صفحه اصلی ورود کاربران همکاری با هیراد درخواست نمایندگی تماس با ما وبلاگ گالری تصاویر سایت قدیمی هیراد دیکشنری آنلاین لینک های مفید

the offered courses

شعبه پاسداران

شعبه مینا
شعبه پاسداران

ردیفدورهشروع دورهروزساعت
1Pre_IELTS&TOEFL1397/01/19فرد17:00-18:30
2Pre_IELTS&TOEFL1397/02/30فرد17:00-18:30
3TOFEL IBT (Reading)(شعبه 2)1396/12/19زوج19:00_20:30
4TOFEL IBT (Speaking)(شعبه 2)1397/02/22زوج19:00_20:30
5IELTS (Reading)(شعبه 2)1396/12/09زوج19:00-20:30
6IELTS (Speaking)1397/01/20زوج17:00-18:30
7IELTS (Reading)1397/01/20زوج19:00-20:30
8IELTS (Writing)1397/02/26زوج17:00-18:30
9IELTS (Listening)1397/02/26زوج19:00-20:30
10IELTS (چهار مهارت)1397/03/10پنج شنبه10:30_13:30
11Post IELTS (شعبه 2)1396/12/16زوج19:00_20:30
12General Speaking(1)1396/12/151شنبه و 3شنبه10:30-12:00
13General Speaking(2)1397/01/27زوج12:30-14:00
14General Writing(1) 1396/12/24پنج شنبه10:30-14:00
15General Writing(2) 1397/02/20پنج شنبه10:30-14:00
16General Vocab(1)1396/12/04جمعه10:30-13:30
17General Vocab(2)1397/01/31جمعه10:30-13:30
18B.E.C. 1 (Part 1)(شعبه 2)1396/12/15فرد19:00_20:30
19B.E.C. 1 (Part 2)(شعبه 1)1397/02/28جمعه9:00-10:30
20TTC (شعبه 2)1396/12/19شنبه و 2شنبه13:00-14:30
21Seminar (Writing)1396/12/10پنج شنبه14:00_18:00
22کنکور زبان انگلیسی 1397
کلاس تشریحی و تست
"21 جلسه"
(سال سوم و پیش دانشگاهی)
**فقط مخصوص دختران**
1396/12/22سه شنبه 15:30_17:00
23 دوره مکالمه فشرده نوروز 971397/01/11_1397/01/03 9:00_14:00
24دوره فشرده Pre_IELTS نوروز 971397/01/11_1397/01/03 9:00_14:00
25دوره فشرده IELTS نوروز 971397/01/11_1397/01/03 9:00_14:00
26GRE Writiing & Verbal
TOFEL(IBT,PBT),
GMAT,SAT,OET,MHLE,
MSRT,TOLIMO,EPT,PTE
Travel English,
ISI (مقاله نویسی),
Embassy Interview
 (مصاحبه سفارت)
Private__
27AEF:Starter(Part 1) 1396/12/13 1شنبه و 3شنبه10:00_12:00
28AEF:Starter(Part 1) 1396/12/09 زوج19:00_20:30
28AEF:Book1(Part 1) 1397/01/26 فرد19:00_20:30
29AEF:Book1(Part 2) 1397/01/18 زوج10:30_12:00
30AEF:Book1(Part 2) 1396/12/16 زوج17:00_18:30
31AEF:Book2(Part 1) 1397/01/29 زوج19:00_20:30
32AEF:Book2(Part 1) 1396/12/07 زوج19:00_20:30
33AEF:Book3(Part 2) 1397/01/19 فرد17:00_18:30
34AEF:Book3(Part 1)(Teenagers)1396/12/061شنبه و 3شنبه17:00_19:00
35AEF:Book4(Part 1) 1396/12/22 1شنبه و 3شنبه18:30_20:30
36AEF:Book4(Part 2)1397/02/11فرد19:00_20:30
37AEF:Book4(Part 2) 1396/12/19 زوج17:30_19:00
38PET(Intensive1)1396/12/09زوج17:00_19:00
39PET(Intensive1)1396/12/11جمعه8:30_13:30
40PET(Intensive2)1396/12/11جمعه8:30_13:30
41PET(Intensive2)1397/01/24جمعه8:30_13:30
42PET(Intensive5)1397/02/23فرد19:00_20:30
43Let's Go Begin(Part 1)1396/12/162شنبه و 4 شنبه15:30-17:00
44Let's Go 1(Part 3)1396/12/221شنبه و 3شنبه15:30_17:00
45Let's Go 2(Part 2)1396/12/131شنبه و 3شنبه15:30-17:00
46F.C. 1(Part 1)1396/12/162شنبه و 4 شنبه15:30_17:00
47F.C. 3(Part 3)1396/12/061شنبه و 3شنبه15:30-17:00شعبه میدان مینا

