صفحه اصلی ورود کاربران همکاری با هیراد درخواست نمایندگی تماس با ما وبلاگ گالری تصاویر سایت قدیمی هیراد دیکشنری آنلاین لینک های مفید

تقویم برگزاری کلاس ها

شعبه پاسداران

شعبه میرداماد
شعبه پاسداران

ردیفدورهتاریخروزساعت
1AEF:Starter(Part 1)1398/11/061شنبه و 3شنبه18:30_20:30
2AEF:Book 1(Part 1)1398/11/06فرد17_18:30
3AEF:Book1(Part3)1398/11/19زوج10:00_11:30
4AEF:Book2(Part 3)1398/12/041شنبه و 3شنبه18:30:_20:30
5AEF:Book2(Part 2)1398/12/041شنبه و 3شنبه10:00_12:00
6PET(Intensive1)1398/11/16زوج19_20:30
7PET(Intensive1)1398/11/11جمعه8:30_13:30
8PET(Intensive1)1398/11/131شنبه و 3شنبه10:00_12:00
9PET(Intensive1)1398/11/16زوج10:30-12
10PET(Intensive2)1398/11/16زوج17_18:30
11PET(Intensive2)1398/12/17زوج19_20:30
12PET(Intensive3)1399/01/18زوج17_18:30
13PET(Intensive3)1398/12/09جمعه8:30_13:30
14PET(Intensive3)1399/01/171شنبه و 3شنبه18:30-20:30
15PET(Intensive3)1398/11/04جمعه8:30_13:30
16Supermind1 (part 3)1398/12/111شنبه و 3شنبه15:30-17:00
17Let's Begin (Part3)1398/12/072شنبه و 4 شنبه15:30-17:00
18Let's Go2 (Part4)1398/12/03شنبه و 4 شنبه15:30-17:00
19Let's Go5(Part2)1398/12/041شنبه و 3شنبه15:30-17:00
20AEF:Book3(Part1)teeneager1398/12/131شنبه و 3شنبه15:30-17:00
21F.C.2(Part6)1398/11/142شنبه و 4 شنبه15:3-17:00
22Pre_IELTS&TOEFL1398/11/15فرد17:00-18:30
23IELTS (Writing)1398/11/07زوج17:00_18:30
24IELTS (Reading)1398/11/07زوج19:00_20:30
25IELTS (Speaking)1398/12/12زوج17:00_18:30
26IELTS (Listening)1398/12/12زوج19:00_20:30
27IELTS Course21398/11/15فرد17:00_18:30
28G.Speaking 2 (شعبه 2)1398/11/0شنبه-چهارشنبه19:00_20:30
29IELTS Course1 (4 skills)1398/11/17پنج شنبه10:30_13:30
31BEC1398/11/25جمعه9-10:30
32General Speaking(6)1398/11/27فرد19:00_20:30
33General Speaking(6)1398/10/291شنبه و 3شنبه10:30-12
34General Speaking(7)1398/12/201شنبه و 3شنبه10:30-12
35General Writing(1) 1398/11/24پنج شنبه10:30-14
36General Vocab(1)1398/11/11جمعه10:30-13:30
37کنکور زبان انگلیسی 1398
کلاس تشریحی و تست
"21 جلسه"
(سال سوم و پیش دانشگاهی)
**فقط مخصوص دختران**
1398/11/29سه شنبه 15:30_17
38GRE Writiing & Verbal
TOFEL(IBT,PBT),
GMAT,SAT,OET,MHLE,
MSRT,TOLIMO,EPT,PTE
Travel English,
ISI (مقاله نویسی),
Embassy Interview
 (مصاحبه سفارت)
Private_ شعبه میدان مینا

