نمره دهی آیلتس Speaking
فهرست مطالب
Facebook
Twitter
LinkedIn

نمره دهی آیلتس Speaking

IELTS Speaking Marking System

بر چه اساسی (معیارهایی) اسپیکینگ آیلتس نمره داده می شود؟

شایان ذکر است که اسپیکینگ آیلتس بر اساس چهار معیار ذ یل سنجیده و نمره داده می شود در حقیقت به هر کدام از معیار ذیل از نمره 0 تا 9 داده می شود و سپس چهار نمره با هم جمع شده بر چهار تقسیم شده و رند می شود و در نتیجه نمره نهایی (total)مهارت اسپیکینگ به دست می آید.

1)- Fluency and Cohesion (FC)

روان صحبت کردن و انسجام در اسپیکینگ با استفاده از کلمات ربط مناسب و متنوع ، به کارگیری مکث های مناسب و بسط پاسخ ها

2)- Pronunciation (P)

تلفظ واضح کلمات، استرس صحیح و به جا دادن به کلمات و جملات، استفاده از آهنگ صحیح و قابل فهم صحبت کردن

3)- Lexical Resource (LR)

استفاده از دامنه وسیعی از واژگان، استفاده از کلمات مناسب، رسمی و نیمه رسمی صحبت کردن، ارائه نظریات مختلف و به کار گیری اصطلاحات مناسب

4)- Grammatical Range and Accuracy (GRA)

اجتناب از اشتباهات گرامری، سعی در به کار گیری گرامرهای پیشرفته تر و متنوع تر

به عنوان مثال اگر نمره شما در هر آیتم  از 9 به قرار زیر شود نمره توتال مهارت اسپیکینگ شما به روش ذیل محاسبه می شود.

1)-Fluency and Cohesion: 7.5

2)-Pronunciation: 7.0

3)-Lexical Resource: 7.0

4)-Grammatical Range and Accuracy: 7.5

نمره نهایی اسپیکینگ شما به روش ذیل محاسبه می شود و در نهایت رند می شود.

will be rounded to 7.5(7.5+7.0+7.0+7.5)/4 =7.25, which 

مشاوران ما در مرکز زبان هیراد هم اکنون آماده پاسخگویی به سوالات شما دراین زمینه می باشند.

ارتباط در واتس اپ: کارشناسان آنلاین

 

ساعت کاری این بخش: 9 الی 20:30

Leave your thought here

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشاوران ما در مرکز زبان هیراد هم اکنون آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند.

ارتباط در واتس اپ: کارشناسان آنلاین

ساعت کاری این بخش: 9 الی 20:30