☰ Menu
☰ Menu logo
منوی اصلی

تکنیک های استفاده از خودآموز زبان

دانش پژوهان محترم با مراجعه به دفترچه راهنمای بسته های خودآموز مرکز زبان هیراد می توانند براحتی فرایند آموزش را دنبال کنند. در بسته های خودآموز مرکز زبان هیراد همه جزئیات دقیق ارائه می گردند. تمام مراحل چگونگی استفاده از بسته های خود آموز لین مرکز در دفترچه راهنما با سازماندهی کامل توضیح داده شده اند.

self study 3 hirad

بدون شک با مطالعه دقیق دفترچه راهنمای هر بسته شما دانش پژوه محترم براحتی می توانید فرایند آموزشی را دنبال کنید . زمانبندی مطالعه هر بسته در طرح مطالعه روزانه کاملا توضیح داده شده است. بستگی به این مسئله دارد که هر دانش پژوه روزانه چه مدتی را صرف مطالعه هر بسته کند. در دفترچه راهنما زمان مطالعه برای هر جلسه 5/1 ساعت تعیین گردیده است که افرادیکه عجله بیشتری دارند می توانند روزی 3 تا 6 ساعت مطالعه کرده و بسته ها را زودتر تمام کرده و بسته های بعدی برای رسیدن به هدف مطالعه کنند. بعد از دانش پژوهان هر بسته را در مدت 15 روز تمام کرده زیرا روزانه 10 ساعت مطالعه مفید می کنند.