کلمات جمع در لیسنینگ آیلتس
فهرست مطالب
Facebook
Twitter
LinkedIn

کلمات جمع در مهارت شنیداری آیلتس

Plurals in IELTS Listenin

کلمات جمع در مهارت شنیداری آیلتس

کلمات جمع (Plurals)  در مهارت Listening آیلتس بسیار مهم هستند . آیلتس دانش پژوه را در مهارت Listening چک می کند که آیا اِس جمع (S)  را متوجه می شود یا نه ، خیلی از مواقع جواب سوال در Listening  باید جمع باشد به عنوان مثال Cameras و به جای آن استفاده از اسم مفرد Camera کاملاً نادرست است . در حقیقت آزمون آیلتس امتیاز نیم نمره ندارد و هر جواب صحیح 1 امتیاز دارد بنابراین اگر دانش پژوه در مهارت Listening (S)  جمع را متوجه نشود ، کل امتیاز سوال را از دست می دهد و بسیار ناراحت کننده است . در این مهارت در نوع سوال (Sentence Completion) دانش پژوه باید به (s)  جمع خیلی توجه کند زیرا اگر در جای خالی کلمه مفرد به جای کلمه  جمع (S)  قرار داده شود در ساختار جمله در بیشتر موارد مشکل به وجود می آید.

باید لغتی را که در جای خاصی در مهارت Listening قرار می دهید از حالت جمع و مفرد با ساختار گرامری جمله تطبیق داشته باشد در غیر این صورت جواب نادرست است و شما امتیاز را از دست می دهید . در خیلی از مواقع شما باید part of speech کلمه را تغییر دهید به عنوان مثال در جای خالی نیاز به صفت دارید اما در متن listening  اسم به شما داده می شود بنابراین باید اسم را تبدیل به صفت کنید و سپس در جای خالی قرار دهید . به عنوان مثال کلمه interest (n)  به معنی علاقه را تبدیل به صفت کنید interesting  به معنی جالب و سپس در جای خالی قرار دهید که از لحاظ لغوی و معنی با جمله متناسب باشد .

I find it really……

در جمله بالا در جای خالی نیاز به صفت دارید بنابراین صفت interesting  به معنای جالب می تواند جای خالی را پر کند. (واقعا آن را جالب میبینم)

لازم به ذکر است که part of speech کلمات پر کاربرد در مهارت آیلتس کلمات خیلی دشواری نیستند بلکه بیشتر کلمات مرسوم و کاربردی هستند ، بنابراین دانش پژوهان فقط باید روی Part of speech لغات مرسوم کار کنند.

به چند مثال زیر توجه کنید :

Interest (n.) علاقه

Interesting (adj.) جالب

Interested (adj.) علاقمند

Protect (v.)  محافظت کردن

Protection (n.) محافظت

Protective (adj.) محافظتی

Success (n.) موفقیت

Successful (adj.) موفق

Succeed (v.) موفق شدن

Successfully (adv.) به طور موفقیت آمیزی

بنابراین در پرکردن جای خالی در مهارت Listening از روی اشارات گرامری به part of speech کلمهدقت کنید و کلمه ای را انتخاب کنید که از لحاظ و معنی با جمله منطبق باشد.

(دپارتمان آیلتس مرکز زبان هیراد)

مشاوران ما در مرکز زبان هیراد هم اکنون آماده پاسخگویی به سوالات شما دراین زمینه می باشند.

ارتباط در واتس اپ: کارشناسان آنلاین

 

ساعت کاری این بخش: 9 الی 20:30

Leave your thought here

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشاوران ما در مرکز زبان هیراد هم اکنون آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند.

ارتباط در واتس اپ: کارشناسان آنلاین

ساعت کاری این بخش: 9 الی 20:30