صفحه اصلی ورود کاربران همکاری با هیراد درخواست نمایندگی تماس با ما وبلاگ گالری تصاویر سایت قدیمی هیراد دیکشنری آنلاین لینک های مفید

تقویم برگزاری کلاس ها

شعبه پاسداران

شعبه میدان مینا
شعبه پاسداران

ردیفدورهشروع دورهروزساعت
1Pre_IELTS&TOEFL139707/03فرد17:00-18:30
2Pre_IELTS&TOEFL1397/08/24فرد17:00-18:30
3TOFEL IBT (Reading)(شعبه 2)1397/07/02زوج19:00_20:30
4TOFEL IBT (Speaking)(شعبه 2)1397/08/02زوج19:00_20:30
5IELTS (Writing)1397/07/11زوج17:00-18:30
6IELTS (Listening)1397/07/11زوج19:00-20:30
7IELTS (Reading)1397/08/12زوج19:00-20:30
8IELTS (Speaking)1397/08//12زوج17:00-18:30
9IELTS (چهار مهارت)1397/09/08پنج شنبه10:30_13:30
10Post IELTS(کلاس جمع بندی نکته تست ielts شعبه 21397/07/07زوج19:00_20:30
 General Speaking(5)1397/07/03فرد19:00_20:30
11General Speaking(2)1397/07/081شنبه و 3شنبه10:30-12:30
12General Speaking(2)1397/07/02زوج12:30-14:00
12General Writing(1) 1397/07/19پنج شنبه10:30-14:00
13General Vocab(5)1397/08/25جمعه10:30-13:30
14General Vocab(4)1397/07/06جمعه10:30-13:30
15B.E.C. 1 (Part 2)(شعبه 2)1397/07/19فرد19:00_20:30
16B.E.C. 1 (Part 1)(شعبه 1)1397/07/06جمعه9:00-10:30
18Seminar (Writing)1397/07/19پنج شنبه14:00_18:00
19کنکور زبان انگلیسی 1397
کلاس تشریحی و تست
"21 جلسه"
(سال سوم و پیش دانشگاهی)
**فقط مخصوص دختران**
1397/07/17سه شنبه 15:30_17:00
20GRE Writiing & Verbal
TOFEL(IBT,PBT),
GMAT,SAT,OET,MHLE,
MSRT,TOLIMO,EPT,PTE
Travel English,
ISI (مقاله نویسی),
Embassy Interview
 (مصاحبه سفارت)
Private__
21AEF:starter(Part 1)1397/07/081شنبه و 3شنبه10:00_12:00
22AEF:starter(Part 2)1397/08/131شنبه و 3شنبه17_19
23AEF:Book1(Part 1) 1397/07/22 1شنبه و 3شنبه10:00_12:00
24AEF:Book1(Part 1) 1397/07/08 فرد19:00_20:30
25AEF:Book2(Part1) 1397/07/08 فرد19:00_20:30
26AEF:Book1(Part 1) 1397/07/11 زوج10:30_12:00
27AEF:Book2(Part3) 1397/07/28 زوج17:00_18:30
28AEF:Book3(Part1) 1397/07/11 زوج19:00_20:30
29AEF:Book3(Part 2) 1397/07/16 زوج19:00_20:30
30AEF:Book4(Part 2)(Teenagers)1397/08/061شنبه و 3شنبه17:00_19:00
31AEF:Book5(Part1) 1397/07/10 1شنبه و 3شنبه18:30_20:30
32PET(Intensive3)1397/08/12زوج17:00_19:00
33PET(Intensive3)1397/09/09جمعه8:30_13:30
34PET(Intensive2)1397/08/11جمعه8:30_13:30
35PET(Intensive2)1397/08/12زوج17:30_19:00
36PET(Intensive1)1397/07/06جمعه8:30_13:30
37Let's Go Begin(Part 3)1397/07/182شنبه و 4 شنبه15:30-17:00
38Let's Go1(Part 1)1397/07/112شنبه و 4 شنبه15:30-17:00
39Let's Go3(Part2)1397/07/081شنبه و 3شنبه15:30-17:00
40F.C. 4(Part1)1397/08/131شنبه و 3شنبه15:30-17:00
41F.C.1(Part3)1397/07/182شنبه و 4 شنبه15:30-17:00
42کلاس ویژه بانوان1397/07/11زوج10:30_12:00شعبه میدان مینا

