☰ Menu
☰ Menu logo
منوی اصلی

چگونه از خودآموز زبان انگلیسی استفاده کنیم

در بسته های خودآموز هیراد با مراجعه به دفترچه راهنما راهنما داغنش پژوه می تواند به راحتی فرایند آموزش را خیلی دقیق دنبال کند . با دفترچه راهنمای موجود در هر بسته معلم را به خانه می برید. حتی ترک CD های به کار رفته در هر بسته در دفترچه راهنما برای راحتی دانش پژوهان محترم قید شده اند.

self-study-(2)-hirad

دفترچه راهنمای بسته های خودآموز هیراد بسیار دقیق گردآوری شده اند و دانش پژوهان محترم بدون هیچ دغدغه ای می توانند از بسته های خودآموز هیراد استفاده کنند بنابراین بسته های خودآموز هیراد به راحتی قابل استفاده برای شما دانش پژوهان محترم می باشد.