☰ Menu
☰ Menu logo
منوی اصلی

IELTS writing phrases and sentences

IELTS writing phrases and sentences for score 7 or above

عبارات و جملات پر کاربرد برای رایتینگ آیلتس نمره 7 و بالاتر 

شایان ذکر است که امروزه گرفتن نمره 7 و یا بالاتر در  رایتینگ آیلتس کار خیلی دشواری است و فقط افرادی که به سبک  native می نویسند و عبارات و جملات native-like استفاده می کنند می توانند به این مهم دست پیدا کنند. پیدا کردن این جملات و عبارات کار خیلی وقت گیری برای متقاضیان امتحان آیلتس می باشد. از این رو ما در مرکز تخصصی زبان هیراد بر آن شده ایم تا این جملات و عبارات کلیدی برای رایتینگ را جمع آوری کرده و در کلاسهای آیلتس هیراد تدریس کنیم. لازم به ذکر است که برای این کار صدها نمونه مقاله آیلتس به دقت مطالعه شده اند. در ذیل یکسری از این عبارات و اصطلاحات را تدریس می کنیم. یادگیری این مطالب به افرادیکه می خواهند در رایتینگ آیلتس نمره بالایی کسب کنند قویا توصیه می شود. مطالب زیر باید چند دفعه به دقت مطالعه شوند تا به خوبی در ذهن حک شده و در زمان مناسب در رایتینگ آیلتس به کار گرفته شوند.  

آموزش آیلتس هیراد

It is mainly for this reason that…………

عمدتا به این دلیل است که......

It is noteworthy that……..

شایان ذکر است که- لازم به ذکر است که......

Ironically,

دست بر قضا، بر خلاف انتظار

Paradoxically, = Wonderful is…………..

شگفت انگیز است که، جای شگفتی دارد که، چه عجب

It has to be said that………

باید گفته شود که.............

In light of the fact that = because, in that, owing to the fact that

چون ، از آنجاییکه                                                                                                                 

In a nutshell,

به طور خلاصه

To this end, = To this aim,………….

برای رسیدن به این هدف........

  The same can hold true about………..

همین قضیه صدق می کند برای.......

By and of itself = of itself = by itself = in itself

به نوبه خود- به سهم خود

In details = at length

با جزعیات (مفصلا)

All topics must be discussed in details.

In question = at issue

مد نظر- مورد بحث

The problem in question is……..

It is alleged that…….

گفته می شود که، ادعا می شود که ، آشکار است که

Having said that,……

That said,…..

That being said,…..

Then again,……

But then again,……

از سوی دیگر ، از زاویه دیگر

It is no matter that……….= No matter……..

مهم نیست که...........

Of vital importance is…………..

از اهمیت بالایی برخوردار است که............

Of vital importance is (that) everybody have two jobs at the same time due to high life costs.

Understandably,…..

واضح است که ، بدیهی است که ، قابل فهم (درک) است که.....

A myriad of = many =  a host of = a whole host of = 

خیلی زیاد

In European countries, there are a myriad of job opportunities for this field of study.


لازم به ذکر است که در کلاسهای  رایتینگ آیلتس هیراد عبارات و جملات تکمیلی  native برای نوشتن مقالات تدریس می شوند. این نکات تکمیلی بدون شک راه را برای کسب نمره 7 و یا بالاتر در رایتینگ آیلتس هموار می سازند. استفاده از این عبارات و جملات به ممتحن مقاله شما اثبات می کند که مهارت رایتینگ شما به طور قابل توجهی به سبک native  تقویت شده است در نتیجه  ممتحن آیلتس مجاب می شود به  مقاله شما نمره بالایی در این مهارت اختصاص دهد.