بررسی نمرات آزمون PTE

نمرات آزمون PTE

نمرات آزمون PTE  آکادمیک با سایر آزمون های سنجش زبان انگلیسی قابل قیاس است . البته باید اضافه کرد که آزمون PTEآکادمیک شاید کمی به علت کامپیوتر بیس بودن آسان تر باشد در مقایسه با آزمونی مثل آیلتس از منظر میزان استرسی که در آزمون آیلتس به زبان آموز در هنگام مصاحبه وارد می شود .

در اینجا جدول مطابقت رتبه آزمون PTE با سایر آزمون های هم سطح بین المللی مقایسه می شود:

رتبه PTE آکادمیک

رتبه آیلتس (IELTS)

30

4.5

36

5

42

5.5

50

6

58

6.5

65

7

73

7.5

79

8

83

8.5

86

9

رتبه PTE آکادمیک

رتبه آیلتس (IELTS)

30

4.5

36

5

42

5.5

50

6

58

6.5

65

7

73

7.5

79

8

83

8.5

86

9

گزارش نمره PTE شما از چندین بخش تشکیل شده است :

–         عکس و مشخصات فردی شما

–         نمره کلی شما

–         تجزیه و تحلیل دقیق عملکرد شما در آزمون PTE

نمونه کارنامه و نمرات PTE

تصویر برگرفته از وبسایت Pearson

گزارش نمرات PTEآکادمیک شما شامل نمره کلی شما نمرات مهارت های ارتباطی شما و نمره توانایی شما در مهارت های زبان انگلیسی شامل ، دستور زبان ، سلیس بود بیان و تلفظ ، هجی صحیح حروف ، دامنه لغات و مهارت نگارش زبان انگلیسی می باشد.

 

نمره کلی آزمون PTE:

نمره کلی PTE شما منعکس کننده توانایی کلی شما در زبان انگلیسی است .نمره PTE شما بر مبنای عملکرد شما در تمامی آیتم های آزمون بنا شده است . دامنه کلی نمره PTE بین 10 تا 90 امتیاز است . 

نمرات آزمون PTE شما در چهار مهارت  ارتباطی شامل :

Writing , Speaking , Listening , Reading  با توجه به تمامی آیتم های آزمونPTE ، این مهارت ها را مورد ارزیابی قرار می دهد ( هریک را به صورت یک مهارت تک و یا در کنار دیگر مهارت ها) .محدوده نمره PTE  شما در 4 مهارت اصلی آزمون PTE تحت عنوان communicative skills بین 10  تا 90  امتیاز است .نمایش نمرات PTE در قالب یک نمودار به شما این فرصت را می دهد که نقاط ضعف و قوت خود را در کمترین زمان ممکن بیابید و متوجه شوید که هر یک از مهارت ها چه ارتباطی با نمره کلی شما دارد .