دوره کار و تجارت BEC

هیراد آکادمی
Last Update اکتبر 20, 2023
0 already enrolled

About This Course

دوره مکالمه و مکاتبات کار و تجارت در آموزشگاه هیراد به آموزش موارد زیر می پردازد:

1- مکالمه و مکاتبات تجاری

2- آموزش لغت و واژگان تجاری

3- آموزش اختصارهای تجاری

4- آموزش چگونگی نامه نگاری

5- آموزش انواع نامه مگاری اداری

سایر موارد آموزشی:

  • آموزش ارائه مطلب
  • آموزش مذاکرات
  • آموزش اصطلاحات پرکاربرد در جلسات
  • آموزش اصطلاحات برای معاشرت با افراد خارجی در شرکت ها
  • آموزش مرتبط با مکالمات تجاری در صحنه های متفاوت تجاری

آموزشگاه هیراد برای آموزش BEC کتب انحصاری را تالیف کرده است هدف از گرداوری این کتاب این است که متقاضیان بتوانند در کمترین زمان مکالمات و مکاتبات تجاری خود را ارتقا دهند. عمدتا هر کلاس 12جلسه به صورت گروهی ولی برای کلاس خصوصی بعد از جلسه مشاوره تعداد جلسات مشخص خواهد شد. این دوره توسط مجید و حمید سیدیان با 20 سال سابقه تدریس گرداوری شده است.