فیلم آموزشی لغات ضروری 3 (IELTS-TOEFL-GRE_PTE)

هیراد آکادمی
Last Update ژوئن 7, 2022
0 already enrolled

About This Course

قابل توجه دانشجویان 
فیلم های آموزشی در قالب DVD برای شما ارسال می شود

در دوره آنلاین وکب هیراد چه می آموزیم؟

1- طیف وسیعی از واژگان را در بر می گیرند.
2- واژگان به صورت گروهی تدریس می شوند.
3- مترادف های واژگان به طور دقیق تدریس می شوند.
4- کاربرد واژگان به طور کامل توضیح داده می شوند.
5- تلفظ صحیح واژگان به طور دقیق تدریس می شوند.
6- مترادف های هر واژه از ساده به سخت طبقه بندی شده اند و سپس کلمات اسلنگ و اصطلاحات مربوط به هر واژه تدریس می شوند.
7- این دوره ها تمام واژگان کاربردی زبان انگلیسی را برای درک متن ها ، فیلم ها ، سریالها و آهنگهای انگلیسی در بر می گیرند.
8- این دوره تمام واژگان کاربردی برای فهم reading های تخصصی و اخبار انگلیسی را در بر می گیرند.
9- با گذراندن این دورههای vocabulary دانش پژوهان برای امتحانات IELTS ، TOEFL ، PTE ، GRE ، GMAT، SAT، TOLIMO، MSRT و MCHE به خوبی آماده می شوند چون دورهها کامل و جامع می باشند و طیف وسیعی از واژگان را در بر می گیرند.
10- دسته بندی واژگان به صورت تخصصی و حرفه ای صورت گرفته اند.
11- تدریس واژگان به صورت گروهی در قالب جمله و ارائه مثالهای متعدد
12- تدریس حروف اضافه واژگان به طور دقیق
13- تدریس تمامی جزئیات واژگان
14- این دورهها تمام واژگان از سطح ساده تا پیشرفته و فوق پیشرفته را در می گیرند.
15- با گذراندن تعدادی از این دورههای VOCABULARY دانش پژوهان می توانند هر متن تخصصی با هر سطحی از لحاظ دشواری را به خوبی در یابند.
16- با گذراندن چندین دوره VOCABULARY ذهن دا نش پژوهان برای یادگیری واژگان بیشتر به خوبی باز می شود.
17- بازی با واژگان جدید به جهت یادگیری عمیق تر
18- تدریس واژگان مشابه و نزدیک به هم به جهت یادگیری بهتر
19- الویت بندی واژگان بر اساس میزان کاربردی بودنشان
20- تدریس واژگان با اعتماد بنفس، انرژی و تسلط فراوان
21- نحوه تدریس واژگان به گونه ای است که دانش پژوهان به یادگیری علاقه مند می شوند.
22- ارائه مثالهای متعدد برای واژگان در دنیای واقعی
23- تدریس مترادف های واژگان که خیلی به هم نزدیک هستند.
24- تدریس واژگان تکنیکال
25- تدریس پیشوندها ، پشوندها و ریشه ها در صورت لزوم به جهت تثبیت بهترواژگان جدید
26- تدریس افعال دو قسمتی و سه قسمتی به همراه معانی مختلف آنها
27- تدریس ضرب المثلهای متعدد با واژگان مختلف
28- تدریس عبارات متعدد با استفاده از واژگان جدید برای SPEAKING & WRITING
29- تدریس واژگان ، عبارات و اصطلاحات فیلم ها
30- تدریس اصطلاحات خیابانی
31- تدریس واژگان از طریق POWERPOINT
32- این دورهها درک مطلب دانش پژوهان را به طور قابل توجهی بالا می برند.​​

تماس با آکادمی هیراد