صفحه اصلی ورود کاربران همکاری با هیراد درخواست نمایندگی تماس با ما وبلاگ گالری تصاویر سایت قدیمی هیراد دیکشنری آنلاین لینک های مفید

تقویم برگزاری کلاس ها

شعبه پاسداران

شعبه میدان مینا
شعبه پاسداران

ردیفدورهتاریخروزساعت
1Pre_IELTS&TOEFL1398/05/10فرد17:00-18:30
2IELTS (Reading)1398/05/26زوج19:00-20:30
3IELTS (Writing)1398/05/26زوج17:00_18:30
4IELTS (Speaking)1398/05/15فرد17:00_18:30
5IELTS (Listening)1398/06/27زوج19:00_20:30
6IELTS (Speaking)1398/06/27زوج17:00_18:30
7IELTS Course1 (شعبه 1)1398/05/17پنج شنبه10:30_13:30
8BEC1398/05/18جمعه9-10:30
9General Speaking(3)1398/05/15فرد19:00_20:30
10General Speaking(6)1398/06/121شنبه و 3شنبه10:30-12
11General Writing(1) 1398/05/17پنج شنبه10:30-14
General Vocab(1)1398/04/29زوج12:30-14
12General Vocab(2)1398/05/30زوج12:30-14
13General Vocab(4)1398/06/01جمعه10:30-13:30
14کنکور زبان انگلیسی 1398
کلاس تشریحی و تست
"21 جلسه"
(سال سوم و پیش دانشگاهی)
**فقط مخصوص دختران**
1398/05/15سه شنبه 15:30_17
15GRE Writiing & Verbal
TOFEL(IBT,PBT),
GMAT,SAT,OET,MHLE,
MSRT,TOLIMO,EPT,PTE
Travel English,
ISI (مقاله نویسی),
Embassy Interview
 (مصاحبه سفارت)
Private_
16AEF:Strter (Part 3)1398/05/09زوج10_11:30
17AEF:Book1(Part 1)1398/05/06فرد17_18:30
18AEF:Book1(Part 3)1398/05/131شنبه و 3شنبه10:00_12:00
19AEF:Book1(Part3)1398/05/221شنبه و 3شنبه18:30:_20:30
20AEF:Book2(Part 1)1398/05/101شنبه و 3شنبه17_19
21AEF:Book2(Part2)1398/05/131شنبه و 3شنبه10:00_12:00
22AEF:Book4(Part1)1398/05/31فرد19:00_20:30
23AEF:Book5(Part1)1398/04/29زوج19:00_20:30
24PET(Intensive1)1398/05/16زوج17-18:30
25PET(Intensive1)1398/05/04جمعه8:30_13:30
26PET(Intensive1)1398/05/16زوج10:30-12
27PET(Intensive2)1398/06/23زوج19:00_20:30
28PET(Intensive2)1398/06/101شنبه و 3شنبه18:30_20:30
29PET(Intensive2)1398/04/30فرد10:30_12
30PET(Intensive3)1398/07/11فرد10:30_12
31PET(Intensive2)1398/04/29زوج17_18:30
32PET(Intensive3)1398/07/13زوج17_18:30
33PET(Intensive3)1398/06/23زوج18:30_20
34PET(Intensive3)1398/04/31زوج17_18:30
35PET(Intensive3)1398/05/081شنبه و 3شنبه18:30_20:30
36PET(Intensive3)1398/05/11جمعه8:30_13:30
37PET(Intensive2)1398/05/18جمعه8:30_13:30
38Let's Go1 (Part4)1398/05/09شنبه و 4 شنبه15:30-17:00
39Let's Go4(Part4)1398/05/201شنبه و 3شنبه15:30-17:00
40AEF:Book2(Part2)teeneager1398/07/071شنبه و 3شنبه15:30-17:00
41F.C.2(Part3)1398/05/042شنبه و 4 شنبه15:30-17:00
42Let's Begin(Part3)1398/05/30زوج10:30-12شعبه میدان مینا

