فیلم آموزشی مکالمه و مکاتبات تجاری بخش 1

هیراد آکادمی
Last Update ژوئن 7, 2022
0 already enrolled

About This Course

قابل توجه دانشجویان 
فیلم های آموزشی در قالب DVD برای شما ارسال می شود

جهت تسریع در ارسال سفارشات رسید پرداخت خود را به شماره واتس اپ هیراد ارسال نمایید

در دوره های مکاتبات ونامه نگاری تجاری آنلاین هیراد موارد ذیل تدریس می شوند:

COMMERCIAL CORRESPONDENCES LETTER WRITING ENGLISH BUSINESS (BEC)

1- تدریس نامه نگاری و مکاتبات تجاری به طور کامل
2- تدریس قسمت های مختلف نامه های تجاری
3- تدریس TEMPLATES مختلف نامه نگاری
4- تدریس نامه های ثبت سفارش
5- تدریس نامه های استعلام
6- تدریس انواع نامه ها
7- تدریس جمله سازی نامه نگاری و مکاتبات تجاری
8- تدریس واژگان تجاری ضروری برای نامه نگاری و مکاتبات تجاری
9- کارروی نمونه های مختلف نامه های تجاری
10- تدریس چگونگی شروع انواع مختلف نامه های تجاری
11- تدریس چگونگی خاتمه دادن انواع مختلف نامه های تجاری
12- تدریس چگونگی نوشتن بدنه نامه
13- تدریس جملات نمونه قسمت های مختلف نامه های تجاری و بازرگانی
14- تدریس جملات کاربردی بدنه نامه که می توانند در مکالمات تجاری هم به کار روند.
15- این دوره به افراد فرصت می دهد تا نامه نگاری تجاری را به خوبی یاد گرفته و کسب درآمد کنند.
16- این دوره به افراد دید بیزینسی می دهد.
17- این دوره مختصرو مفید ولی خیلی کار آمد می باشد.
18- این دوره شما را به تجارت علاقه مند می کند.
19- تدریس چگونه نوشتن E-MAIL
20- تدریس TEMPLATES های مختلف E-MAIL
21- تدریس واژگان کلیدی BUSINESS
22- تدریس واژگان کلیدیLETTER WRITING
23- تدریس قسمت هایی از نامه نگاری عمومی و مکالمات تجاری عمومی
24- تدریس جزئیات نامه نگاری تجاری
25- تدریس بدنه نامه های مالی پر کاربرد
26- تدریس کالوکیشنهای نامه های تجاری
27- تدریس یکسری عبارات پرکاربرد کوتاه شده نامه نگاری​