتباط در واتس اپ: کارشناسان آنلاین

 

ساعت کاری این بخش: 9 الی 20:30

Leave your thought here

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشاوران ما در مرکز زبان هیراد هم اکنون آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند.

ارتباط در واتس اپ: کارشناسان آنلاین

ساعت کاری این بخش: 9 الی 20:30