وبلاگ

IELTS Graphs

IELTS Graphs
مقالات آموزشی مقالات آموزشی آیلتس

IELTS Graphs

عبارات، واژگان و جملات پرکاربرد برای گرافها و نمودارهای رایتینگ آیلتس آکادمیک

Useful phrases, words and sentences for line graphs, bar charts, pie charts, picture description and process in IELTS writing

لازم به ذکر است که در صورتیکه بتوانید در تسک یک رایتینگ آیلتس حداکثر نمره را دریافت کنید می توانید نمره رایتینگ خود را با لا ببرید به این منظور باید با ادبیات نوشتن گرافها و نمو دارها در سطح بالایی آشنا شوید تا  آیلتس examiner  به خوبی قانع شود که شما با نوشتن این تسک به خوبی آشنا هستید و آن را مکررا تمرین کرده اید و روی آن تسلط کافی دارید. در ذیل یکسری مطالب کاربردی در مورد گرافها و نمودارهای رایتینگ آیلتسآکادمیک خدمتتان تدریس می شود.

The pie chart shows that………

The bar chart suggests that…….

The process illustrates that……..

The line graph indicates that…….

The line graph reveals that…….


In the same period

در همان دوره……….


Overall, this represents a huge increase in the number of………..

به طور کلی، این افزایش زیادی نشان می دهد در تعداد……..


The first stage is………….

مرحله اول……….


It is clear from the data that……….

از این داده بر می آید………….


The figures suggest that………

اعداد نشان می دهند که……….


From then until 2000…………

از آن موقع به بعد تا سال 2000…………..


It is worthy of consideration.

ارزش ملاحظه (بررسی) دارد.


Since that time,………………

از آن موقع به بعد


On average,…………

به طور متوسط


Respectively,

به ترتیب


In this analysis, the three pie charts will be examined .


In the first chart,

In the second chart,

The third chart reveals that…….


As can be seen in the line graph,


There are four main stages in the production of plastic paper……….


It seems that =Seemingly,…….

به نظر می رسد که، در ظاهر


The flowchart shows that……….

فلوچارت نشان می دهد که…..


                                                                                                       The overall trend shows that………

روند کلی نشان می دهد که……….


Throughout the period…………

در طول دوره……….


It is interesting to note that …….

جالب است که ذکر شود………


It accounts for the largest sector of the pie chart.

بزرگترین بخش پای چارت را تشکیل می دهد.


Turning to the pie chart,

الان به نمودار پای چارت می پردازیم.


                                    Regarding the line graph,

As to the line graph,

در مورد گراف خطی می توان گفت،


As far as the process is concerned,

تا جاییکه به پروسه مربوط می شود،


In comparison with/to = compared to/with = as compared with/to

در مقایسه با……….


It is noticeable that…….

قابل توجه است که……..


Conversely = On the other hand = In contrast = Contrarily = In contrast = By Contrast,

متقابلا، بر خلاف اینکه، برعکس


A similar pattern is also seen in…………

یک روند (الگو) مشابه همچنین دیده می شود در……..


The table shows two sets of related information regarding………..


The diagram provides an overview of…………….

نمودار نگاه کلی دارد به…………


This table clearly presents and compares favorable pastimes in eight different countries.


In 1987 = in the year 1987 = in the year of 1987


In general, it can be seen that……….


 The percentage increases slowly till the beginning of the fourth decade.


The first graph indicates there is a gradual decrease in…………


شایان ذکر است که مطالب تکمیلی خیلی بیشتری در مورد گرافها و نمودارهای رایتینگ آیلتس آکادمیک در کلاسهای آیلتس هیراد تدریس می شوند.

دیدگاه خود را اینجا بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

شش − 4 =

مشاوران ما در مرکز زبان هیراد هم اکنون آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند.

ارتباط در واتس اپ: کارشناسان آنلاین

ساعت کاری این بخش: 9 الی 20:30

با توجه به محدودیت‌های فعلی اینترنت
جهت دریافت هرگونه مشاوره
با شماره زیر تماس حاصل نمایید

09123341513