صفحه اصلی ورود کاربران همکاری با هیراد درخواست نمایندگی تماس با ما وبلاگ گالری تصاویر سایت قدیمی هیراد دیکشنری آنلاین لینک های مفید

برنامه کلاس (آلمانی،فرانسه،ترکی)

دورهتاریخروزساعت
آلمانی      (A1)1398/02/09زوج10:30-12:00
آلمانی      (A2)1398/02/07زوج17:00-18:30
آلمانی      (A1)1398/02/11زوج19:00-20:30
آلمانی      (A2)1398/02/10یکشنبه-سه شنه17:00-19:00
(BOOK1) P1       فرانسه1398/02/09زوج10:30-12:00
(BOOK1)P2        فرانسه1398/02/11زوج17:00-18:30
(BOOK1)P1        فرانسه1398/02/07زوج19:00-20:30
(BOOK1) P2      فرانسه1398/02/08یکشنبه-سه شنه17:00-19:00
(BOOK1) P1       ترکی استانبولی1398/02/11زوج10:30-12:00
(BOOK1)P2      ترکی استانبولی1398/02/07زوج17:30-19:00
(BOOK1)P1        ترکی استانبولی1398/02/09زوج19:00-20:30
(BOOK1) P2      ترکی استانبولی1398/02/10یکشنبه-سه شنه17:00-19:00