***

ردیفدورهشروع دورهروزساعت
1Pre_IELTS&TOEFL1397/07/04زوج17:00-18:30
2Pre_IELTS&TOEFL1397/07/04زوج17:00-18:30
3Pre_IELTS&TOEFL1397/08/21زوج17:00-18:30
4Pre_IELTS&TOEFL1397/08/21زوج17:00-18:30
5TOFEL IBT (Reading)1397/07/02زوج19:00-20:30
6TOFEL IBT (Speaking)1397/08/02زوج19:00-20:30
7IELTS (Listening)1397/07/12فرد19:00-20:30
8IELTS (Speaking)1397/07/12فرد17:00-18:30
9IELTS(Reading)1397/08/15فرد19:00-20:30
10IELTS (Writing)1397/08/15فرد17:00-18:30
11IELTS (Writing)1397/07/28زوج19:00_20:30
12IELTS (چهار مهارت)1397/07/19پنج شنبه 10:30_13:30
13Post IELTS-کلاس جمع بندی نکته تست آیلتس1397/07/07زوج19:00_20:30
14General Vocab (4) (شعبه 1)1397/07/04جمعه10:30-13:30
15General Vocab (5) (شعبه 1)1397/08/25جمعه10:30-13:30
16General Speaking 1(شعبه1)1397/07/02زوج12:30-14:00
17General Speaking 2(شعبه1)1397/07/06یکشنه و 3 شنبه10:30-12:30
18General Speaking 5(شعبه2)1397/07/06جمعه10:30-13:30
19General Writing(شعبه1)1397/07/19پنج شنبه 10:30-14:00
20B.E.C. 1 (Part 1) (شعبه 2)1397/07/19فرد19:00_20:30
21B.E.C. 1 (Part 2) (شعبه 1)1397/07/06جمعه9:00-10:30
22TTC (شعبه 2)1397/07/07شنبه- دوشنبه13:00-14:30
23Seminar (Writing)1397/07/19پنج شنبه 14:00_18:00
24AEF:Starter(Part 1)1397/07/101شنبه  و 3شنبه10:30_12:30
25AEF:Starter(Part 1)ویژه بانوان1397/07/11زوج10:30_12:00
26AEF:Starter(Part 3)1397/07/291شنبه  و 3شنبه17:00-19:00
27AEF:Starter(Part2)1397/07/23زوج19:00-20:30
28AEF:Book1(Part1)1397/07/11زوج19:00_20:30
29AEF:Book2(Part 2)1397/08/05زوج19:00_20:30
30AEF:Book 1(Part 3)1397/07/02زوج17:00_18:30
31AEF:Book 2(Part 1)1397/07/081شنبه  و 3شنبه10:30_12:30
32AEF:Book 2(Part 1)1397/07/11زوج19:00_20:30
33AEF:Book3(Part 1)1397/07/11زوج19:00-20:30
34AEF:Book4(Part 3)1397/07/21زوج19:00_20:30
35AEF:Book 4(Part 3)1397/07/30زوج10:30-12:00
36AEF:Book5 (Part2) (Teenagers)1397/08/05زوج15:30-17:00
37AEF:Book5(Part2)1397/07/151شنبه  و 3شنبه18:30_20:30
38PET(Intensive1)1397/07/13جمعه8:30-13:30
39PET(Intensive2)1397/08/19فرد19:00-20:30
40PET(Intensive3)1397/08/26زوج19:00-20:30
41PET(Intensive3)1397/07/06جمعه8:30-13:30
42General speaking 5(شعبه1)1397/07/03فرد19:00_20:30
43let'sgo Begin(Part3)1397/07/011شنبه و 3شنبه15:30-17:00
44let'sgo Begin(Part3)1397/08/02شنبه و4شنبه17:00-18:30
45Let's Go 1(Part4)1397/08/12شنبه  و 4 شنبه15:30_17:00
46Let's Go 2(Part 3)1397/07/28شنبه  و 4 شنبه15:30_17:00
47Let's Go 3(Part 4)1397/07/291شنبه و 3شنبه15:30-17:00
48Let's Go 4(Part 2)1397/07/151شنبه و 3شنبه15:30-17:00
49Let's Go6(Part2)1397/08/131شنبه  و 3شنبه15:30-17:00
50Let's Go 6(Part 3)1397/07/22شنبه و 4شنبه15:30-17:00
51F.C.1(Part4)1397/08/12شنبه و  4شنبه17:00_18:30
52F.C.3(Part 6)1397/07/291شنبه و 3شنبه15:30-17:00
53F.C.4(Part 1)1397/07/22یکشنبه-سه شنه17:00-18:30
54F.C.4(Part 3)1397/07/241شنبه  و 3شنبه17:00-18:30
55F.C.4(Part 61397/07/241شنبه  و 3شنبه17:00-18:30
56F.C.4(PART3)1397/07/11شنبه و 4شنبه15:30-17:..
logo-samandehi