نتایج آزمون PTE ( نتایج آزمون پی تی ای )

نتایج آزمون PTE

 

نتایج آزمون PTE ، دسترسی به نتایج آزمون PTE و چگونه نتایج آزمون PTEمحاسبه می شود ؟

PTEآکادمیک نتیجه تعیین سطح معتبری را به شما ارائه می دهد. نتایج آزمون به سرعت در دسترس شما خواهد بود و شما می توانید نتیجه آزمون PTE خود را به سادگی برای بسیاری از موسسات و دانشگاه ارسال نمایید.

دسترسی به نتایج آزمون PTE

 

شما از طریق یک حساب کاربری آنلاین به نتایج دسترسی خواهید داشت . ابتدا شما یک ایمیل دریافت خواهید کرد که شما را از در دسترس بودن نتایج آزمون PTE آگاه می سازد .

پس از دریافت ایمیل ، شما باید در حساب کاربری آنلاین پیرسن خود وارد شوید همان حسابی که زمان رزرو آزمون آن را ساخته اید.

 

چگونه نتایج آزمون PTEمحاسبه می شود ؟

 

برای تعیین نتایج تمامی آیتم های آزمون PTE آکادمیک از سامانه خودکار نمره دهی PTE و به صورت کاملاً کامپیوتری استفاده می شود .

نتایج برخی از انواع آیتم ها فقط بر پایه صحیح بودن بنا شده است ، در حالی که دیگر آیتم ها بر پایه صحیح بودن ، جنبه های رسمی ، و کیفیت پاسخ دهی بنا شده است . برای واضح تر شده موارد ذکر شده به مختصری توضیح در این موارد می پردازیم . جنبه های رسمی به شکل پاسخ اشاره دارند ، به عنوان مثال ، آیا در یکی از آیتم ها مورد تست قرار گرفته ، از دامنه لغات خارج شدید و فراتر رفته اید یا آیا کمتر از محدوده لغات پاسخ داده اید.

 

کیفیت پاسخ دهی:

 

کیفیت پاسخ دهی در میزان توانایی شما در هر یک از مهارت ها نمایان خواهد شد.به عنوان مثال ، در آیتم بازگفتار سخنرانی ،پاسخ شما با توجه به سلیس بودن بیان و کیفیت تلفظتان امتیاز دهی خواهد شد.در اینجا دو نوع امتیاز دهی وجود دارد: 1- صحیح و غلط 2- نمره دهی جز به جز .

صحیح یا غلط :

در این نوع نمره دهی اگر پاسخ صحیح باشد از 1 نمره موجود ، شما یک خواهید گرفت به عبارت دیگر کل نمره به شما داده می شود ولی اگر غلط پاسخ دهید هیچ نمره نخواهید گرفت.

نمره دهی جز به جز:

سایر صورت های سوال به شکل صحیح ، تاحدی صحیح و ناصحیح نمره دهی می شود . اگر پاسخ ها به این آیتم ها صحیح باشد ماکسیمم امتیاز به آن تعلق می گیرد اما اگر بخشی از پاسخ ها صحیح باشد به اندازه پاسخ صحیح داده شده در سوالات امتیاز دریافت خواهید کرد که این امتیاز دریافت شده از نمره کامل تخصیص داده شده به سوال کمتر است و اگر پاسخ ها کاملاً غلط باشند بدیهی است هیچ نمره ای نخواهید گرفت .

تماس با آکادمی هیراد