صفحه اصلی ورود کاربران همکاری با هیراد درخواست نمایندگی تماس با ما وبلاگ گالری تصاویر سایت قدیمی هیراد دیکشنری آنلاین لینک های مفید

تقویم برگزاری کلاس ها

شعبه پاسداران

شعبه میرداماد
شعبه پاسداران

ردیفدورهشروع دورهروزساعت
1Pre_IELTS&TOEFL1398/09/17فرد17:00-18:30
2IELTS (Writing)1398/10/28زوج17:00_18:30
3IELTS (Reading)1398/10/28زوج19:00_20:30
4IELTS (Speaking)1398/09/19فرد17:00_18:30
5IELTS (Listening)1398/09/27زوج17:00_18:30
6IELTS (Speaking)1398/09/27زوج19:00_20:30
7IELTS Course2 (شعبه 2)1398/09/09زوج19:00_20:30
8IELTS Course1 (شعبه 1)1398/09/21پنج شنبه10:30_13:30
9BEC1398/09/22جمعه9-10:30
10General Speaking(4)1398/09/17فرد19:00_20:30
11General Speaking(6)1398/09/101شنبه و 3شنبه10:30-12
12General Writing(1) 1398/09/21پنج شنبه10:30-14
13General Vocab(6)1398/09/22جمعه10:30-13:30
14کنکور زبان انگلیسی 1398
کلاس تشریحی و تست
"21 جلسه"
(سال سوم و پیش دانشگاهی)
**فقط مخصوص دختران**
1398/09/26سه شنبه 15:30_17
15GRE Writiing & Verbal
TOFEL(IBT,PBT),
GMAT,SAT,OET,MHLE,
MSRT,TOLIMO,EPT,PTE
Travel English,
ISI (مقاله نویسی),
Embassy Interview
 (مصاحبه سفارت)
Private_
16AEF:Book1(Part 2)1398/09/09زوج10:30_12
17AEF:Book1(Part 1)1398/09/07فرد17-18:30
18AEF:Book2(Part2)1398/10/031شنبه و 3شنبه18:30:_20:30
19AEF:Book2(Part 2)1398/10/031شنبه و 3شنبه10:00_12:00
20AEF:Book5(Part3)1398/08/29زوج19:00_20:30
21PET(Intensive1)1398/10/13جمعه8:30_13:30
22PET(Intensive1)1398/09/11زوج19_20:30
23PET(Intensive1)1398/09/06زوج17_18:30
24PET(Intensive1)1398/09/101شنبه و 3شنبه10:00_12:00
25PET(Intensive1)1398/09/06زوج10:30-12
26PET(Intensive2)1398/09/11زوج17_18:30
27PET(Intensive2)1398/10/16زوج17_18:30
28PET(Intensive2)1398/09/22جمعه8:30_13:30
29PET(Intensive2)1398/10/011شنبه و 3شنبه18:30-20:30
30PET(Intensive3)1398/09/171شنبه و 3شنبه18:30_20:30
31PET(Intensive3)1398/10/06جمعه8:30_13:30
32Supermind1 (part 1)1398/08/281شنبه و 3شنبه15:30-17:00
33Let's Begin (Part2)1398/10/022شنبه و 4 شنبه15:30-17:00
34Let's Go2 (Part3)1398/10/04شنبه و 4 شنبه15:30-17:00
35Let's Go5(Part1)1398/09/121شنبه و 3شنبه15:30-17:00
36AEF:Book2(Part3)teeneager1398/10/011شنبه و 3شنبه15:30-17:00
37F.C.1(Part1)1398/09/112شنبه و 4 شنبه15:30-17:00
38F.C.2(Part5)1398/09/132شنبه و 4 شنبه15:30-17:00شعبه میدان مینا

