اجزای توصیف نمودار در رایتینگ آیلتس
فهرست مطالب
Facebook
Twitter
LinkedIn

اجزای توصیف نمودار در رایتینگ آیلتس ( نمودار تسک 1 رایتینگ آیلتس )

نحوه نگارش مقدمه در نمودارها

Introduction (the first paragraph):

What does the diagram show?

(Paraphrasing the question)

در بخش مقدمه متنی که در این بخش می نویسید، می بایست نمودار داده شده و عنوان آن را معرفی نمایید. در این راستا می توانید از اطلاعات موجود در صورت سوال، اما در قالب یک جمله بندی متفاوت جهت پرهیز از کپی کردن مطالب به همان شکل و فرم، استفاده نمایید. در این آیلتس تک مهارت رایتینگ با ما همراه باشید.

اجزای توصیف نمودار در رایتینگ آیلتس

 

لغات و ساختارهای کلیدی برای نگارش بخش مقدمه

در معرفی نمودار داده شده، می توانید از ساختارهای ارائه شده در اینجا بهره ببرید:

The graph shows… The table displays…
The given bar chart shows… The table illustrates…
The chart demonstrates… The graph gives (presents) some data on…
The pie chart presents some information on…

نحوه نگارش نتیجه گیری اصلی نمودار

Summary/ general trend/ overview (second or the last paragraph)

همانطور که بیشتر نیز اشاره داشتیم، این پاراگراف می تواند به عنوان پاراگراف دوم (به از مقدمه) و یا به عنوان پاراگراف آخر در متن شما قرار بگیرد. در این پاراگراف می بایست به روند کلی نمودار، افزایشیو کاهشی که به طور کلی دیده می شود، و یا نکات برجسته نمودار اشاره نمایید. در این قسمت، لازم نیست به جزئیات نمودار اشاره داشته باشید، بلکه با به کارگیری یک یا نهایتا دو جمله به نتیجه گیری جامعی در ارتباط با اطلاعات داده شده در نمودار برسید.​

توصیه می شود >>> شرح نمودار یا جدول در رایتینگ آیلتس <<< را مطالعه نمایید

نمودار تسک 1 رایتینگ آیلتس

لغات و ساختارهای کلیدی برای نگارش بخش مقدمه

As can be seen, … According to the given information, …
Generally, … Generally speaking, …
In general, … According to the figures (table), …
According to the statistical information (table) …
The most significant feature based on the given information is that…

نحوه نگارش بدنه متن نمودار

Body

Specific details

(Describe the facts and figures + comparing information)

بذنه متن در این انشا می تواند از 2 یا حتی 3 پاراگراف تشکیل شود، و تعداد این پاراگراف ها و موضوع آن ها کاملا مرتبط با حجم اطلاعات داده شده در نمودار یا نمودارها می باشد. درصورتیکه نمودار داده شده به صورت تک نمودار با اطلاعاتی مختصر باشد، می توانید جزئیات آن نمودار را به صورت هدفمند و سازمان یافته در همان یک پاراگراف جمع بندی نمایید. ولی گاهی اطلاعات داده شده در یک نمودار، حجم بالایی دارد و یا اینکه این اطلاعات می بایست از ترکیب دو و یا حتی سه نمودار استخراج گردند که در این صورت برای گزارش تمامی اطلاعات و نیز مقایسه نمودارها و اشاره به نقطه اشتراک آن ها می بایست از دو یا سه پاراگراف در قسمت بدنه متن استفاده نمایید.

نکات اجزای توصیف نمودار در رایتینگ آیلتس

توجه به دو نکته در گزارش نمودارها ضروری می باشد:

  1. در پاراگراف های مربوط به بدنه متن، ضمن اشاره به جزئیات نمودار و توصیف آن، اطلاعات داده شده را با یکدیگر مقایسه نمایید و با تجزیه و تحلیل درست نمودار به ارتباط بین اطلاعات داده شده پی ببرید.
  2. لازم نیست به تمامی جزئیاتی که در نمودار وجود دارد به صورت منفرد اشاره نمایید، بلکه می بایست با دسته بندی صحیح اطلاعات، ضمن پوشش دادن تمامی اطلاعات داده شده و نادیده نگرفتن حتی کوچکترین اطلاعات، متن مختصری بنویسید که از تعداد 150 لغت مشخص شده تجاوز نکند.

مثال:

Introduction The graph shows changes in the number of cars per household in Great Britain over a period 0f 36 years
Overview Overall, car ownership in Britain increased between 1971 and 2007. In particular, the number of households with two cars rose, while the number of households without a car fell.
Body In 1971, almost half of all British households did not have regular use of a car. Around 44% of households had one car, but only about 7% had two cars. It was uncommon for families to own three or more cars, with around 2% of households falling into this category.

The one-car household was the most common type from the late 1970’s onwards, although there was little change in the figures for this category. The biggest change was seen in the proportion of households.

مشاوران ما در مرکز زبان هیراد هم اکنون آماده پاسخگویی به سوالات شما دراین زمینه می باشند.

ارتباط در واتس اپ: کارشناسان آنلاین

 

ساعت کاری این بخش: 9 الی 20:30

Leave your thought here

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشاوران ما در مرکز زبان هیراد هم اکنون آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند.

ارتباط در واتس اپ: کارشناسان آنلاین

ساعت کاری این بخش: 9 الی 20:30