توضیح بخش Read Aloud ( نکات Read Aloud آزمون PTE)

توضیح بخش Read Aloud ( نکات Read Aloud آزمون PTE)

نکات Read Aloud آزمون PTE

نکات Read Aloud آزمون PTE به شما در سرعت صحبت کردن، کمک بسیار زیادی می کند.

بررسی اجمالی بخش Read Aloud آزمون PTE :

در بخش Read Aloud چه وظیفه ای به ما محول می شود؟

وظیفه محوله بسیار ساده و پیش پا افتاده است. یک متن در نمایشگر ظاهر می شود و ما باید آن متن را با صدای بلند بخوانیم.

در بخش Read Aloud آزمون PTE چه مهارت هایی مورد ارزیابی قرار می گیرد؟

در این بخش مهارت های Speaking و Reading مورد ارزیابی قرار میگیرد.

طول متن که در نمایشگر ظاهر می گردد چقدر است ؟

متن به نمایش درآمده می تواند تا 60 واژه ( لغت ) باشد.

چقدر برای پاسخ دادن فرصت داریم؟

با توجه به آیتم ها، متفاوت است و بدیهی است که بستگی به طول متن ظاهر شده در نمایشگر دارد.در آیتم Read Aloud همانطور که از نام آن بر می آید شما باید نوشته روی صفحه نمایش را با صدای بلند بخوانید.

آیتم Read Aloud آزمون PTE چگونه اجرا می شود ؟

کادر جزئیات ضبط ، در زمانی که میکروفون شما روشن است شمارش معکوس را نمایش می دهد. شما 30 تا 40 ثانیه ( با توجه به طول متن ) فرصت دارید تا خودتان را آماده سازید. پس از آن شما یک صدای بوق کوتاه را خواهید شنید بلافاصله پس از صدای بوق گفتار خود را آغاز نمایید. توجه داشته باشید که پیش از روشن شدن میکروفون گفتار خود را آغاز ننمایید، زیرا سخنان شما ضبط نخواهد شد. توجه داشته باشید باید خیلی تمیز و واضح سخن بگویید و نیازی نیست که عجله کنید. قبل از اینکه نشانگر محدوده زمانی روی صفحه به پایان برسد، گفتار خود را به پایان برسانید. در روی صفحه نمایش نوشته از Recording به Completed تغییر حالت می دهد. به خاطر داشته باشید که شما فقط یک بار فرصت ضبط پاسخ خود را دارید.

نکته مهم :

اگر بیش از 3 ثانیه سکوت کنید. ضبط صدا به صورت خودکار متوقف می شود.

نکات مهم در بخش Read Aloud آزمون PTE ( آزمون PTE بخش خواندن با صدای بلند ) :

1 – از نقطه گذاری(punctuation) بهره بجویید تا به شما یاری دهد که در زمان خواندن متن چه زمانی باید خواندن را متوقف کنید :

شما بین 30 تا 40 ثانیه پیش از این که میکروفون روشن شود فرصت دارید تا نگاهی اجمالی به متن بیندازید از این فرصت استفاده کنید و متن را به تکه های معناداری قسمت بندی کنید از کاماگذاری ( Punctuation )به عنوان یک راهنما بهره بجویید. این کار به شما نشان خواهد داد چه زمانی در خواندن متن باید مکث کوتاهی داشته باشید و این که در زمان شروع هر بخش کمی ریتم صدای خود را بم تر کنید و در زمانی که متن به پایان می رسد ریتم و تنالیته صدای خود را آرام تر کنید که نشان دهنده پایان جمله است.

استفاده از مکث در زمان مناسب به شما کمک می کند که متن را روان تر و سلیس تر بخوانید و معنای کامل متن را برسانید. و این امر قطعاً بر نمره PTE شما خواهد افزود. در ویدیو آموزشی پایین که توسط استاد مجید سیدیان تدریس شده است نکات ذکر شده در مورد بخش Read Aloud آزمون PTE به وضوح تدریس می شود.

نکات Read Aloud آزمون PTE (رید الود آزمون پی تی ای ) زبان هیراد

به شما اطمینان می دهیم که با شرکت در دوره های PTE مرکز زبان هیراد نمره مطلوب مورد نظر خود را کسب خواهید کرد.

2 – شدت تلفظ لغات حامل اطلاعات مهمی است!

زمانی که یک متن را می خوانید شدت تلفظ واژه ها بر انتقال معنا کمک می کند. از این طریق که کمی آنها را با صدای بلندتر بخوانید بر روی هجاهای کلیدی تاکید کنید. همچنین استفاده از ریتم منظم فراز و فرود زیر و بم صدا ارتباط مفهومی مطالب و زمان پایان آن را نشان می دهد.

3- آیتم Read Aloud در آزمون PTE چگونه نمره دهی می شود؟

نمره Read Aloud شما به سه عامل بستگی دارد:

عامل محتوایی :

آیا پاسخ شما همه واژه هایی که در متن به نمایش گذاشته شده و فقط همان واژه ها را شامل می شود؟ محتوا بر اساس شمارش واژه های صحیح شما محاسبه می شود. درج جابجا و یا حذف واژه ها تاثیر منفی بر نمره PTE شما خواهد داشت.

بیان سلیس:

آیا پاسخ شما یک ارزیابی بدون مشکل و بی دغدغه و با سرعت طبیعی از گفتار شما را به نمایش می گذارد؟ بیان سلیس با تاثیر مستقیم از صحیح بودن ریتم، انتخاب مناسب واژه ها و شدت تلفظ آنها، نمره دهی می شود. بهترین پاسخها آنهایی هستند که در آنها، ثبات و سرعت طبیعی گفتار به همراه واژه گزینی مناسب رعایت شده باشد. مکث و درنگ نابجا، تکرار واژه ها و شروع ناصحیح تاثیر منفی بر نمره PTE شما در بخش Read Aloud آزمون PTE خواهد داشت.

طرز تلفظ :

آیاطرز تلفظ شما نمایانگر توانایی شما در صداسازی و تلفظ صحیح ،همانند سحنگویان عادی زبان انگلیسی است؟ تلفظ شما با تاثیر مستقیم از اینکه به سادگی برای بیشتر سخنگویان عادی و محلی قابل فهم باشد، نمره دهی می شود.

بهترین پاسخ ها آنهایی هستند که در آنها :

حروف صدا دار و بی صدا مانند سخنگویان بومی و محلی تلفظ شود و شدت تلفظ واژه ها و عبارات صحیح ادا گردد. همچنین پاسخ ها باید برای انگلیسی زبانان بلافاصله قابل فهم باشد. PTE آکادمیک لهجه ملیت ها و مناطق مختلف را تا حدی که برای بیشتر انگلیسی زبانان قابل فهم باشد، تشخیص می دهد.

با توجه به محدودیت‌های فعلی اینترنت جهت دریافت هرگونه مشاوره با شماره زیر تماس حاصل نمایید:

09123341513 02126709719