تقدیرنامه ها و افتخارات آموزشگاه زبان هیراد

در زیر شما بخشی از تقدیرنامه ها و افتخارات آموزشگاه زبان هیراد را مشاهده می نمایید.

اعطای گواهینامه فارغ التحصیلی

با توجه به چارت آموزشی کودکان و نوجوانان، کودکان و نو جوانانی که دوره E6 را با موفقیت به پایان برسانند موفق به اخذ گواهی فارغ التحصیلی دوره BASIC که سبز رنگ می باشد می شوند.

مدرک آموزشگاه زبان هیراد

با توجه به چارت آموزشی کودکان و نوجوانان، کودکان و نو جوانانی که دوره PET Y8 را با موفقیت به پایان برسانند موفق به اخذ گواهی فارغ التحصیلی دوره INTRODUCTORY که آبی رنگ می باشد می شوند.

با توجه به چارت آموزشی کودکان و نوجوانان، کودکان و نو جوانانی که دوره  PET Y16 را با موفقیت به پایان برسانند موفق به اخذ گواهی فارغ التحصیلی دوره BEGINNING که نارنجی رنگ می باشد می شوند.

با توجه به چارت آموزشی کودکان و نوجوانان، کودکان و نو جوانانی که دوره PET Y24 را با موفقیت به پایان برسانند موفق به اخذ گواهی فارغ التحصیلی دوره INTERMEDIATE که به رنگ بنفش می باشد می شوند.

با توجه به چارت آموزشی کودکان و نوجوانان، کودکان و نو جوانانی که دوره PET Y32 را با موفقیت به پایان برسانند موفق به اخذ گواهی فارغ التحصیلی دوره ADVANCED که زرد رنگ میباشد می شوند.

با توجه به چارت آموزشی بزرگسالان، دانش پژوهانیکه که دوره  PET 4 را با موفقیت به پایان برسانند موفق به اخذ گواهی فارغ التحصیلی دوره UPPERINTERMEDIATE که به رنگ سفید و سرمه ای می باشد می شوند.

با توجه به چارت آموزشی بزرگسالان، دانش پژوهانیکه که دوره  PET8 را با موفقیت به پایان برسانند موفق به اخذ گواهی فارغ التحصیلی دوره HIGHLY ADVANCED که به رنگ سفید و قرمز می باشد می شوند.