صفحه اصلی همکاری با ما نتایج کتب تالیفی هیراد تماس با ما ویدئوهای آموزشی گالری تصاویر تقویم آموزشی دانلودها خدمات مکاتباتی EN
logo
منوی اصلی

the offered courses

شعبه پاسداران

شعبه مینا
شعبه پاسداران

ردیفدورهشروع دورهروزساعت
1Pre_IELTS&TOEFL139707/03فرد17:00-18:30
2Pre_IELTS&TOEFL1397/08/24فرد17:00-18:30
3TOFEL IBT (Reading)(شعبه 2)1397/06/17زوج19:00_20:30
4TOFEL IBT (Speaking)(شعبه 2)1397/07/18زوج19:00_20:30
5IELTS (Writing)1397/07/11زوج17:00-18:30
6IELTS (Listening)1397/07/11زوج19:00-20:30
7IELTS (Speaking)1397/06/07زوج19:00-20:30
8IELTS (Reading)1397/06/07زوج17:00-18:30
9IELTS (چهار مهارت)1397/09/08پنج شنبه10:30_13:30
10Post IELTS(کلاس جمع بندی نکته تست ielts شعبه 21397/06/17زوج19:00_20:30
11General Speaking(2)1397/06/201شنبه و 3شنبه10:30-12:30
12General Speaking(2)1397/06/19زوج12:30-14:00
12General Writing(1) 1397/06/15پنج شنبه10:30-14:00
13General Vocab(5)1397/08/18جمعه10:30-13:30
14General Vocab(4)1397/06/30جمعه10:30-13:30
15B.E.C. 1 (Part 1)(شعبه 2)1397/06/20فرد19:00_20:30
16B.E.C. 1 (Part 2)(شعبه 1)1397/06/09جمعه9:00-10:30
18Seminar (Writing)1397/07/19پنج شنبه14:00_18:00
19کنکور زبان انگلیسی 1397
کلاس تشریحی و تست
"21 جلسه"
(سال سوم و پیش دانشگاهی)
**فقط مخصوص دختران**
1397/06/20سه شنبه 15:30_17:00
20GRE Writiing & Verbal
TOFEL(IBT,PBT),
GMAT,SAT,OET,MHLE,
MSRT,TOLIMO,EPT,PTE
Travel English,
ISI (مقاله نویسی),
Embassy Interview
 (مصاحبه سفارت)
Private__
21AEF:Book1(Part 1) 1397/07/22 1شنبه و 3شنبه10:00_12:00
22AEF:Book2(Part1) 1397/07/08 فرد19:00_20:30
23AEF:Book1(Part 1) 1397/06/12 زوج10:30_12:00
24AEF:Book2(Part3) 1397/06/10 زوج17:00_18:30
25AEF:Book3(Part1) 1397/07/11 زوج19:00_20:30
26AEF:Book3(Part 2) 1397/07/16 زوج19:00_20:30
27AEF:Book4(Part 1)(Teenagers)1397/06/131شنبه و 3شنبه17:00_19:00
28AEF:Book5(Part1) 1397/07/10 1شنبه و 3شنبه18:30_20:30
29PET(Intensive2)1397/06/17زوج17:00_19:00
30PET(Intensive2)1397/06/16جمعه8:30_13:30
31PET(Intensive2)1397/07/27جمعه8:30_13:30
32PET(Intensive1)1397/06/03زوج17:30_19:00
33PET(Intensive1)1397/06/16جمعه8:30_13:30
34Conversation crash course1397/06/15فرد19:00_20:30
35Intensive2(شعبه 2)1397/06/03زوج19:00_20:30
36Let's Go Begin(Part 3)1397/07/182شنبه و 4 شنبه15:30-17:00
37Let's Go1(Part 1)1397/06/102شنبه و 4 شنبه15:30-17:00
38Let's Go3(Part2)1397/07/081شنبه و 3شنبه15:30-17:00
39F.C. 4(Part1)1397/06/251شنبه و 3شنبه15:30-17:00
40F.C.1(Part3)1397/07/182شنبه و 4 شنبه15:30-17:00
41دوره ویژه مکالمه کودکان تابستان1397/06/03از شنبه تا 4شنبه9:30-12:45
42دوره ویژه مکالمه کودکان تابستان1397/6/03زوج9:30-12:45شعبه میدان مینا

