☰ Menu
☰ Menu logo
منوی اصلی

فرایند آموزشی دوره های مجازی هیراد

 Virtual Training Courses -  فرایند آموزش دوره های مجازی هیراد

دپارتمان آموزش غیر حضوری مرکز تخصصی زبان هیراد فرایند آموزشی دوره ها را به دانش پژوهان محترم به گونه زیر توصیه می کند.

لازم به ذکر است که این فرایند آموزش به طور کلی برای جهت گیری بهتر دانش پژوه در یادگیری ارائه می گردد.

شاید دانش پژوهی به عنوان مثال فقط نیاز به دوره های غیر حضوری گرامر داشته باشد بنابراین می تواند فقط این دوره ها را از فروشگاه اینترنتی هیراد خریداری کرده و ملاحظه کند. اما اگر دانش پژوهی قصد دارد دوره های مقدماتی تا دوره های پیشرفته حتی دوره های آمادگی برای آزمون بین المللی IELTS  , TOEFL ,GMAT , GRE را بگذراند توصیه می گردد. طبق فرایند علمی زیر حرکت کرده و در چهار مهارت زبانش را به طور پایه ای تقویت کند.

مرحله 1 – دوره های گرامر (Grammar)  بر اساس سطح عملی هر دانش پژوه ( از مبتدی تا پیشرفته)  

مرحله 2 – دوره های مکالمه  بر اساس سطح عملی هر دانش پژوه ( از مبتدی تا پیشرفته)

مرحله 3 – دوره های General Vocabulary  ( آموزش لغات عمومی)

مرحله 4 – دوره های General Speaking  (  تقویت مهارت مکالمه عمومی)

مرحله 5 – دوره های General Writing  ( تقویت مهارت نگارش عمومی)

مرحله 6 – دوره های Parts of Speech  ( گونه های متفاوت یک کلمه)

مرحله 7 – دوره هایVocabulary    آزمون های IELTS  یا  TOEFLدر صورت نیاز دانش پژوه

مرحله 8 – دوره هایVocabulary    آزمون PTE در صورت نیاز دانش پژوه

مرحله 9 – دوره هایVocabulary    آزمون  GRE یا GMAT در صورت نیاز دانش پژوه

مرحله10 – دوره های آموزشی Phrases and idioms اصطلاحات و عبارات پر کاربرد در مکالمه در صحنه های گوناگون به جهت تقویت زبان عمومی دانش پژوه

مرحله 11 – دور ه های آموزشی Street Talks مکالمات عامیانه و خیابانی به جهت تقویت زبان عمومی و درک بهتر فیلمها

مرحله 12 – دور ه های آموزشی Advanced Writing ( تقویت مهارت نگارش عمومی،پیشرفته)

مرحله 13 – دور ه های آموزشی نکات ضروری آیلتس هر چهار مهارت ( IELTS Tips ) در صورت نیاز دانش پژوه

مرحله 14 – دوره های آموزشی کاماگذاری و سجاوندی در  Punctuation) writing )  

مرحله 15 – دوره های آموزشی آزمون های داخلی Tolimo, MSRT , MHLE و آزمون EPT دانشگاه آزاد

مرحله 16 – دوره های آموزشی مقاله نویسی ( Scientific Writing) ISI در صورت نیاز دانش پژوه

مرحله 17 – دوره های آموزشی  اصطلاحات و جملات پر کاربرد در ارائه سخنرانی ( Lecture delivery )

مرحله 18 – دوره های اموزش مکالمه در سفر ( Travel English )

این دور های آموزشی به همه صحنه های پر کاربرد در سفر می پردازند و بسیار مفید هستند و به ساده ترین روش همه اصطلاحات و عبارات و جملات پر کاربرد به متقاضیان این دوره ها آموزش داده می شوند و افراد در هر سنی می توانند از این دوره ها استفاده کنند.

(توضیحات تکمیلی)

اگر دانش پژوهی صرفاً بخواهد روی دوره خاصی تاکید کند به عنوان مثال دوره گرامر، می تواند فقط این دوره را بگذارند اما اگر دانش پژوهی بخواهد به طور زیرساختی زبان خود را در همه زمینه ها تقویت کند و حتی به مباحث تخصصی بپردازد باید طبق فرانید آموزشی فوق حرکت کرده و تک به تک روی مراحل ارائه شده تعمل کند و هر کدام را که در اولویت دارد را بگذارند. بعضی از دانش پژوهان تمایل دارند همه این دوره ها را تک تک بگذرانند.

 با تشکر فراوان

دپارتمان آموزش مجازی مرکز تخصصی زبان هیراد