فهرست مطالب
Facebook
Twitter
LinkedIn

آزمون آیلتس، چگونه در آزمون آیلتس شرکت کنیم؟ امتحان آیلتس چگونه است؟

فرمت آزمون آیلتس (IELTS)

آزمون آیلتس (IELTS)در دو فرمت عمومی و علمی (Academic , General)  برگزار می شود .آزمون IELTS Generalتوانمندی های زبان هر متقاضی را در موقعیت های کاربردی و روزمره مورد سنجش قرار می دهد و خوشبختانه همه موقعیت ها پیرامون مسائل اجتماعی است اما در آیلتس آکادمیک(Academic)توانمندی زبان علمی متقاضی را مورد سنجش قرار می دهد و انتخاب نوع آزمون بستگی به هدف متقاضی داردعموماً برای ادامه تحصیل در کشور های عضو بریتانیای کبیر و بخشی از کشور های اروپای غربی باید آزمون آیلتس (IELTS) آکادمیک را انتخاب کنید و برای مهاجرت آزمون آیلتس جنرال  (IELTS General).

جزئیات آزمون آیلتس

به طور کلی آزمون آیلتس (IELTSچه جنرال و چه آکادمیک به چهار بخش تقسیم می شود :

مهارت Listening

مهارت Reading

مهارت Writing

مهارت Speaking

سه مهارت Listening ,Writing , Readingدر یک روز و پشت سر هم بدون هیچ زمان استراحتی برگزار می شوند و یا این که بر اساس برنامه ریزی مرکز آزمون ، آزمون مهارت Speaking هم در همان روز برگزار خواهد شد و یا یک هفته قبل یا بعد از 3 مهارت دیگر برگزار می شود.زمان کل آزمون کمتر از 3 ساعت است.

چرا آزمون آیلتس به سایر آزمون های تعیین سطح مشابه زبان انگلیسی ارجح تر است؟

مصاحبه Speaking  این آزمون در یک اتاق آرام برگزار می شود و سادگی این اتاق به خود شرکت کننده در آزمون این فرصت را می دهد تمرکز کافی داشته باشد و هیچ چیزی در اتاق حواس او را پرت نمی کند . این آزمون به صورت کاغذی برگزار می شود که متقاضیان ایرانی ارتباط خوبی با این نوع برگزاری آزمون برقرار خواهند کرد در هر لحظه از آزمون می توانید در پاسخ سوالات Reading  و Writing  تغییر ایجاد نمایید و این مسئله در این امتحان بسیار فرایند را ساده تر می کند .

تو ضیحاتی پیرامون هر بخشی از آزمون :

زمان آزمون Listening  30 دقیقه می باشد و فرد شرکت کننده در این آزمون باید به 4 متن از قبل ضبط شده گوش کند .در این مهارت موارد زیر مورد سنجش قرار می گیرد :

  1. نقطه نظرات اصلی متن (Main Idea)  (Detailed Factual Information)
  2. فهم یکسری حقایق جزئی بیان شده در متن (بیان حقیقت درباره موضوع مشخص )
  3. فهم نظرات و دیدگاه های سخنران
  4. فهم هدف  متن (Text Purpose)

در مهارت Listening  افراد متفاوت با لهجه های native صحبت می کنند.

مهارت Listening IELTSهر دو نوع امتحان آکادمیک و جنرال در چهار بخش زیر مورد سنجش قرار می گیرد :

بخش اول

مکالمه بین دو نفر در یک محیط اجتماعی روزانه به عنوان مثال مکالمه در بنگاه معاملات ملکی .

بخش دوم

یک مکالمه تک نفره (Monologue) پیرامون یک متن اجتماعی هر روزه به عنوان مثال سخنرانی کوتاه پیرامون امکانات موجود در یک منطقه

بخش سوم

مکالمه بین حد اکثر چهار نفر در یک مضمون و محیط آموزشی به عنوان مثال مکالمه بین استاد دانشگاه و دانشجو پیرامون مقاله و یا تمرین در جلسه بعد

بخش چهارم

یک مکالمه تک نفره (Monologue) پیرامون یک موضوع علمی (Academic Subject) به عنوان مثال سخنرانی در دانشگاه

مهارت Reading

سنجش این مهارت 60 دقیقه طول می کشد بخش  Reading  در هر دو نوع امتحان از 40 سوال تشکیل می شود .در سه متن که زمان استاندارد برای پاسخ دهی به هر متن 20 دقیقه می بااشد.

موارد مورد سنجش در مهارت خواندن آیلتس (IELTS Reading) :

  1. مفهوم کامل (لب کلام) هر متن یا پارگراف  (Gist)
  2. نقطه نظر اصلی هر متن (Main Idea)
  3. طرح سوال از جزئیات ارائه شده در هر متن (Detail)
  4. سنجش دو مهارت Skimming  و Scanning
  5. درک بحث منطقی ارائه شده در هر متن و تشخیص هدف ، عقیده و نگرش نویسنده متن

Academic Reading

این بخش از سه متن طولانی تشکیل شده که متنها عمدتاً توصیفی ، حقیقی ، استدلالی و تحلیلی هستند .