***

ردیفدورهشروع دورهروزساعت
1AEF:Starter(Part 1)1398/09/10فرد19:00-20:30
2AEF:Book1(Part1)1398/09/09زوج19:00-20:30
3AEF:Book1(Part1)1398/09/13زوج17:00-18:30
4AEF:Book1(Part2)1398/09/26یکشنبه-سه شنه18:30-20:30
5AEF:Book2(Part1)1398/10/011شنبه  و 3شنبه17:00-19:00
6AEF:Book2(Part1)1398/09/11زوج19:00-20:30
7AEF:Book2(Part3)1398/10/151شنبه  و 3شنبه17:00-19:00
8AEF:Book3(Part1)1398/09/101شنبه  و 3شنبه10:30_12:30
9AEF:Book 2(Part2)teenagher1398/10/011شنبه  و 3شنبه15:30-17:00
10AEF:Book 3(Part2)1398/09/30زوج19:00_20:30
11AEF:Book 3(Part3)teenagher1398/09/031شنبه  و 3شنبه17:00-19:00
12AEF:Book 4(Part2)1398/09/11زوج19:00_20:30
13AEF:Book4(Part 3)teenager1398/09/261شنبه  و 3شنبه17:00-19:00
14PET(Intensive1)1398/09/08جمعه8:30-13:30
15PET(Intensive1)1398/09/10فرد19:00_20:30
16PET(Intensive2)1398/09/30شنبه وچهارشنبه17:00-19:00
17PET(Intensive3)1398/011/08فرد17:00-19:00
18PET(Intensive3)1398/10/04شنبه و4شنبه17:00-19:00
19let'sgo Begin(Part2)1398/09/031شنبه و 3شنبه15:30-17:00
20let'sgo Begin(Part4)1398/09/02شنبه و4شنبه17:00-18:30
21Super mind 1(Part1)1398/09/30شنبه و4شنبه17:00-18:30
22Super mind 1(Part2)1398/08/22شنبه و4شنبه15:30-17:00
23Let's Go 1(Part4)1398/09/02شنبه و4شنبه17:00-18:30
24Let's Go 2(Part4)1398/10/011شنبه و 3شنبه15:30-17:00
25Let's Go 2(Part4)1398/09/13شنبه و4شنبه17:00-18:30
26Let's Go3(Part4)1398/09/16شنبه  و 4 شنبه15:30_17:00
27Let's Go 4(Part3)1398/09/02شنبه  و 4 شنبه15:30_17:00
28Let's Go 5(Part 4)1398/09/241شنبه و 3شنبه15:30-17:00
29F.C.1(Part2)1398/09/101شنبه و 3شنبه17:00-18:30
30F.C.2(Part2)1398/09/101شنبه و 3شنبه15:30_17:00
31F.C.3(Part1)1398/09/02شنبه و 4شنبه15:30_17:00
32F.C.2(Part6)1398/09/16شنبه و 4شنبه15:30-17:00
33F.C.2(Part6)1398/09/261شنبه و 3شنبه15:30_17:00
34Pre_IELTS&TOEFL1398/09/09زوج17:00-18:30
35IELTS(Speaking)1398/10/10فرد17:00-18:30
36IELTS(Listening)1398/10/10فرد19:00-20:30
37IELTS(Writing)1398/09/10فرد17:00-18:30
38IELTS(Reading)1398/09/10فرد19:00-20:30
39IELTSCOURSE 2(نکته وتست)1398/09/09زوج19:00-20:30
40IELTS (چهار مهارت)1398/10/06جمعه8:30_13:30
41IELTS (چهار مهارت)1398/09/07پنج شنبه 10:30_13:30
42PTE(چهارمهارت)1398/09/25زوج19:00-20:30
43General Speaking 2(شعبه2)1398/09/01جمعه10:30_13:30
44General Speaking 5(شعبه2)1398/10/03یکشنه و 3 شنبه19:0020:30
45TTC (شعبه 2)1398/09/11شنبه- دوشنبه13:00-14:30
46Movie Class1398/09/12فرد19:00-20:30

دوره های زبان آلمانی - زبان فرانسه- زبان ترکی استانبولی

ردیفدورهشروع دورهروزساعت
1A1/1 آلمانی1398/09/19فرد19:00-20:30
2A1/3 آلمانی1398/09/09شنبه-چهارشنبه17:00-18:30
3 فرانسه F1/11398/09/16زوج19:00-20:30
4 فرانسه F1/11398/09/17فرد17:00-18:30
5ترکی استانبولیT1/11398/09/24فرد17:00-18:30
6ترکی استانبولیT1/11398/09/16زوج19:00-20:30

logo-samandehi