صفحه اصلی ورود کاربران همکاری با هیراد درخواست نمایندگی تماس با ما وبلاگ گالری تصاویر سایت قدیمی هیراد دیکشنری آنلاین لینک های مفید

تقویم برگزاری کلاس ها

شعبه پاسداران

شعبه میدان مینا
شعبه پاسداران

ردیفدورهتاریخروزساعت
1Pre_IELTS&TOEFL1398/04/11فرد17:00-18:30
2IELTS (Reading)1398/05/23زوج19:00-20:30
3IELTS (Writing)1398/05/23زوج17:00_18:30
4IELTS (Speaking)1398/04/16فرد17:00_18:30
5IELTS (Speaking)1398/04/24زوج19:00_20:30
6IELTS (Listening)1398/04/24زوج17:00_18:30
7IELTS Course2 (شعبه 1)1398/04/20پنج شنبه10:30_13:30
8BEC1398/04/28جمعه9-10:30
9General Speaking(1)1398/04/18فرد19:00_20:30
12General Speaking(5)1398/04/181شنبه و 3شنبه10:30-12
13General Speaking(1)1398/04/15زوج10:30-12
14General Writing(1) 1398/04/20پنج شنبه10:30-14
15General Vocab(3)1398/04/14جمعه10:30-13:30
16General Vocab(4)1398/06/01جمعه10:30-13:30
17کنکور زبان انگلیسی 1398
کلاس تشریحی و تست
"21 جلسه"
(سال سوم و پیش دانشگاهی)
**فقط مخصوص دختران**
1398/04/18سه شنبه 15:30_17
18GRE Writiing & Verbal
TOFEL(IBT,PBT),
GMAT,SAT,OET,MHLE,
MSRT,TOLIMO,EPT,PTE
Travel English,
ISI (مقاله نویسی),
Embassy Interview
 (مصاحبه سفارت)
Private_
19AEF:Strter (Part 3)1398/05/09زوج10_11:30
20AEF:Book1(Part 1)1398/04/10زوج17_18:30
21AEF:Book1(Part 1)1398/04/18فرد17_18:30
22AEF:Book1(Part 3)1398/05/131شنبه و 3شنبه10:00_12:00
23AEF:Book1(Part2)1398/03/281شنبه و 3شنبه18:30:_20:30
24AEF:Book1(Part3)1398/05/221شنبه و 3شنبه18:30:_20:30
25AEF:Book2(Part 1)1398/04/111شنبه و 3شنبه17_19
26AEF:Book2(Part2)1398/05/131شنبه و 3شنبه10:00_12:00
27AEF:Book3(Part3)1398/04/13فرد19:00_20:30
28AEF:Book5(Part1)1398/04/26زوج19:00_20:30
29PET(Intensive1)1398/04/12زوج19:00_20:30
30PET(Intensive1)1398/04/11فرد17_18:30
31PET(Intensive2)1398/06/101شنبه و 3شنبه18:30_20:30
32PET(Intensive1)1398/04/12فرد10:30_12
33PET(Intensive2)1398/04/29زوج17_18:30
34PET(Intensive2)1398/04/12زوج10:30_12:00
35PET(Intensive2)1398/04/12زوج18:30_20
36PET(Intensive3)1398/04/31زوج17_18:30
37PET(Intensive3)1398/05/011شنبه و 3شنبه18:30_20:30
38PET(Intensive3)1398/05/11جمعه8:30_13:30
39PET(Intensive4)1398/04/14جمعه8:30_13:30
40PET(Intensive2)1398/05/18جمعه8:30_13:30
41Let's Go1 (Part4)1398/05/09شنبه و 4 شنبه15:30-17:00
42Let's Go4(Part3)1398/04/041شنبه و 3شنبه15:30-17:00
43AEF:Book3(Part1)teeneager1398/04/251شنبه و 3شنبه15:30-17:00
44F.C.2(Part2)1398/04/172شنبه و 4 شنبه15:30-17:00
45Let's Begin(Part2)1398/04/26زوج10:30-12
46Let's go 3(Part1)1398/04/111شنبه و 3شنبه10:30-12:30
47F.C.1(Part1)1398/04/111شنبه و 3شنبه10:30-12:30شعبه میدان مینا