***

ردیفدورهشروع دورهروزساعت
1Pre_IELTS&TOEFL1397/06/31زوج17:00-18:30
1Pre_IELTS&TOEFL1397/06/31زوج17:00-18:30
2Pre_IELTS&TOEFL1397/08/04زوج17:00-18:30
3TOFEL IBT (Reading)1397/06/17زوج19:00-20:30
5TOFEL IBT (Speaking)1397/07/18زوج19:00-20:30
6IELTS(Reading)1397/06/11فرد19:00-20:30
7IELTS (Writing)1397/06/11فرد17:00-18:30
8IELTS (Listening)1397/07/12فرد19:00-20:30
9IELTS (Speaking)1397/07/12فرد17:00-18:30
10IELTS (چهار مهارت)1397/07/05پنج شنبه 10:30_13:30
11Post IELTS(کلاس جمع بندی نکته تست ielts1397/06/17زوج19:00_20:30
12General Vocab (3) (شعبه 1)1397/07/04جمعه10:30-13:30
13General Vocab (4) (شعبه 1)1397/06/23جمعه10:30-13:30
14General speaking 11397/06/11یکشنه و 3 شنبه18:30_20:30
15General speaking 21397/06/23جمعه10:30-13:30
16B.E.C. 1 (Part 1) (شعبه 2)1397/06/20فرد19:00_20:30
17B.E.C. 1 (Part 2) (شعبه 1)1397/06/09جمعه9:00-10:30
18TTC (شعبه 2)1397/07/07شنبه- دوشنبه13:00-14:30
19Seminar (Writing)1397/07/19پنج شنبه 14:00_18:00
23General(speaking)1397/06/18یکشنه و 3 شنبه10:30-12:30
24PTE(چهارمهارت1397/07/25زوج19:00-20:30
25AEF:Starter(Part 1)1397/06/181شنبه  و 3شنبه10:30_12:30
26AEF:Starter(Part 2)1397/06/041شنبه  و 3شنبه17:00-19:00
27AEF:Starter(Part1)1397/06/03زوج17:00_19:00
28AEF:Book1(Part1)1397/07/11زوج19:00_20:30
29AEF:Book2(Part 1)1397/06/17زوج19:00_20:30
30AEF:Book 1(Part 3)1397/06/14زوج17:00_18:30
31AEF:Book 2(Part 1)1397/06/181شنبه  و 3شنبه10:30_12:30
32AEF:Book 2(Part 1)1397/06/17زوج19:00_20:30
33AEF:Book3(Part 1)1397/06/17زوج19:00-20:30
34AEF:Book4(Part 2)1397/06/03زوج19:00_20:30
35Cutting Edge Advanced1397/06/05دوشنبه17:30_19:00
36AEF:Book 4(Part 2)1397/06/03زوج10:30-12:00
38AEF:Book5 (Part1) (Teenagers)1397/06/17زوج15:30-17:00
38AEF:Book5(Part2)1397/07/151شنبه  و 3شنبه18:30_20:30
39PET(Intensive2)1397/08/19فرد19:00-20:30
40PET(Intensive2)1397/06/03زوج19:00-20:30
41PET(Intensive3)1397/06/09جمعه8:30-13:30
42PET(Intensive2)1397/07/20پنج شنبه14:00_18:30
43conversation crash course(شعبه1)1397/06/15فرد19:00_20:30
44let'sgo Begin(Part3)1397/07/011شنبه و 3شنبه15:30-17:00
45let'sgo Begin(Part2)1397/06/17شنبه و4شنبه17:00-18:30
46Let's Go 1(Part3)1397/06/31شنبه  و 4 شنبه15:30_17:00
47Let's Go 2(Part 2)1397/06/10شنبه  و 4 شنبه15:30_17:00
48Let's Go 3(Part 3)1397/06/131شنبه و 3شنبه15:30-17:00
49Let's Go 4(Part 2)1397/07/151شنبه و 3شنبه15:30-17:00
50Let's Go6(Part1)1397/06/271شنبه  و 3شنبه15:30-17:00
51Let's Go 6(Part 2)1397/06/10شنبه و 4شنبه15:30-17:00
52F.C.1(Part3)1397/06/31شنبه و  4شنبه17:00_18:30
53F.C.3(Part 5)1397/06/131شنبه و 3شنبه15:30-17:00
54F.C.3(Part 6)1397/06/06یکشنبه-سه شنه15:30_17:00
55F.C.4(Part 2)1397/06/111شنبه  و 3شنبه17:00-18:30
56F.C.4(Part 5)1397/06/111شنبه  و 3شنبه17:00-18:30
57Cutting Edge Advanced1397/07/15شنبه-پنجشنبه17:00_18:30
58F.C.4(PART3)1397/07/11شنبه و 4شنبه15:30-17:..
logo-samandehi