صفحه اصلی ورود کاربران همکاری با هیراد درخواست نمایندگی تماس با ما وبلاگ گالری تصاویر سایت قدیمی هیراد دیکشنری آنلاین لینک های مفید

the offered courses

شعبه پاسدارانشعبه میدان مینا

شعبه پاسداران

ردیفدورهشروع دورهروزساعت
1Pre IELTS&TOEFL1396/09/12فرد17:00-18:30
2Pre IELTS&TOEFL1396/10/28فرد17:00-18:30
3IELTS (Writing1)1396/09/18زوج19:00-20:30
4IELTS (Listening)1396/09/18زوج17:00-18:30
5IELTS (Reading)1396/10/23زوج17:00-18:30
6IELTS (Speaking)1396/10/23زوج19:00-20:30
7IELTS (چهار مهارت)1396/09/30پنج شنبه10:30_13:30
8Post IELTS (شعبه2)1396/09/29ز.ج19:00_20:30
9General Speaking(3)1396/09/27زوج19:00_20:30
10General Speaking(5)1396/10/121شنبه و 3شنبه10:30-12:00
11General Speaking(8)1396/09/29زوج12:30-14:00
12General Writing(1) 1396/09/30پنج شنبه10:30-14:00
13General Writing(2) 1396/11/26پنج شنبه10:30-14:00
14General Vocab(1)1396/10/29جمعه10:30-13:30
15General Vocab(6)1396/09/17جمعه10:30-13:30
16B.E.C. 1 (Part 1)(شعبه 2)1396/09/19فرد19:00_20:30
17B.E.C. 1 (Part 3)(شعبه 1)1396/10/29جمعه9:00-10:30
18TTC (شعبه 2) 139609/27شنبه و 2شنبه13:00-14:30
19Seminar (Speaking)1396/09/30پنج شنبه14:00_18:00
20کنکور زبان انگلیسی 1397
کلاس تشریحی و تست
"21 جلسه"
(سال سوم و پیش دانشگاهی)
**فقط مخصوص دختران**
1396/09/28سه شنبه 15:30_17:00
21GRE Writiing & Verbal
TOFEL(IBT,PBT),
GMAT,SAT,OET,MHLE,
MSRT,TOLIMO,EPT,
Travel English,
ISI (مقاله نویسی),
Embassy Interview
 (مصاحبه سفارت)
Private__
22AEF:Starter(Part 2) 1396/10/05 فرد19:00_20:30
23AEF:Starter(Part 2) 1396/09/11 زوج10:30_12:00
24AEF:Book1(Part 1) 1396/09/18 زوج17:00_18:30
25AEF:Book1(Part 2) 1396/10/06 زوج19:00_20:30
26AEF:Book2(Part 1) 1396/10/20 زوج19:00_20:30
27AEF:Book2(Part 3) 1396/09/19 فرد17:00_18:30
28AEF:Book3(Part 3) 1396/10/24 1شنبه و 3شنبه18:30_20:30
29AEF:Book3(Part 3)1396/09/28فرد19:00_20:30
30AEF:Book3(Part 3) 1396/10/19 1شنبه و 3شنبه10:00_12:00
31AEF:Book3(Part 3) 1396/9/08 زوج17:30_19:00
32AEF:Book5(Part 1)1396/10/051شنبه و 3شنبه17:00-19:00
33AEF:Book5(Part 1)1396/09/08زوج17:00_18:30
34PET(Intensive1)1396/09/18زوج10:30_14:00
35PET(Intensive2)1396/09/17جمعه8:30_13:30
36PET(Intensive1)1396/09/17جمعه8:30_13:30
37PET(Intensive2)1396/10/15جمعه8:30_13:30
38PET(Intensive4)1396/10/28فرد19:00_20:30
39Let's Go 1(Part 1)1396/09/191شنبه و 3شنبه15:30_17:00
40Let's Go 1(Part 4)1396/09/071شنبه و 3شنبه15:30-17:00
41Let's Go 2(Part 1)1396/09/132شنبه و 4 شنبه15:30-17:00
42F.C. 2(Part 1)1396/09/132شنبه و 4 شنبه15:30_17:00
43F.C. 3(Part 2)1396/10/171شنبه و 3شنبه15:30-17:00
44F.C. 4(Part 6)1396/10/121شنبه و 3شنبه17:00-18:30شعبه میدان مینا

