صفحه اصلی ورود کاربران همکاری با هیراد درخواست نمایندگی تماس با ما وبلاگ گالری تصاویر سایت قدیمی هیراد دیکشنری آنلاین لینک های مفید

روش نمره دهی امتحان کتبی IELTS

روش نمره دهی  (scoring)رایتینگ(writing)    task  1 وtask 2  امتحان آیلتس جنرال و آکادمیک

(GENERAL & ACADEMIC IELTS EXAM)

معیارهایی که بر اساس آنها رایتینگ آیلتس ارزیابی می شود.

آموزش آیلتس هیراد

TASK 1 و TASK 2  رایتینگ آیلتس هر کدام 9 نمره دارند. البته لازم به ذکراست که ضریب نمره TASK 2  دو برابر TASK 1  می باشد.

TASK 1 و TASK 2  رایتینگ آیلتس بر اساس 4 معیار زیل ارزیابی می شوند. هر کدام ازاین چهار معیار 25% نمره کل رایتینگ را برای  TASK 1 و TASK 2 تشکیل می دهد.

1)- TASK ACHIEVMENT (TASK 1) 

(برآورده کردن تمام خواسته های صورت سوال)

1)- TASK RESPONSE (TASK 2)

(ارزیابی نظر اصلی مقاله و بسط آن با مثالهای مرتبط مختلف)

2)- COHERENCE AND COHESION (TASK 1 & TASK 2)

( سازماندهی اطلاعات ، مهارتهای پاراگراف بندی و استفاده از کلمات ربط مناسب)

3)- LEXICAL RESOURCE (TASK 1 & TASK 2)

استفاده از رنج کافی واژگان ، دیکته صحیح ، استفاده درست از کالوکیشن ها و فرم صحیح واژگان

4)- GRAMMATICAL RANGE AND ACCURACY (TASK 1 & TASK 2)

استفاده از ساختار صحیح جملات ، به کار گیری درست زمانها، علامت گذاری صحیح ، استفاده از جملات ساده و پیچیده ، نظریات واضح و شفاف و کنترل روی گرامر

Example For IELTS Writing Task 1:

TASK ACHIEVMENT: 7 ask Achievement: 7

COHERENCE AND COHESION: 7.5 & Cohesion: 7.5

LEXICAL RESOURCE: 6.5 6.5

GRAMMATICAL RANGE AND ACCURACY: 7 l

Total Score for Task 1: 7 + 7.5 + 6.5 + 7 = 28 / 4 = 7

Total Score for Task 1: 7 + 7.5 + 6.5 + 7 = 28 / 4 = 7

Ta                   Example For IELTS Writing Task 2:sk Achievement: 7

TASK RESPONSE: 6 ask Achievement: 7

COHERENCE AND COHESION: 7& Cohesion: 7.5

LEXICAL RESOURCE: 7 6.5

GRAMMATICAL RANGE AND ACCURACY: 6

lTotal Score for Task 2: 6 + 7 + 7 + 6 = 26 / 4 = 6.5

Total Writing Band Score: 7 + 6.5 = 13.5 / 2 = 6.75 = 7 (rounded up)