***

ردیفدورهتاریخروزساعت
1AEF:Starter(Part 2)1399/01/17یکشنبه-سه شنبه18:30-20:30
AEF:Starter(Part 1)1398/11/12زوج19:00-20:30
3AEF:Book1(Part2)1398/11/19زوج17:00-18:30
4AEF:Book1(Part3)1398/11/201شنبه  و 3شنبه18:30-20:30
5AEF:Book2(Part2)1398/11/271شنبه  و 3شنبه17:00-19:00
7AEF:Book2(Part3)1398/11/131شنبه  و 3شنبه17:00-19:00
8AEF:Book3(Part1)1398/11/111شنبه  و 3شنبه10:30_12:30
9AEF:Book 2(Part3)teenager1398/12/111شنبه  و 3شنبه15:30-17:00
10AEF:Book 3(Part3)1398/11/19زوج19:00_20:30
11AEF:Book 4(Part1)teenager1398/11/271شنبه  و 3شنبه17:00-19:00
12AEF:Book 4(Part1)1398/10/28زوج19:00_20:30
13AEF:Book5(Part 2)teenager1398/11/201شنبه  و 3شنبه17:00-19:00
PET(Intensive1)1399/01/13یکشنبه-سه شنبه18:30-20:30
14PET(Intensive2)1398/11/30شنبه وچهارشنبه18:30-20:30
15PET(Intensive2)1399/01/22جمعه8:30-13:30
16PET(Intensive2)1398/11/18جمعه8:30-13:30
17PET(Intensive2)1398/11/29یکشنبه-سه شنبه18:30-20:30
18PET(Intensive3)1398/12/21شنبه وچهارشنبه17:00-19:00
19PET(Intensive3)1398/11/08فرد17:00-19:00
21Super mind starter1(part1)1398/11/08یکشنبه-سه شنبه17:00-18:30
22let'sgo Begin(Part4)1398/12/061شنبه و 3شنبه15:30-17:00
23Super mind 1(Part2)1398/12/14شنبه و4شنبه17:00-18:30
24Super mind 1(Part2)1398/11/23شنبه و4شنبه17:00-18:30
25Super mind 1(Part3)1398/11/30شنبه و4شنبه15:30-17:00
26Super mind 2(Part2)1398/11/14شنبه و4شنبه17:00-18:30
27Super mind 3(Part1)1398/11/131شنبه و 3شنبه15:30-17:00
28Super mind 3(Part1)1398/11/02شنبه و4شنبه17:00-18:30
29Super mind 4(Part1)1398/11/05شنبه  و 4 شنبه15:30_17:00
30Super mind 5(Part1)1398/11/14شنبه  و 4 شنبه15:30_17:00
31Super mind 6(Part1)1398/11/081شنبه و 3شنبه15:30-17:00
32F.C.1(Part4)1398/11/131شنبه و 3شنبه17:00-18:30
33F.C.2(Part4)1398/11/131شنبه و 3شنبه15:30_17:00
34F.C.3(Part3)1398/11/14شنبه و 4شنبه15:30_17:00
35F.C.3(Part1)1398/11/15شنبه و 4شنبه15:30-17:00
36Pre_IELTS&TOEFL1398/11/19زوج17:00-18:30
37IELTS(Speaking)1398/12/17فرد17:00-18:30
38IELTS(Listening)1398/12/17فرد19:00-20:30
39IELTS(Writing)1398/11/20فرد17:00-18:30
40IELTS(Reading)1398/11/20فرد19:00-20:30
41IELTS (چهار مهارت)1398/11/18جمعه8:30_13:30
42IELTS (چهار مهارت)1399/01/25پنج شنبه 10:30_13:30
43PTE(چهارمهارت)1398/11/19زوج19:0020:30
44General Speaking 3(شعبه2)1398/11/11جمعه10:30_13:30
45General Speaking 3(شعبه2)1398/11/03شنبه-چهارشنبه19:0020:30
46TTC (شعبه 2)1398/11/23شنبه- دوشنبه13:00-14:30

دوره های زبان آلمانی - زبان فرانسه- زبان ترکی استانبولی

ردیفدورهشروع دورهروزساعت
1(مینا)A1/3آلمانی1398/10/02شنبه-چهارشنبه16:00-17:30
2(مینا)A1/2آلمانی1398/10/02شنبه-چهارشنبه14:30-16:00
3(مینا) فرانسه F1/11398/11/19زوج19:00-20:30
4(مینا) فرانسه F1/11398/11/20فرد17:00-18:30
5(مینا)ترکی استانبولیT1/11398/11/15فرد17:00-18:30
6(مینا)ترکی استانبولیT1/11398/11/27زوج19:00-20:30
7(پاسداران)آلمانی A1/ Part 11398/11/14زوج12:30-14
8(پاسداران)فرانسهF1 /Part 11398/11/14فرد12:30-14
9(پاسداران)ترکی  T1/ Part 11398/11/15زوج12:30-14

logo-samandehi