☰ Menu
☰ Menu logo
منوی اصلی

افزایش اعتماد به نفس در آیلتس

چه طور می توان اعتماد به نفس را برای اسپیکینگ آیلتس بالا برد؟

How is it possible to raise self-confidence for IELTS speaking?

آموزش آیلتس هیراد

-         آمادگی کافی و تسلط بالا کلید اصلی اعتماد به نفس در هنگام انگلیسی صحبت کردن است.

-         در هنگام انگلیسی صحبت کردن صدای خود را ضبط کنید و آن را تحلیل کنید و سعی کنید دریابید که چطور می توانید نقاط ضعف آن را برطرف کنید.

-         تا می توانید انگلیسی صحبت کنید و توضیحات بیشتری درباره موضوع اسپیکینگ مورد بحث ارائه دهید.

-         برای بالا بردن اعتماد به نفس خود در هنگام انگلیسی صحبت کردن بیشتر روی خودتان و اجرای خودتان تمرکز کنید نه IELTS examinerبه عبارت دیگر به عکس العمل های او توجه نکنید.

-         به نظرات خود در حال انگلیسی صحبت کردن باور داشته باشید و سعی کنید برای آنها دلیل بیاورید.

-         تمرین خود را بییشتر کنید و آن را ادامه دهید.

-         قبل از اینکه شروع به  انگلیسی صحبت  کردن بکنید سعی کنید تا حد ممکن ریلکس باشید (آرامش خود را حفظ کنید.)

-         سعی کنید در مورد موضوعاتی که اخیرا در اسپیگینگ آیلتس پرسیده شده اند به انگلیسی صحبت کنید و تمرین کافی را در این راستا انجام دهید.

-         توجه داشته باشید که اعتماد به نفس به همراه تمرین به دست می آید.

-         لبخند بزنید و خودتان باشید و به صدای خود احساس تزریق کنید.

-         ریلکس بودن شما در اسپیکینگ آیلتس IELTS EXAMINER  را هم ریلکس می کند.