☰ Menu
logo
☰ Menu logo
منوی اصلی

نکات و توصیه های قبل از امتحان کتبی IELTS آیلتس

توصیه هایی که در روز یا شب قبل از امتحان کتبی IELTSباید به آنها توجه کرد؟

دانشجو باید از بیرون غذا خوردن اجتناب کند و در کل غذای سبک و ساده ای میل کند. دانشجو باید از مطالعه در روز قبل از امتحان IELTS جدا پرهیز کند و تا حد ممکن ذهن خود را خسته نکند چون خستگی ذهنی و فیزیکی عملکرد او را در جلسه امتحان IELTS  به طور چشمگیری کاهش می دهد. دانشجو باید به هر روش ممکنی شب قبل از امتحان خواب کافی را تجربه کند چون کم خوابی عملکرد وی را ضعیف می کند. درصورت امکان به دانشجو پیشنهاد می شود در روز قبل از امتحان به استخر رفته و ریلکس کند.

روز آزمون آیلتس

توصیه هایی که در روز امتحان کتبی IELTSباید به آنها توجه کرد؟

به دانشجو قویا پیشنهاد می شود در صبح روز امتحان IELTSحتما زود از خواب بیدار شود و کمی LISTENING گوش کند. این کار باعث می شود گوش او گرم شده و بهتر بشنود. به دانشجو توصیه می شود صبح روز امتحان دوش بگیرد چون این کار وی را سرحال و با نشاط می کند در نتیجه می تواند عملکرد بهتری در جلسه امتحان داشته باشد. به دانشجو قویا توصیه می شود که با وسیله شخصی خود به محل برگزاری امتحان نرود چون انجام این کار به دلیل ترافیک ، تصادف ، خرابی ماشین و نبود جای پارک می تواند استرس زا باشد و روی عملکرد وی تاثیر بدی داشته باشد.

توصیه هایی که در روز امتحان SPEAKINGIELTS باید به آنها توجه کرد؟

دانشجو باید قبل از امتحان SPEAKING  با خودش و یا فرد دیگری حتما یک تا دو ساعت انگلیسی صحبت کند تا زبانش گرم شود و میزان استرسش کاهش یابد. باید توجه داشت که این کار باید حتما قبل از زمان امتحان SPEAKING صورت بگیرد. قویا به دانشجو توصیه می شود در زمانی که در وسیله نقلیه است تا به محل برگزاری امتحان SPEAKING  برسد با خودش انگلیسی صحبت کند موضوع آن مهم نیست مهم آن است که با خودش تا حد ممکن انگلیسی صحبت کند واز این رو از لحاظ روحی برای امتحان آماده شود تا بتواند عملکرد بهتری داشته باشد.در صورتیکه EXAMINER  با شما خیلی دوستانه و صمیمی رفتار کرد باید کار را جدی دنبال کنید به عبارت دیگر نباید جدیت را کاهش دهید چون تجربه نشان داده است EXAMINERS  از افرادی خوششان می آیند که بدون در نظر گرفتن حواشی به طور جدی کارشان را ادامه می دهند و در نیتجه سربلند از امتحان IELTS SPEAKING   بیرون می آیند و می توانند نمره دلخواه خود را کسب کنند.