☰ Menu
☰ Menu logo
منوی اصلی

قیود پر کاربرد در چهار مهارت آزمون IELTS

قیود پر کاربرد در چهار مهارت آزمون IELTS

قید در جمله نقش بسیار مهمی را بازی می کند و می تواند روی معنی جمله از لحاظ بار مثبت و منفی تاثیر شایانی بگذارد.
تنها عنصری که در همه جای جمله می تواند به کار رود قید است. قید حالت از بقیه قیود نقش پر رنگ تری دارد. اگر دانش پژوهی در
آزمون آیلتس در جملات چهار مهارت قید را نادیده بگیرد در جمله به احتمال زیاد درک درستی از مفهوم کلی جمله نخواهد داشت. و مسلما در مهارتREADING  نمی توند جواب صحیح را پیدا کند و در فهم جملات در مهارت LISTENINGدچار مشکل می شود.

آموزش آیلتس هیراد

نباید این دانش پژوه هان محترم توصیه می گردد که قیود پر کاربرد در  آزمون IELTS را به خاطر بسپارند.
در نوع سوال
NOT GIVEN/FALS/TRUE در مهارتREADING  IELTS درک صحیح از قیود نقش مهمی را ایفا می کند. به یک سری از قیود پر کاربرد در متنهای IELTS اشاره می گردد.

در کلاس آیلتسمرکز زبان هیراد به تدریس این قیود کاملا پرداخته می شود.


به طور قابل توجه Remarkably
به طور قابل توجه Notably
به طور قابل توجه Noticeably
به طور قابل توجه Considerably
به طورقابل توجه Markedly
شدیدا Severely
شدیدا Drastically
شدیدا Dramatically
شدیدا badly
شدیدا Notoriously
شدیدا Fatally
شدیدا Deadly
به طور قانونی Legally
به طورغیر قانولی Illegally
از لحاظ اخلاقی Ethically
از لحاظ غیر اخلاقی Unethically
عاقلانه Rationally
عاقلانه Wisely
به طور منطقی logically
به طور منطقی Reasonably
به طور عقلانی intellectually
به طور شفاف Obviously
خوشبختانه Fortunately
بدبختانه Unfortunately
متاسفانه Regretfully
به طور شفاف Evidently
به طور جدی Seriously
به ترتیب Respectively
به طور ذاتی Innately
به طور فطری Instinctively

Constantly

به طور دائمی

permanently

به طور دائمی

Predominantly

به طور چیره – غالب

به چندین مثال توجه کنید :

It is morally wrong.

از لحاظ اخلاقی اشتباه است.

It is logically performed.

منطقی اجرا شده.

It should be considerably considered.

باید به طور قابل التوجهی مورد توجه قرار بگیرد.

Unfortunately , he is taking some wrong actions.

متاسفانه او داره یکسری اقدامات اشتباه انجام می دهد .

در نتیجه ، نقش قید در مفهوم جمله بسیار پرکاربرد است. در کلاس های آیلتس مرکز زبان هیراد قیود کاملاً تدریس می شوند.

یادگیری این قیود هم به آزمون آیلتس و هم به تقویت زبان عمومی کمک شایانی می کند.

(دپارتمان آیلتس مرکز زبان هیراد)