توضیح بخش Describe Image ( معرفی Describe image در اسپیکینگ آزمون PTE)

توضیح بخش Describe Image ( معرفی Describe image در اسپیکینگ آزمون PTE)

Describe Image آزمون PTE

Describe Image آزمون PTE بدین صورت می باشد که شما باید تصویر را با تمام جزییات شرح دهید.

بررسی اجمالی بخش Describe image آزمون PTE

در بخش Describe Image چه وظیفه ای به ما محول می شود؟

این بخش نیز مانند سایر بخش های آمون PTE بسیار واضح و بدون هرگونه پیچیدگی است یک تصویر بر روی صفحه نمایشگر ظاهر می شود و شما باید با جزئیات تصویر را شرح دهید. این آیتم جز بخش Speaking آزمون PTE محاسبه می شود

چقدر برای پاسخ دادن به هر سوال این تسک فرصت داریم؟

برای پاسخ دادن به تسک Describe Image شما 40 ثانیه فرصت دارید.

برای این آیتم لازم است که شما یک تصویر را توضیح دهید:

کادر وضعیت ضبط صدا تا زمانی که میکروفون روشن شود شمارش معکوس را به نمایش می گذارد شما 25 ثانیه فرصت دارید تا تصویر را مطالعه نمایید و پاسخ خود را آماده سازید . شما یک صدای بوق کوتاه خواهید شنید پس از شنیدن صدای بوق بی درنگ پاسخ خود را بگویید .به خاطر داشته باشد که پیش از روشن شدن میکروفون سخن نگویید زیرا پاسخ شما ضبط نخواهد شد.همیشه به خاطر بسپارید که باید واضح سخن بگویید و از تعجیل بیهوده بپرهیزید . پیش از آنکه نشانگر محدوده زمانی پایان زمان پاسخدهی را نشان دهد کلام خود را به پایان برسانید .در زمان پایان، نوشته روی صفحه نمایشگر از Recording به Completed تغییر حالت می دهد . نکته بسیار مهم که همیشه در تسکهای مختلف آزمون PTE آن را گوشزد می کنیم این است که شما فقط یکبار فرصت پاسخ دادن به سوالات را دارید.

نکات بسیار مهم در بخش Describe Image :

1 – برروی اطلاعات اصلی تصویر تمرکز کنید .هنگامی که به تصویر می نگرید این پرسش را برای خود مطرح سازید که ایده اصلی نشان داده شده در تصویر چیست یا به عبارت دیگر مهم ترین محتوایی که تصویر نمایش می دهد چیست؟و چه جزئیاتی با ایده اصلی مرتبط هستند ؟ از یک دفترچه یادداشت قابل پاک شدن برای یادداشت برداری از ایده و اصطلاحات مرتبط با اطلاعات اصلی جزئیات قابل توضیح تصویر استفاده نمایید .

2 – توضیحات خود را درمورد تصویر سازماندهی کنید . پاسخ خود را سازماندهی نمایید نمره بهتری کسب خواهید کرد زیرا سازماندهی بهینه سبب خواهد شد که شما بهتر اطلاعات اصلی و همچنین جزئیات مازاد را پوشش دهید .

پاسخ خود را در 3 بخش سازماندهی کنید :

1 – محتوای عمومی تصویر 2 – نکته اصلی موجود در تصویر 3 – سایر جزئیات و استنتاجات.

آیتم Describe Image چگونه نمره دهی می شود؟

نمره شما در بخش Describe Image به 3 عامل بستگی دارد:

عامل محتوایی :

این عامل در صورتی که ، اگر به تمام جنبه ها و عناصر موجود در تصویر ، در پاسختان پرداخته باشید نمره دهی می شود . توضیح شما در مورد ، ارتباطات تحولات ممکن و استنتاج ها و مفاهیم بر پایه جزئیات تصویر نیز نمره دهی می شود .

بهترین پاسخ ها آنهایی هستند که:

تمامی بخش های تصویر شامل اطلاعات خاص و منطقی محتمل استنتاج ها یا مفاهیم را پوشش می دهند . ذکر تنها معدودی از ایده های گسسته و نامرتبط تاثیر مخربی بر نمره شما خواهد داشت .

بیان سلیس:

آیا پاسخ شما یک ارزیابی بدون مشکل و بی دغدغه و با سرعت طبیعی از گفتار شما را به نمایش می گذارد؟ بیان سلیس با تاثیر مستقیم از صحیح بودن ریتم، انتخاب مناسب واژه ها و شدت تلفظ آنها، نمره دهی می شود. بهترین پاسخها آنهایی هستند که در آنها، ثبات و سرعت طبیعی گفتار به همراه واژه گزینی مناسب رعایت شده باشد. مکث و درنگ نابجا، تکرار واژه ها و شروع ناصحیح تاثیر منفی بر نمره PTE شما در بخش Describe Image آزمون PTE خواهد داشت.

طرز تلفظ :

آیا طرز تلفظ شما نمایانگر توانایی شما در صداسازی و تلفظ صحیح ،همانند سخنگویان عادی زبان انگلیسی است؟ تلفظ شما با تاثیر مستقیم از اینکه به سادگی برای بیشتر سخنگویان عادی و محلی قابل فهم باشد، نمره دهی می شود.

نکته پایانی :

– نمره دهی جز به در بخش Describe Image انجام می پذیرد .پاسخ های بی ربط و عدم پاسخ دهی به سوالات این بخش نمره ای برای شما در بر نخواهد داشت.

– این بخش بر نمره نهایی Speaking ، oral fluency و Pronunciation شما تاثیر گذار خواهد بود.

در بخش Describe Image مهارت writing شما مورد ارزیابی قرار نمی گیرد و مهارت Reading شما تنها صرف مطالعه ی دستورالعمل های روی صفحه نمایش جهت راهنمایی پاسخ به پرسش ها می شود