***

ردیفدورهشروع دورهروزساعت
1Pre IELTS&TOEFL1396/10/16زوج17:00-18:30
2Pre IELTS&TOEFL1396/11/30زوج17:00-18:30
3IELTS (Listening)1396/09/21فرد19:00-20:30
4IELTS (Speaking)1396/09/21فرد17:00-18:30
5IELTS (Writing 1)1396/09/18زوج19:00_20:30
6IELTS (Reading)1396/10/26فرد19:00-20:30
7IELTS (Writing 1)1396/10/26فرد17:00-18:30
8IELTS (چهار مهارت)
1396/12/10پنج شنبه 10:30_13:30
9Post IELTS1396/09/29زوج19:00_20:30
10General Vocab (1) (شعبه 1)1396/10/29جمعه10:30-13:30
11General Vocab (6) (شعبه 1)1396/09/17جمعه10:30-13:30
12General speaking 11396/09/19یکشنه و 3 شنبه18:30_20:30
13General speaking 11396/09/10جمعه10:30-13:30
14General speaking 21396/10/15جمعه10:30-13:30
15B.E.C. 1 (Part 1) (شعبه 2)1396/09/19فرد19:00_20:30
16B.E.C. 1 (Part 3) (شعبه 1)1396/10/29جمعه9:00-10:30
17TTC (شعبه 2)1396/09/27شنبه- دوشنبه13:00-14:30
18Seminar (Speaking)1396/09/30پنج شنبه 14:00_18:00
19کنکور زبان انگلیسی 1397
کلاس تشریحی و تست
"21 جلسه"
(سال سوم و پیش دانشگاهی)
**فقط مخصوص پسران**
1396/09/30پنج شنبه 12:30_14:00
20GRE Writing & Verbal
TOFEL(IBT,PBT),
GMAT,SAT,OET,MHLE,MSRT,
TOLIMO,EPT,Travel English
ISI (مقاله نویسی),
Embassy Interview
 (مصاحبه سفارت)
Private__
21AEF:Starter(Part 1)1396/09/191شنبه و 3شنبه10:30_12:30
22AEF:Starter(Part 1)1396/09/121شنبه و 3شنبه17:00_19:00
23AEF:Starter(Part 2)1396/09/13زوج19:00_20:30
24AEF:Book 1(Part 1)1396/10/11زوج17:00_18:30
25AEF:Book 1(Part 2)1396/10/191شنبه و 3شنبه10:30_12:30
26AEF:Book3(Part 1)1396/10/16زوج19:00_20:30
27AEF:Book3(Part 1)1396/09/11زوج19:00-20:30
28AEF:Book 3(Part 1)1396/09/08زوج10:30-12:00
29AEF:Book3(Part 2)(Teenagers)1396/09/29زوج15:30-17:00
30AEF:Book3(Part 3)1396/09/071شنبه و 3شنبه18:30_20:30
31AEF:Book 4(Part 1)1396/10/20زوج19:00-20:30
32AEF:Book 5(Part 1)1396/10/20زوج17:00-18:30
33AEF:Book 5(Part 3)1396/09/08زوج19:00-20:30
34PET(Intensive1)1396/09/13زوج19:00_20:30
35PET(Intensive1)1396/09/19فرد19:00-20:30
36PET(Intensive1)1396/09/17جمعه8:30-13:30
37PET(Intensive2)1396/09/24جمعه8:30-13:30
38PET(Intensive4)(شعبه 1)1396/10/28فرد19:00_20:30
39AEF:(Book1,P.2)(Intensive)1396/10/22جمعه8:30-13:30
40Let's Go Begin(Part 1)1396/09/01شنبه و 4 شنبه15:30_17:00
41Let's Go 1(Part 1)1396/09/29شنبه و 4 شنبه15:30_17:00
42Let's Go 2(Part 2)1396/10/051شنبه و 3شنبه15:30-17:00
43Let's Go 2(Part 4)1396/09/191شنبه و 3شنبه15:30-17:00
44Let's Go 4(Part 2)1396/10/171شنبه و 3شنبه15:30-17:00
45Let's Go 4(Part 4)1396/10/171شنبه و 3شنبه15:30-17:00
46Let's Go 5(Part 1)1396/09/29شنبه و 4شنبه15:30-17:00
47Let's Go 5(Part 3)1396/10/062شنبه و 4شنبه15:30-17:00
48F.C.2(Part 6)1396/10/051شنبه و 3شنبه15:30-17:00
49F.C.2(Part 6)1396/09/09پنج شنبه14:30_17:45
50F.C.3(Part 3)1396/09/191شنبه و 3شنبه17:00-18:30
51F.C.3(Part 3)1396/09/08شنبه و 4شنبه15:30-17:00
52F.C.3(Part 6)1396/09/281شنبه و 3شنبه17:00-18:30
53F.C.4(Part 6)1396/09/281شنبه و 3شنبه17:00-18:30
54Cutting Edge Advanced1396/10/09شنبه و 4شنبه17:00_18:30