آیلتس 7.5 در سه ماه!

آیلتس 7.5 در 3 ماه!!!

لیسنینگ رو مثل آب خوردن بفهم!!!

 • تدریس نکات طلایی لیسنینگ آیلتس
 • تکنیک های جلوگیری از گم شدن در لیسنینگ 
 • مدیریت زمان و نکات تست زنی
 • تدریس کالوکیشن های پرکاربرد آیلتس
 • تدریس لغات پرکاربرد در لیسنینگ
 • تمرین جلوگیری از استرس در زمان آزمون لینسنگ
 •  معرفی منابع تقویت لینینگ

ریدینگ رو در لحظه متوجه شو!!!


 • تدریس واژگان و مترادف های پر کاربرد و پر تکرار در ریدینگ آیلتس
 • تدریس انواع نمونه های سوالات ریدینگ آیلتس
 • تدریس نکات تست زنی و مدیریت زمان
 • تدریس اینکه چه طوری در ریدینگ آیلتس سرگشته و در نتیجه گم نشوید.
 • تدریس چگونگی ایجاد ارتباط لغوی بین سوال و متن  به جهت دریافت پاسخ صحیح
 • تدریس کالوکیشن های پر کاربرد در مهارت ریدینگ آیلتس
 • تدریس چگونه بالا بردن اعتماد به نفس و تمرکز در ریدینگ آیلتس
 • تدریس چگونگی کاهش استرس در ریدینگ آیلتس
 • تدریس چگونگی تقویت سرعت عمل در ریدینگ آیلتس

مثل بلبل انگلیسی حرف بزن!!!


 • تمرین روان و درست صحبت کردن
 • تدریس چگونگی بسط موضوعات  اسپیکینگ
 • آموزش ایده پردازی در اسپیکینگ
 • تصحیح اشتباهات گرامری ، تلفظی و غیره در اسپیکینگ
 • تدریس جملات آغازی و پایانی اسپیکینگ
 • تدریس عباراتی که مهارت اسپیکینگ شما را جذاب کند.
 • ایده دادن به دانشجویان توسط استاد
 • تمرین استرس کلمات و آهنگ جملات
 • تدریس چگونه تقویت کردن اعتماد به نفس شما در اسپیکینگ
 • تدریس کالوکیشن های پرکاربرد و تکنیکی در اسپیکینگ آیلتس

تمام لغات مهم آیلتس رو یادت میدیم !!!

 • آموزش 700 لغت کلیدی ایلتس
 • آموزش کلمات معادل و هم معنی
 • آموزش تلفظ درست و نیتیو لغات
 • ارائه مثال کاربردی برای هر لغت
 • آموزش نکات تکمیلی برای لغات از نظر کاربرد در جملات

چرا در دوره آیلتس هیراد ثبت نام کنم ؟

 • صرفه جویی در زمان
 • بدون نیاز به رفت و آمد
 • مطالعه در هر ساعت شبانه روز
 • دسترسی بی نهایت به محتوای دوره 
 • آموزش هدفمند آزمون ایلتس
 • آموزش تمام نکات آزمون آیلتس
 • روش های مدیریت آزمون
 • برنامه ریزی مطالعاتی آزمون
 • تدریس توسط استاد با تجربه 
 • 18 سال سابقه تدریس آزمون آیلتس
 • آموزش به حداقل 2000 داوطلب آیلتس 
 • صرفه جویی در هزینه
 • 8 ملیون صرفه جویی در هزینه کلاس
 • امکان مشاهده بی نهایت کلاس ها
 • ارائه برنامه راهبردی بدون هزینه 

آشنایی با اساتید دوره ایلتس +وکب هیراد

استاد :سید مجید سیدیان

تحصیلات : فوق لیسانس زبان و ادبیات انگلیسی از دانشگاه تهران 

 

سوابق کاری:

 • تدریس دوره های متعدد زبان انگلیسی
 • تدریس دوره های مکالمه از سطح مبتدی تا پیشرفته
 • تدریس کتاب های متعدد زبان انگلیسی
 • تدریس دوره آیلتس تضمینی به طور حرفه ای به مدت 16 سال
 • تدریس دوره TOEFL به طور حرفه ای به مدت 18 سال
 • تدریس دوره GRE به طور حرفه ای به مدت10 سال
 • تدریس دوره GMAT به طور حرفه ای به مدت 10 سال
 • تدریس دوره  SATبه طور حرفه ای به مدت 7 سال
 • تدریس دوره PTE به طور حرفه ای به مدت 2.5 سال
 • تدریس دوره BUSINESS ENGLISH (BEC)  به طور حرفه ای به مدت 11 سال
 • تدریس دوره نامه نگاری عمومی و تجاری به طور حرفه ای به مدت 12 سال
 • تدریس دوره مکاتبات تجاری به طور حرفه ای به مدت 12 سال

اساتید دوره چه کسانی هستن؟

 • تدریس دوره های متعدد زبان انگلیسی
 • تدریس دوره های مکالمه از سطح مبتدی تا پیشرفته
 • تدریس کتاب های متعدد زبان انگلیسی
 • تدریس دوره آیلتس تضمینی به طور حرفه ای به مدت 16 سال
 • تدریس دوره TOEFL به طور حرفه ای به مدت 18 سال
 • تدریس دوره GRE به طور حرفه ای به مدت10 سال
 • تدریس دوره GMAT به طور حرفه ای به مدت 10 سال
 • تدریس دوره  SATبه طور حرفه ای به مدت 7 سال
 • تدریس دوره PTE به طور حرفه ای به مدت 2.5 سال
 • تدریس دوره BUSINESS ENGLISH (BEC)  به طور حرفه ای به مدت 11 سال
 • تدریس دوره نامه نگاری عمومی و تجاری به طور حرفه ای به مدت 12 سال
 • تدریس دوره مکاتبات تجاری به طور حرفه ای به مدت 12 سال

استاد : سید حمید سیدیان 

تحصیلات : لیسانس کامپیوتر و فوق لیسانس آموزش زبان از دانشگاه تهران

سوابق کاری :

مدیریت آموزشگاه زبان تهران هیراد به مدت 13 سال تدریس

تدریس دوره IELTS به صورت حرفه ای به مدت 17 سال

تدریس دوره GRE به طور حرفه ای به مدت 12 سال

تدریس دوره GMAT به طور حرفه ای به مدت 12 سال

تدریس دوره  SATبه طور حرفه ای به مدت 8 سال

تدریس دوره PTE به طور حرفه ای به مدت 3 سال

تدریس دوره BUSINESS ENGLISH (BEC)  به طور حرفه ای به مدت 10 سال

تدریس دوره نامه نگاری عمومی و تجاری به طور حرفه ای به مدت 11 سال

تدریس دوره مکاتبات تجاری به طور حرفه ای به مدت 11 سال