صفحه اصلی همکاری با ما نتایج کتب تالیفی هیراد تماس با ما ویدئوهای آموزشی گالری تصاویر تقویم آموزشی دانلودها خدمات مکاتباتی EN
logo
منوی اصلی

think sth up معنی

what's the meaning of think sth. up 

think sth. up
think sth. up      
In English means :to produce a new idea or plan
معنی به فارسی :نقشه کشیدن ، ایده پردازی کردن
Example:I don't want to go tonight and I'm trying To think up an excuse.
ترجمه مثال بالا :من نمی خواهم امشب بروم و دارم سعی می کنم که بهانه ای بتراشم