عناوین گرامری آیلتس
فهرست مطالب
Facebook
Twitter
LinkedIn

عناوین گرامری آیلتس

عناوین گرامری که باید برای رایتینگ ، اسپیکینگ ، ریدینگ  و لیسنینگ آیلتس بر آنها  کاملا تسلط داشت؟

The grammatical points that must be well learnt to unbelievably succeed in IELTS Reading, Listening, Speaking and Writing.

شایان ذکر است که تمامی افراد متقاضی آیلتس باید مطالب گرامری زیر را به خوبی فرا گیرند در حقیقت باید یاد بگیرند که چطور از سر فصلهای گرامری زیل به طور عملی در رایتینگ و اسپیکینگ خود استفاده کنند تا بتوانند نمره قابل قبولی در امتحان IELTS کسب کنند و به هدفشان نزدیک تر شوند.

–          زمانها (Tenses)

–          مجهول (Passive Voice)

–          قیود زمانها (Adverbs for different tenses)

–          افعالی که بعد از انها مصدر با to  می آید.

–          افعالی که بعد از آنها فعل بدون to  می آید.

–          افعالی که بعد از آنها فعل با ing   می آید.

–          شبه جمله وصفی (Adjective clause) با تمام جزئیات

–          شبه جمله قیدی (Adverb clause) با تمام جزئیات

–          شبه جمله اسمی (Noun clause) با تمام جزئیات

–          کلمات ربط (Sentence connectors)(Conjunctions)

–          علامت گذاری (Punctuations)

–          قید در انگلیسی با تمام جزعیات

–          صفت در انگلیسی با تمام جزعیات

–          جایگاه قید در جمله

–          مصدر (Infinitive)

–          اسم مصدر (Gerund)

–          جملات شرطی واقعی و غیر واقعی (Real and unreal conditional sentences) با تمام جزعیات

–          وجه سببی (Causative case)

–          ساختارهای گرامری موازنه (Parallelism)(Parallel structure)

–          حروف ربط دو سویی (Correlative conjunctions)(Paired conjunctions)

–          وجه التزامی (Subjunctive mood)

–          معکوس پذیری (Inversion)

–          مصدر کامل (Perfect infinitive)

–          کوتاه سازی شبه جمله وصفی (Adjective clause reduction)

–          کوتاه سازی شبه جمله قیدی (Adverb clause reduction)

–          افعال پر کاربرد در انگلیسی

–          صفات پر کاربرد در انگلیسی

–          قیود پر کاربرد در انگلیسی

–          عبارات و کالو کیشن های پر کاربرد در انگلیسی

–          So, Such, Such a, Such an, too, enough

–            Quantifiers به همراه مترادف هایشان

–          حروف اضافه (Prepositions)

–          Dangling sentences

–          Misplaced modifiers

–          جملات کاشکی (I wish)

–          As if , As though

–          فعل Believe  و مترادف های آن

–          افعال کمکی و ناقص (Auxiliary verbs)(Modal Verbs)

–          Declarative sentences  (جملات خبری)

–          Interrogative sentences (جملات پرسشی)

–          Imperative sentences (جملات امری)

–          Exclamative sentences (جملات ندایی)

–          Simple sentences (جملات ساده)

–          Compound sentences (جملات مرکب)

–          Complicated sentences (جملات پیچیده)

–          نقل قول (Reported speech)

مشاوران ما در مرکز زبان هیراد هم اکنون آماده پاسخگویی به سوالات شما دراین زمینه می باشند.

ارتباط در واتس اپ: کارشناسان آنلاین

 

ساعت کاری این بخش: 9 الی 20:30

Leave your thought here

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشاوران ما در مرکز زبان هیراد هم اکنون آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند.

ارتباط در واتس اپ: کارشناسان آنلاین

ساعت کاری این بخش: 9 الی 20:30