☰ Menu
☰ Menu logo
منوی اصلی

معارفه شخصی در آزمون PTE

معارفه شخصی در آزمون PTE

PTE Personal Introductionمعارفه شخصی یا Personal introduction فرصتی مناسب برای شما است تا اطلاعات مختصری درباره خود به موسسات و نهاد هایی که انتخاب کرده اید ارائه دهید. شما 25 ثانیه فرصت خواهید داشت که سریع مطالعه کنید و پاسخ خود را آماده نمایید و پس از آن 30 ثانیه فرصت دارید تا پاسختان را ضبط کنید. به خاطر داشته باشید که این آیتم نمره ای برای شما در بر نخواهد داشت ولی عین حال به همراه کارنامه پایانی شما به موسسات و نهادهایی که خود انتخاب کرده اید ارسال خواهد شد. نکته مهم دیگر اینکه شما فقط یک بار فرصت ضبط پاسختان را دارید.


PTE Read Aloud خواندن باصدای بلند