☰ Menu
☰ Menu logo
منوی اصلی

موضوعات علمی پرکاربرد در ازمونهای ایلتس و تافل

چگونه میتوانیم با موضوعات علمی پرکاربرد در ازمونهای ایلتس و تافل بیشتر اشنا شویم ؟

به عنوان مثال، گاهی اوقات موضوع مهارت reading  در مورد نجوم و ستاره شناسی میباشد و دانش پژوه هیچ ایده ای در این رابطه ندارد بنابراین نمی تواند متن را خوب بفهمد اما میتواند چندین مقاله عمومی پیرامون نجوم خوانده  و با لغتهای مرسوم در ان اشنا شود و حتی توصیه میگردد که مفاهیم مهم موجود در هر متن را خوانده و کمی دانش عمومی خود پیرامون ان موضوع افزایش دهد. Goggle  منبع کاملی برای دستیابی به مقالات خوب علمی است درذیل به دانش پژوهان یک لیست کامل از موضوعات پر کاربرد علمی در دو ازمون فوق داده میشود.

آموزش آیلتس هیراد

1-    نجوم astronomy

2-    محیط زیست environment

3-    الودگی هوا air pollution

4-    بیماریهای واگیردار epidemic diseases

5-    زیست شناسی biology

6-    زندگی دریا یی marine life

7-    روانشناسی psychology

8-    گرمای جهانی global warning

9-    بلاهای طبیعی natural disasters

10-                اتشفشان volcano

11-                ابهای زیرزمینی underground waters

12-                بیماری اوتیسم autism

13-                ادبیات literature

14-                کارهای هنری artistic works

15-                اموزش education

16-                بیماریهای مزمن chronic diseases

17-                بیماریهای قلبی و عروقی cardiovascular diseases

18-                رنگدانه pigment

19-                بورسیه تحصیلی scholarship

20-                سنتها و فرهنکها traditions and cultures

دانش پژوهان اگر در مورد موضوعات فوق چندین مقاله بخوانند در این دو ازمون به موفقیت قابل توجهی دست پیدا میکنند.