***


ردیفدورهشروع دورهروزساعت
1Pre_IELTS&TOEFL1396/12/19زوج17:00-18:30
2Pre_IELTS&TOEFL1397/02/24زوج17:00-18:30
3TOFEL IBT (Reading)1396/12/19زوج19:00-20:30
4TOFEL IBT (Speaking)1397/02/22زوج19:00-20:30
5IELTS (Reading)1396/12/09زوج19:00_20:30
6IELTS (Listening)1396/12/08فرد19:00-20:30
7IELTS (Speaking)1396/12/08فرد17:00-18:30
8IELTS (Reading)1397/01/28فرد19:00-20:30
9IELTS (Writing)1397/01/28فرد17:00-18:30
10IELTS (چهار مهارت)1396/12/10پنج شنبه 10:30_13:30
11Post IELTS1396/12/16زوج19:00_20:30
12General Vocab (1) (شعبه 1)1396/12/04جمعه10:30-13:30
13General Vocab (2) (شعبه 1)1397/01/31جمعه10:30-13:30
14General speaking 11396/12/15یکشنه و 3 شنبه18:30_20:30
15General speaking 11396/12/25جمعه10:30-13:30
16General speaking 21397/02/28جمعه10:30-13:30
17B.E.C. 1 (Part 1) (شعبه 2)1396/12/15فرد19:00_20:30
18B.E.C. 1 (Part 2) (شعبه 1)1397/02/28جمعه9:00-10:30
19TTC (شعبه 2)1396/12/19شنبه- دوشنبه13:00-14:30
20Seminar (Writing)1396/12/10پنج شنبه 14:00_18:00
21کنکور زبان انگلیسی 1397
کلاس تشریحی و تست
"21 جلسه"
(سال سوم و پیش دانشگاهی)
**فقط مخصوص پسران**
1396/12/24پنج شنبه 12:30_14:00
22 دوره مکالمه فشرده نوروز 971397/01/11_1397/01/03 9:00_14:00
23دوره فشرده Pre_IELTS نوروز 971397/01/11_1397/01/03 9:00_14:00
24دوره فشرده IELTS نوروز 971397/01/11_1397/01/03 9:00_14:00
25GRE Writing & Verbal
TOFEL(IBT,PBT),
GMAT,SAT,OET,MHLE,MSRT,
PTE,TOLIMO,EPT,Travel English
ISI (مقاله نویسی),
Embassy Interview
 (مصاحبه سفارت)
Private__
1AEF:Starter(Part 1)1396/12/131شنبه  و 3شنبه10:30_12:30
2AEF:Starter(Part 1)1396/12/131شنبه  و 3شنبه17:00_19:00
3AEF:Starter(Part 3)1397/01/261شنبه  و 3شنبه17:00_19:00
4AEF:Book 1(Part 1)1396/12/26زوج19:00_20:30
5AEF:Book 1(Part 2)1396/12/09زوج17:00_18:30
6AEF:Book 1(Part 3)1396/12/201شنبه  و 3شنبه10:30_12:30
7AEF:Book 2(Part 1)1396/12/16زوج19:00_20:30
8AEF:Book3(Part 2)(Teenagers)1397/02/041شنبه  و 3شنبه17:00-19:00
9AEF:Book3(Part 2)1396/12/07زوج19:00_20:30
10AEF:Book3(Part 3)1397/01/15زوج19:00-20:30
11AEF:Book 3(Part 3)1396/12/14زوج10:30-12:00
12AEF:Book4(Part 1)(Teenagers)1397/01/15زوج15:30-17:00
13AEF:Book4(Part 2)1397/01/191شنبه  و 3شنبه18:30_20:30
14AEF:Book 5(Part 2)1396/12/07زوج17:00-18:30
15PET(Intensive1)1396/12/11جمعه8:30-13:30
16PET(Intensive2)1396/12/11جمعه8:30-13:30
17PET(Intensive2)1396/12/10پنج شنبه8:30-13:30
18PET(Intensive3)1396/12/11جمعه8:30-13:30
19PET(Intensive5) (شعبه 1)1397/02/23فرد19:00_20:30
20AEF:(Book2,P.1)(Intensive)1397/01/24جمعه8:30-13:30
21Let's Go Begin(Part 3)1396/12/02شنبه  و 4 شنبه15:30_17:00
22Let's Go 1(Part 3)1396/12/26شنبه  و 4 شنبه15:30_17:00
23Let's Go 2(Part 4)1397/01/261شنبه و 3شنبه15:30-17:00
24Let's Go 3(Part 2)1396/12/201شنبه و 3شنبه15:30-17:00
25Let's Go 4(Part 3)1396/12/061شنبه و 3شنبه15:30-17:00
26Let's Go 5(Part 1)1396/12/061شنبه  و 3شنبه15:30-17:00
27Let's Go 5(Part 3)1396/12/26شنبه و 4شنبه15:30-17:00
28Let's Go 6(Part 1)1397/01/202شنبه  و 4شنبه15:30-17:00
29F.C.1(Part 1)1396/12/09شنبه و  4شنبه17:00_18:30
30F.C.3(Part 2)1397/01/261شنبه و 3شنبه15:30-17:00
31F.C.3(Part 2)1396/12/03پنج شنبه14:30_17:45
32F.C.3(Part 5)1396/12/221شنبه  و 3شنبه17:00-18:30
33F.C.3(Part 5)1396/12/09شنبه  و 4شنبه15:30-17:00
34F.C.4(Part 2)1397/01/191شنبه  و 3شنبه17:00-18:30
35Cutting Edge Advanced1397/01/15شنبه و 4شنبه17:00_18:30