***

ردیفدورهشروع دورهروزساعت
1Pre_IELTS&TOEFL1398/05/30زوج17:00-18:30
2IELTS(Writing)1398/06/14فرد17:00-18:30
3IELTS(Reading)1398/06/14فرد19:00-20:30
4IELTS(Speaking)1398/05/17فرد17:00-18:30
5IELTS(Listening)1398/05/17فرد19:00-20:30
6IELTS (چهار مهارت)1398/06/08جمعه8:30_13:30
7IELTS (چهار مهارت)1398/05/31پنج شنبه 10:30_13:30
8General Speaking 1(شعبه2)1398/05/11جمعه10:30_13:30
9General Speaking 5(شعبه2)1398/05/26شنبه-چهارشنبه10:30-12:30
10General Speaking 5(شعبه2)1398/05/20یکشنه و 3 شنبه18:30-20:30
11General Speaking 5(شعبه2)1398/06/03یکشنه و 3 شنبه18:30-20:00
11TTC (شعبه 2)1398/04/15شنبه- دوشنبه13:00-14:30
12PTE(چهارمهارت)1398/05/26زوج19:00-20:30
13PTE(چهارمهارت)1398/07/10زوج19:00-20:30
14AEF:Starter(Part 3)1398/06/031شنبه  و 3شنبه10:30_12:30
15AEF:Starter(Part3)1398/05/17فرد19:00-20:30
16AEF:Starter(Part2)1398/05/07زوج17:00-18:30
17AEF:Starter(Part1)1398/05/081شنبه  و 3شنبه18:30-20:30
18AEF:Book1(Part2)1398/05/271شنبه  و 3شنبه17:00-19:00
19AEF:Book2(Part1)1398/05/19زوج19:00-20:30
20AEF:Book2(Part1)1398/06/121شنبه  و 3شنبه17:00-19:00
21AEF:Book2(Part3)1398/06/13زوج19:00_20:30
22AEF:Book 3(Part3)1398/06/02زوج19:00_20:30
23AEF:Book 3(Part1)teenagher1398/05/271شنبه  و 3شنبه17:00-19:00
24AEF:Book4(Part 2)teenager1398/05/221شنبه  و 3شنبه17:00-19:00
25PET(Intensive1)1398/05/13فرد17:00-19:00
26PET(Intensive2)1398/07/06شنبه و4شنبه17:00-19:00
14PET(Intensive2)1398/06/031شنبه و 3شنبه18:30-20:30
27PET(Intensive1)1398/05/12زوج17:00-18:30
28PET(Intensive3)1398/07/17دوشنبه-چهارشنبه18:30_20:30
29PET(Intensive1)1398/05/11جمعه8:30-13:30
30PET(Intensive3)1398/05/10فرد19:00_20:30
31let'sgo Begin(Part2)1398/05/19شنبه و4شنبه17:00-18:30
32let'sgo Begin(Part2)1398/05/05شنبه و4شنبه17:00-18:30
33let'sgo Begin(Part3)1398/05/12شنبه و4شنبه15:30-17:00
34Let's Go 1(Part1)1398/05/011شنبه و 3شنبه15:30_17:00
35Let's Go 1(Part2)1398/05/27شنبه و4شنبه17:00-18:30
36Let's Go 2(Part2)1398/06/171شنبه و 3شنبه15:30-17:00
37Let's Go 2(Part2)1398/06/06شنبه و4شنبه17:00-18:30
38Let's Go3(Part2)1398/06/09شنبه  و 4 شنبه15:30_17:00
39Let's Go 4(Part1)1398/05/26شنبه  و 4 شنبه15:30_17:00
40Let's Go 5(Part 2)1398/06/121شنبه و 3شنبه15:30-17:00
41Let's Go 5(Part4)1398/05/081شنبه و 3شنبه15:30-17:00
42F.C.1(Part1)1398/05/131شنبه و 3شنبه17:00-18:30
43F.C.2(Part5)1398/06/13شنبه و 4شنبه17:00-18:30
44F.C.2(Part5)1398/05/26شنبه و 4شنبه15:30-17:00
45F.C.1(Part6)1398/05/271شنبه  و 3شنبه15:30-17:00
46F.C.2(Part4)1398/06/171شنبه  و 3شنبه15:30-17:00
47F.C.4(Part5)1398/04/161شنبه و 3شنبه15:30-17:00
48F.C.4(Part 6)1398/05/27یکشنبه-سه شنه15:30-17:00
logo-samandehi