توصیفی Descriptive

حقیقی Factual

استدلالی Discursive

تحلیلی  Analytical

متن ها از ژورنال ها ، کتاب ها ، مجلات و روزنامه ها گرفته شده اند و عمدتاً Academic  هستند ولی طوری طبقه بندی شده اند که اصلاً لازم نیست خود شرکت کنندگان در این آزمون اطلاعات تخصصی (Specialized Information) داشته باشند اما نیاز خود متقاضی  به توانمندی قابل توجهی در زبان عمومی و دامنه لغات مرسوم در محافل فل علمی و دانشگاهی دارد .

در این نوع آزمون متنها همگی پیرامون یک محیط انگلیسی روزمره هستند و همیشه به مسائل اجتماعی می پردازند .

مهارت نوشتاری آیلتس(IELTS Writing)

سنجش این مهارت در هر دو نوع آزمون 60 دقیقه طول می کشد .

Academic Writing

سنجش این مهارت در دو بخش صورت می گیرد از فرد متقاضی درخواست می شود که در مدت 40 دقیقه برای موضوع داده شده یک مقاله نوشته ودر مدت 20 دقیقه به نوشت ن گراف ، چارت ، جدول فرایند یا دیاگرام بپردازد .

Task 1 → graph /chart / table/process/diagram

Task 2 →essay Writing

موضوعات مقاله همیشه موضوعات اجتماعی و مورد علاقه همگان است .

در task اول از خود شرکت کننده درخواست می شود به توصیف خلاصه گویی اطلاعات موجود در گراف جدول و غیره بپردازد  و گاهی اوقات درخواست می شود به توصیف مراحل یک فرایند بپردازد .

در task  دوم از شرکت کنندگان درخواست می شود به طور کاملاً رسمی بنویسد و به بحث و بیان نظر خود در Writing بپردازد.

General Writing

سنجش این مهارت در دو مرحله صورت می گیرد از فرد متقاضی درخواست می شود که در مدت 40 دقیقه یک مقاله و در مدت 20 دقیقه یک نامه عمدتاً شخصی بنویسد.(Personal Letter)

Task 1→ Personal Letter Writing

Task 2→ Essay Writing

لازم به ذکر است که موضوعات مقاله نویسی در هر دو نوع آزمون یکسان و عمدتاً درباره موضوعات اجتماعی می باشد .

مهارت IELTS Speaking

سنجش در این مهارت عمدتاً بین 11 تا 14 دقیقه به طول می انجامد ، هر مصاحبه ضبط می گردد در صورت لزوم دوباره مورد بررسی قرار می گیرد .

آزمون Speaking  و نوع و چهار چوب سوالات برای هر دو نوع امتحان کاملاً یکسان می باشد .

بخش های موجود در آزمون آیلتس Speaking

بخش اول

در این بخش از فرد شرکت کننده در خواست می شود پیرامون خودش ، دامنه ای از سوالات آشنا مثل خانه ، خانواده ، کار ، محل کار ، تحصیلات ، علایق و اهداف آینده و از این قبیل موضوعات  صحبت کند .

بخش دوم

 به خود شرکت کنندگان کارتی داده می شود که در آن موضوعی نوشته شده که باید درباره آن در مدت زمان مشخص صحبت کند . یک دقیقه زمان برای آمادگی قبل از شروع مکالمه در نظر گرفته می شود و حد اکثر دو دقیقه زمان مکالمه به خود متقاضی داده می شود .

بخش سوم

سوالات در این بخش دشوارتر هستند و عمدتاً درباره موضوع بخش دوم مکالمه (کارت اشاره) می باشد . این بخش تقریباً 4 تا 5 دقیقه طول می کشد .

مرکز تخصصی زبان هیراد به عنوان بهترین مرکز آموزش و سنجش آزمون استاندارد و بین المللی آیلتس IELTSبه شما فراگیران محترم این اطمینان را می دهد که در کلاس های آیلتس IELTS این مرکز در چهار مهارت همه نکات فوق  کاملاً بر اساس  سیلابس آموزشی بسیار منسجم و قوی تدریس می شوند و دانش پژوهان با اطمینان خاطر و اعتماد به نفس بالا بعد از اتمام این دوره ها در اولین آزمون با نمره ای قابل توجه از این امتحان با موفقیت عبور می کنند .

در آزمون آیلتس(IELTS) رد و قبولی وجود ندارد و از مقیاس 1 تا 9 به شرکت کنندگان رتبه داده می شود.( 1 پایین ترین و 9 بالا ترین)

میزان حداکثری امتیاز در هر مهارت آیلتس ، امتیاز 9 است که بر اساس کیفیت شرکت کننده به ترتیب زیر کاهش می یابد:

جدول——–

     با تشکر

                                                                       دپارتمان آموزش مرکز تخصصی زبان هیراد

مشاوران ما در مرکز زبان هیراد هم اکنون آماده پاسخگویی به سوالات شما دراین زمینه می باشند.

ارتباط در واتس اپ: کارشناسان آنلاین

 

ساعت کاری این بخش: 9 الی 20:30

Leave your thought here

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشاوران ما در مرکز زبان هیراد هم اکنون آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند.

ارتباط در واتس اپ: کارشناسان آنلاین

ساعت کاری این بخش: 9 الی 20:30