تقویم برگزاری کلاس های حضوری آموزش زبان

کلاس های حضوری آموزش زبان در آموزشگاه هیراد بصورت 100% تضمینی و با برجسته ترین اساتید برگزار می گردد.

دوره های مکالمه حضوری هیراد

ردیفدورهشروع دورهروزساعتاستادوضعیت کلاس
1 AEF Stater
part1
حضوری
مکالمه ترمیک
1401-11-12زوج10:30-12کلیک کنید
2PET(Intensive3)
حضوری مکالمه فشرده
1401-11-091شنبه و3شنبه18:30-20:30کلیک کنید
3PET(Intensive4)
حضوری مکالمه فشرده
1401-11-111شنبه و3شنبه9:30-11کلیک کنید
4 AEF Stater
part1
حضوری
مکالمه ترمیک
1401-11-12زوج19-20:30
5General Speaking1
حضوری بحث آزاد
1401-11-161شنبه و3شنبه19-20:30کلیک کنید
6PET(Intensive1)
(حضوری)مکالمه فشرده
1401-11-181شنبه و3شنبه17-19کلیک کنید
7PET(Intensive2)
(حضوری) مکالمه فشرده
1401-11-111شنبه و3شنبه17-19کلیک کنید
8General Speaking1
حضوری بحث آزاد
1401-11-135شنبه10:30-14کلیک کنید
9PET(Intensive1)
حضوری مکالمه فشرده
1401-11-122شنبه و4شنبه17-19کلیک کنید
10لغت
Vocab1
IELTS&TOEFL
1401-11-111شنبه و3شنبه18:30-20:30کلیک کنید
11آیلتس 4 مهارت فشرده1401-11-14جمعه10:30-13:30
12دوره کار و تجارت
BEC
1401-11-135شنبه10:30-13:30

دوره های تخصصی حضوری هیراد

ردیفدورهشروع دورهروزساعتاستادوضعیت کلاس
1Pre_IELTS&TOEFL
آنلاین
1401/11/18فرد18:00-19:30کلیک کنید
2IELTS (Reading)
(حضوری)
1401/11/05زوج19-20:30آقای حمید سیدیانکلیک کنید
3IELTS (Speaking))
حضوری
1401/11/10زوج17:00-18:30آقای مجیدسیدیانکلیک کنید
4IELTS (writing)
(حضوری)
1401/11/05زوج17:00-18:30آقای حمید سیدیانکلیک کنید
5IELTS (Listening)
(حضوری)
1401/11/10زوج19-20:30آقای مجید سیدیان
7Post IELTS(4
skills) آنلاین
1401/11/135 شنبه10:30-14آقای مجید سیدیان
8 BEC
کلاس کار و تجارت
1401/11/135شنبه10:30-13:30
9General Speaking(1) 1401/11/135شنبه10:30-14
10General Speaking(1)1401/11/161شنبه و 3شنبه19-20:30
11GRE Writiing & Verbal
TOFEL(IBT,PBT),
GMAT,SAT,OET,MHLE,
MSRT,TOLIMO,EPT,PTE
Travel English,
ISI (مقاله نویسی),
Embassy Interview
(مصاحبه سفارت)
Private5شنبه10:30-14

برنامه کلاس های حضوری زبان های ترکی، فرانسه و آلمانی هیراد

دورهشروع دورهروزساعتاستادوضعیت کلاس
1آلمانی A1-1 P11401/11/17زوج17-18:30
2آلمانی A1-2 P11401/11/17زوج10:30-12
3آلمانی A2-1 P11401/11/16فرد17-18:30
4آلمانی B2-1 P11401/11/16فرد19-20:30
5فرانسه A1-1 P11401/11/17زوج17-18:30
6فرانسه A2-1 P11401/11/17زوج19-20:30
7فرانسه B1-1 P11401/11/16فرد10:30-12
8ترکی A1-1 P11401/11/16فرد10:30-12
9ترکی A2-1 P11401/11/16فرد17-18:30
10ترکی B1-1 P11401/11/17زوج19-20:30

تماس با آکادمی هیراد