صفحه اصلی ورود کاربران همکاری با هیراد کتب تالیفی هیراد تماس با ما ویدئوهای آموزشی گالری تصاویر سایت قدیمی هیراد دیکشنری آنلاین خدمات مکاتباتی لینک های مفید
logo

سمینار آموزشی

آموزش زبان انگلیسی یک نیاز نیست، بلکه در دنیای امروز یک "باید" است.
آموزش زبان انگلیسی، امروزه در تمامی کشور ها بخش قابل توجهی از برنامه های آموزشی افراد را به خود اختصاص داده است.. با این وجود، افراد به علت کمبود وقت و درگیری فراوان با مشغله های علمی و شغلی و خانوادگی، برای شرکت در دوره های آموزش زبان انگلیسی که عمدتاً نیز زمان بر می باشند، با مشکل مواجه هستند.
برای رفع این مشکل، هیراد سناریو آموزشی دیگری را طرح ریزی نموده و آن برگزاری سمینار های آموزشی کوتاه مدت با رویکرد آموز ش های هدفمند می باشد.
رویکرد هیراد برای برگزاری سمینارهای آموزشی، تغییر وضعیت موجود در آموزش زبان انگلیسی به وضعیت بهتری در آینده است تا افراد بتوانند در دوره های کتاه مدت با اهداف قصد شده مشخص شرکت نموده و به هدف پیشرفت دانش کاربردی انگلیسی نزدیک و نزدیک تر شوند.
شرکت در سمینارهای آموزشی هیراد مختص هیچ فرد یا گروه خاصی نیست و شرکت در این سمینارها می تواند به آموزش کوانتومی زبان انگلیسی شما کمک نموده تا بتوانید با شرکت در سمینار آموزشی منطبق بر خواست، نیاز و یا ضعف خود در انگلیسی به صورت کوانتومی برای ارتقا دانش کاربردی انگلیسی خود فکر کرده، برنامه ریزی نموده و اقدام نمایید.
سمینارهای آموزشی با سفری سریع پیرامون اهداف قصد شده آموزشی، شما را به صورت کوانتومی به سمت پیشرفت در انگلیسی هدایت می نماید.
اگر از آن دسته افرادی هستید که به دنبال تفکری متمایز در یادگیری انگلیسی هستید،
پاسخ شما در سمینار های آموزشی انگلیسی هیراد نهفته است.
برای اطلاع از جزئیات سمینارها اینجا کلیک کنید.