***

ردیفدورهتاریخروزساعت
1Pre_IELTS&TOEFL1398/04/05زوج17:00-18:30
2IELTS(Writing)1398/04/16فرد17:00-18:30
3IELTS(Reading)1398/04/16فرد19:00-20:30
4IELTS(Speaking)1398/05/15فرد17:00-18:30
6IELTS(Listening)1398/05/15فرد19:00-20:30
7IELTS (چهار مهارت)1398/06/01جمعه8:30_13:30
8IELTS (چهار مهارت)1398/05/17پنج شنبه 10:30_13:30
9General Speaking 1(شعبه2)1398/04/14جمعه10:30_13:30
10General Speaking 5(شعبه2)1398/04/05شنبه-چهارشنبه10:30-12:30
General Speaking 1(شعبه2)1398/04/14جمعه10:30-13:30
11General Speaking 4(شعبه2)1398/04/11یکشنه و 3 شنبه18:30-20:30
12TTC (شعبه 2)1398/04/15شنبه- دوشنبه13:00-14:30
13PTE(چهارمهارت)1398/05/23زوج19:00-20:30
14PTE(چهارمهارت)1398/04/17زوج19:00-20:30
15GRE Writiing & Verbal
TOFEL(IBT,PBT),
GMAT,SAT,OET,MHLE,
MSRT,TOLIMO,EPT,PTE
Travel English,
ISI (مقاله نویسی),
Embassy Interview
 (مصاحبه سفارت)
Private__
16AEF:Starter(Part 2)1398/04/091شنبه  و 3شنبه10:30_12:30
17AEF:Starter(Part2)1398/04/02فرد19:00-20:30
18AEF:Starter(Part2)1398/05/07زوج17:00-18:30
19AEF:Starter(Part1)1398/04/161شنبه  و 3شنبه18:30-20:30
20AEF:Book1(Part3)1398/04/03زوج19:00-20:30
21AEF:Book2(Part1)1398/04/091شنبه  و 3شنبه17:00-19:00
22AEF:Book2(Part2)1398/04/26زوج19:00_20:30
23AEF:Book 3(Part2)1398/04/15زوج19:00_20:30
24AEF:Book4(Part 2)teenager1398/05/221شنبه  و 3شنبه17:00-19:00
10Pet zero1398/04/16فرد17:00-19:00
25PET(Intensive1)1398/04/12شنبه و4شنبه17:00-19:00
26PET(Intensive2)1398/06/031شنبه و 3شنبه18:30-20:30
27PET(Intensive1)1398/04/17زوج17:00-18:30
28PET(Intensive2)1398/04/22زوج19:00_20:30
29PET(Intensive1)1398/04/14جمعه8:30-13:30
30PET(Intensive2)1398/04/14جمعه8:30-13:30
32PET(Intensive3)1398/05/10فرد19:00_20:30
33PET(Intensive3)1398/04/07جمعه8:30-13:30
34PET(Intensive3)1398/04/05زوج17:00-18:30
35let'sgo Begin(Part1)1398/04/01شنبه و4شنبه17:00-18:30
36let'sgo Begin(Part2)1398/05/05شنبه و4شنبه17:00-18:30
37let'sgo Begin(Part3)1398/05/12شنبه و4شنبه15:30-17:00
38Let's Go 1(Part1)1398/05/011شنبه و 3شنبه15:30_17:00
39Let's Go 1(Part1)1398/04/05شنبه و4شنبه17:00-18:30
40Let's Go 2(Part1)1398/04/301شنبه و 3شنبه15:30-17:00
41Let's Go 2(Part1)1398/04/22شنبه و4شنبه17:00-18:30
42Let's Go3(Part1)1398/04/26شنبه  و 4 شنبه15:30_17:00
43Let's Go 4(Part1)1398/04/12شنبه  و 4 شنبه15:30_17:00
44Let's Go 5(Part 1)1398/04/251شنبه و 3شنبه15:30-17:00
45Let's Go 5(Part3)1398/04/021شنبه و 3شنبه15:30-17:00
46F.C.1(Part1)1398/04/041شنبه و 3شنبه17:00-18:30
47F.C.2(Part4)1398/04/29شنبه و 4شنبه17:00-18:30
48F.C.2(Part4)1398/04/12شنبه و 4شنبه15:30-17:00
49F.C.1(Part5)1398/04/111شنبه  و 3شنبه15:30-17:00
50F.C.2(Part3)1398/04/301شنبه  و 3شنبه15:30-17:00
51F.C.4(Part5)1398/04/161شنبه و 3شنبه15:30-17:00
52F.C.4(Part 4)1398/04/16یکشنبه-سه شنه17:00-18:30
53let'sgo Begin(Part2)1398/04/24زوج10:30_12:00
54Let's Go 2(Part2)1398/05/09شنبه و 4شنبه10:30_12:00
55Let's Go 1(Part1)1398/04/12شنبه و 4شنبه101:30_12:00
logo-samandehi