توضیح بخش Repeat Sentence ( نکات کلیدی Repeat Sentence)

توضیح بخش Repeat Sentence ( نکات کلیدی Repeat Sentence)

نکات Repeat Sentence آزمون PTE

نکات Repeat Sentence آزمون PTE مربوط به مهارت اسپیکینگ پی تی ای می باشد.

بررسی اجمالی Repeat Sentence در آزمون PTE :

در بخش Repeat Sentence یا همان بازگفتار جمله چه وظیفه ای به ما محول شده است؟

این تسک بسیار ساده است ، جمله ای ضبط شده در هدست شما گفته می شود و شما جمله ای که شنیده اید را باید با صدای رسا تکرار کنید.

در بخش repeat Sentence چه مهارتی مورد ارزیابی قرار می گیرد؟

در این آیتم مهارت شنیداری یا همان Listening شما مورد ارزیابی قرار می گیرد .

طول جمله های پخش شده در گوشی شما چند ثانیه است؟

در بخش Repeat Sentence مدت زمان پخش جمله ضبط شده بین 3 تا 9 ثانیه است.

برای پاسخ دادن به این task چقدر فرصت داریم؟

برای پاسخ دادن به این آیتم 15 ثانیه فرصت دارید.

برای این آیتم شما باید جمله ای را که از طریق هدستتان می شنوید را با صدای رسا تکرار نماید! حال چگونگی این امر را با جزئیات بیشتر برایتان توضیح می دهیم.

فایل صوتی ضبط شده به صورت خودکار پخش خواهد شد. زمانی که پخش فایل صوتی پایان می پذیرد کادر ضبط صدا نمایش داده می شود و میکروفون در حالت روشن قرار می گیرد به خاطر داشته باشید که پس از شروع ضبط صدا درنگ نکرده و جمله را تکرا نمایید .نکته بسیار مهم این است که این بخش مانند بخش Read Aloud نیست و صدای بوق کوتاه که نشان دهنده شروع ضبط است را نخواهید شنید پس بلافاصله پس از نمایش کادر شروع ضبط شروع به سخن گفتن نمایید و هر آنچه که شنیده اید را عیناً تکرار کنید.

خیلی واضح سخن بگویید و از تعجیل بیهوده بپرهیزید.پیش از آنکه نشانگر محدوده زمانی روی صفحه نمایشگر ،پایان زمان را نشان بدهد گفتار خود را به پایان برسانید .توجه داشته باشید در روی صفحه نمایش نوشته از Recording به Completed تغییر حالت می دهد.این نکته را هیچگاه فراموش نکنید هرگز نمی توانید جمله را تکرار کنید و فقط یک بار فرصت ضبط پاسخ خود را دارید.

نکات مهم در بخش Repeat Sentence آزمون PTE :

1- به عبارات موجود در جمله ای که خوانده می شود گوش کنید : در این آیتم شما از توالی صحیح واژه هایی که می سازید نمره می گیرید ، بنابراین هرچقدر عبارات بیشتری را بفهمید به همانندسازی بهتر جمله شما مانند جمله اصلی منتج خواهد شد.اگر شما به عبارات معنادار گوش کنید از شانس بیشتری برای بازگفتار صحیح آنچه که شنیده اید برخوردار خواهید شد.

2- از الگوی Intonation و Stress ای که در جمله می شنوید کپی برداری کنید: شکل و روش ادای stress (شدت بیان واژه) و Intonation (شکل و ضرب آهنگ بیان جمله) گوینده جمله را به ذهن خود بسپارید.این الگو به شما کمک می کند تا مفهوم را برسانید . به آرامی سخن بگویید stress و intonation را همانند گوینده متن ضبط شده شبیه سازی کنید و در ثانی مانند گوینده جمله ضرب اهنگ و ریتم جمله را همانند سازی نمایید . به عنوان مثال در پایان جمله باید شدت بیان را کاهش دهید تا نمایانگر پایان جمله باشد.

آیتم Repeat Sentence چگونه نمره دهی می شود ؟
به ذهن خود 3 عامل را بسپارید :

عامل محتوایی :

آیا پاسخ شما همه واژه هایی که در متن به نمایش گذاشته شده و فقط همان واژه ها را شامل می شود؟ محتوا بر اساس شمارش واژه های صحیح شما محاسبه می شود. درج جابجا و یا حذف واژه ها تاثیر منفی بر نمره PTE شما خواهد داشت.

بیان سلیس:

آیا پاسخ شما یک ارزیابی بدون مشکل و بی دغدغه و با سرعت طبیعی از گفتار شما را به نمایش می گذارد؟ بیان سلیس با تاثیر مستقیم از صحیح بودن ریتم، انتخاب مناسب واژه ها و شدت تلفظ آنها، نمره دهی می شود. بهترین پاسخها آنهایی هستند که در آنها، ثبات و سرعت طبیعی گفتار به همراه واژه گزینی مناسب رعایت شده باشد. مکث و درنگ نابجا، تکرار واژه ها و شروع ناصحیح تاثیر منفی بر نمره PTE شما در بخش Repeat Sentence آزمون PTE خواهد داشت.

طرز تلفظ :

آیاطرز تلفظ شما نمایانگر توانایی شما در صداسازی و تلفظ صحیح ،همانند سحنگویان عادی زبان انگلیسی است؟ تلفظ شما با تاثیر مستقیم از اینکه به سادگی برای بیشتر سخنگویان عادی و محلی قابل فهم باشد، نمره دهی می شود.

بهترین پاسخ ها آنهایی هستند که در آنها :

حروف صدا دار و بی صدا مانند سخنگویان بومی و محلی تلفظ شود و شدت تلفظ واژه ها و عبارات صحیح ادا گردد. همچنین پاسخ ها باید برای انگلیسی زبانان بلافاصله قابل فهم باشد. PTE آکادمیک لهجه ملیت ها و مناطق مختلف را تا حدی که برای بیشتر انگلیسی زبانان قابل فهم باشد، تشخیص می دهد.

نکته:

در بخش Repeat Sentence نمره دهی جز به جز اعمال می شود .به پاسخ های بی ربط و عدم پاسخ نمره تعلق نمی گیرد . این آیتم بر نمره نهایی Listening ، Speaking ، Oral fluency و Pronunciation شما تاثیر می گذارد. در این آیتم مهارت نوشتاری شما مورد ارزیابی قرار نمی گیرد و مهارت خواندن شما فقط صرف مطالعه دستور العمل های نوشته شده روی صفحه نمایشگر می شود.