☰ Menu
☰ Menu logo
منوی اصلی

کارگاه آموزشی آیین نگارش قراردادها

Contracts

دوره ویژه کوتاه مدت

انگلیسی در قراردادها

ENGLISH FOR CONTRACTS

ویژه سازمان ها و شرکت ها

چهارچوب آموزشی کارگاه انگلیسی درقراردادها

شرایط برگزاری:

بدیهی است که افراد مختلف توانمندی مختلفی دارند و برای شرکت در دوره های انگلیسی در قراردادها می بایست افراد حداقل در سطح (A2 (Upper-Elementary)) باشند.

سرفصل های آموزشی کارگاه کوتاه مدت قراردادهای انگلیسی

لطفاً جهت دریافت اطلاعات بیشتر و دریافت مشاوره تخصصی، با هیراد تماس بگیرید.