نمایش نتایج آزمونهای زبان انگلیسی

نمایش نتایج آزمونهای زبان انگلیسی

دانشجوی گرامی  سلام

برای دسترسی به نحوه نمایش نتیجه آزمونهای خود(کارنامه زبان) فیلم زیر را تماشا کنید.