IELTS  یکی از معتبرترین آزمون‌های زبان انگلیسی در جهان است و به عنوان معیاری برای ارزیابی مهارت‌های زبان انگلیسی افراد در سراسر جهان استفاده می‌شود. این آزمون به شما امکان می‌دهد تا سطح مهارت‌های زبانی خود را نمایش دهید و معتبرترین واحد اندازه‌گیری زبان انگلیسی برای تحصیل در دانشگاه‌ها، مهاجرت به کشورهای انگلیسی‌زبان، و کار در محیط‌های بین‌المللی باشید.
آزمون IELTS (International English Language Testing System)  شامل چهار بخش اصلی است:
1.  شنیداری (Listening): در این بخش، شما به تسلط خود در فهمیدن مکالمات و مکالمات تلفنی در موقعیت‌های مختلف ارائه می‌دهید.
2.  خواندن (Reading): در این بخش، شما متون متنوعی را می‌خوانید و سوالات مختلف مرتبط با مطالب را پاسخ می‌دهید.
3.  نوشتاری (Writing): در این بخش، شما دو مقاله با موضوعات مختلف را می‌نویسید، یکی با طول کوتاه و دیگری با طول بلندتر.
4.  گفتاری (Speaking): در این بخش، شما با یک ممتحن مکالمه می‌کنید و به سوالات مختلف در مورد خودتان، تجربیاتتان و موضوعات مختلف پاسخ می‌دهید.
IELTS به دو نوع اصلی تقسیم می‌شود:
IELTS Academic: برای افرادی که قصد تحصیل در دانشگاه‌ها و دوره‌های تحصیلی در کشورهای انگلیسی‌زبان را دارند.
IELTS General Training: برای افرادی که برای مهاجرت، تجارت، یا آموزش غیردانشگاهی به کشورهای انگلیسی‌زبان می‌روند.
هر بخش از آزمون IELTS امتیازی دارد و امتیازهای کسب شده در هر بخش با هم ترکیب شده و یک امتیاز کلی برای آزمون IELTS اعطا می‌شود. امتیاز مورد نیاز برای ورود به دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی مختلف متفاوت است و به معمول به امتیاز زیرآزمون‌های مختلف نیاز دارد.​
 موسسه تخصصی هیراد برگذارکننده آزمون شبه آیلتس است. می توانید در این موسسه خودتان محک بزنیند.