اصطلاحات اسپیکینگ آیلتس
فهرست مطالب
Facebook
Twitter
LinkedIn

اصطلاحات، کلمات و عبارات پرکاربرد در اسپیکینگ آیلتس به جهت کسب نمره 7

اصطلاحات اسپیکینگ آیلتس

اصطلاحات اسپیکینگ آیلتس و دانستن کلمات و عبارات پر کاربرد تاثیر به سزایی در کسب نمره 7 و یا بالاتر را برای شما زبان آموزان گرامی دارد. ما مهم ترین اصطلاحات را برای شما آماده کردیم. با ما در کلاس آیلتس همراه باشید.

اصطلاحات و کلمات اسپیکینگ آیلتس:

Ethical issues =  مسایل اخلاقی

Merits and demerits of…………= مزایا و معایب

By doing so = با انجام چنین کاری

Contribute to = make contribution to = کمک کردن به، مشارکت داشتن در

Disseminate = منتشر کردن

 Regarding = در رابطه با

Carpooling = با هم سوار یک ماشین شدن

In one way or another = به هر روش ممکن

 At times = sometimes = بعضی اوقات

Under all circumstances = تحت هر شرایطی

 It is next to impossible = تقریبا غیر ممکن می باشد

To tell you the truth = اگر بخواهم حقیقت را بهت بگم

The absence of = نبود، کمبود

I reckon that = من تلقی می کنم که

Most of the time = a lot of the time= much of the time = در اکثر اوقات

Loads of reasons = دلایل مختلف

In some formal situations = در بعضی شرایط رسمی

اسپیکینگ آیلتس چگونه است ؟ (IELTS SPEAKING)

اصطلاحات و عبارات اسپیکینگ آیلتس:

To be away from = دور بودن از

To a great extent = تا حد زیادی

Some while ago = مدتی قبل

We should list down all the items. = ما باید تمام موارد را لیست کنیم.

Through the passage of time = با گذشت زمان

 A bit of luck = کمی امید

On the rise = on the increase = رو به افزایش

To be committed to  = متعهد بودن به

We cannot deny that = نمی توانیم انکار کنیم که

Devoid of = بدون، منهای

Part with = دل کند ن از

 As compared with = در مقایسه با

Make friends with = دوست شدن با

It is sometimes justified.

بعضی اوقات توجیه پذیر است.

It is the matter of…………….. = مسئله……. می باشد.

All night long = کل شب

All day long = کل روز

Gravitate toward = جذب شدن به

More than ever = بیشتر از همیشه

It is a preference not a must. = یک ترجیح نیست یک باید می باشد.

                  

مشاوران ما در مرکز زبان هیراد هم اکنون آماده پاسخگویی به سوالات شما دراین زمینه می باشند.

ارتباط در واتس اپ: کارشناسان آنلاین

 

ساعت کاری این بخش: 9 الی 20:30

Leave your thought here

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشاوران ما در مرکز زبان هیراد هم اکنون آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند.

ارتباط در واتس اپ: کارشناسان آنلاین

ساعت کاری این بخش: 9 الی 20:30