صفحه اصلی ورود کاربران همکاری با هیراد درخواست نمایندگی تماس با ما وبلاگ گالری تصاویر سایت قدیمی هیراد دیکشنری آنلاین لینک های مفید

تقویم برگزاری کلاس ها

شعبه پاسداران

شعبه میدان مینا
شعبه پاسداران

ردیفدورهشروع دورهروزساعت
1Pre_IELTS&TOEFL1398/01/27فرد17:00-18:30
2IELTS (Reading)1398/01/27فرد17:00-18:30
3IELTS (Reading)1398/02/30زوج17:00_18:30
4IELTS (Writing)1398/02/30زوج19:00-20:30
5IELTS (Listening)1398/01/31زوج19:00_20:30
6IELTS (Speaking)1398/01/31زوج17:00_18:30
7IELTS (چهار مهارت)1398/01/29پنج شنبه10:30_13:30
8General Speaking(8)1398/01/22فرد19:00_20:30
9General Speaking(4)1398/02/221شنبه و 3شنبه10:30-12
10General Speaking(1)1398/01/24زوج10:30-12
11General Writing(1) 1398/01/29پنج شنبه10:30-14
12General Vocab(2)1398/02/06جمعه10:30-13:30
13General Vocab(3)1398/03/24جمعه10:30-13:30
14B.E.C. 1 (Part 1)(شعبه 2)1398/01/30جمعه19:00_20:30
15B.E.C. 1 (Part 1)(شعبه 1)1398/01/30جمعه9:00-10:30
16Seminar (Speaking)1398/03/02پنج شنبه14:00_18:00
17کنکور زبان انگلیسی 1397
کلاس تشریحی و تست
"21 جلسه"
(سال سوم و پیش دانشگاهی)
**فقط مخصوص دختران**
1398/01/27سه شنبه 15:30_17
18GRE Writiing & Verbal
TOFEL(IBT,PBT),
GMAT,SAT,OET,MHLE,
MSRT,TOLIMO,EPT,PTE
Travel English,
ISI (مقاله نویسی),
Embassy Interview
 (مصاحبه سفارت)
Private_ 
19AEF:Strter (Part 1)1398/01/26زوج10:30_12:00
20AEF:Book1(Part 1)1398/01/24زوج17_18:30
21AEF:Book1(Part 1)1398/01/181شنبه و 3شنبه10:00_12:00
22AEF:Book1(Part1)1398/01/22فرد17:00_18:30
23AEF:Book2(Part 1) 1398/02/17 1شنبه و 3شنبه10:00_12:00
24AEF:Book3(Part2) 1398/02/22 فرد19:00_20:30
25AEF:Book4(Part 3) 1398/02/25 زوج19:00_20:30
26PET(Intensive1) 1398/01/28 زوج10:30_12
27PET(Intensive1) 1398/01/26 زوج17_18:30
28PET(Intensive2) 1398/01/26 زوج10:30_12:00
29PET(Intensive2) 1398/02/07 زوج17_18:30
30PET(Intensive2) 1398/01/25 1شنبه و 3شنبه18:30_20:30
31PET(Intensive2)1398/02/20جمعه8:30_13:30
32PET(Intensive3)1398/01/23جمعه8:30_13:30
33PET(Intensive3) 1398/01/24 زوج19:00_20:30
34PET(Intensive4)1398/02/27جمعه8:30_13:30
35Let's Go1 (Part2) 1398/01/26 شنبه و 4 شنبه15:30-17:00
36Let's Go4(Part2)1398/02/101شنبه و 3شنبه15:30-17:00
37F.C.4(Part5)13978/01/201شنبه و 3شنبه15:30-17:00
38F.C.2(Part1)1398/02/252شنبه و 4 شنبه15:30-17:00شعبه میدان مینا

***

ردیفنام دورهتاریخروز ساعت
1Pre_IELTS&TOEFL1398/01/24زوج17:00-18:30
2IELTS(Reading)1398/01/29فرد19:00-20:30
3IELTS(Writing)1398/01/29فرد17:00-18:30
4IELTS(Speaking)1398/02/31فرد17:00-18:30
5IELTS(Listening)1398/02/31فرد19:00-20:30
IELTS(Writing)1397/02/14زوج19:00-20:30
6IELTS (چهار مهارت)1398/02/05پنج شنبه 10:30_13:30
7General Vocab (2) (شعبه 1)1398/02/06جمعه10:30-13:30
8General Vocab (3) (شعبه 1)1398/03/24جمعه10:30-13:30
9General Speaking 2(شعبه2)1398/01/31شنبه-چهارشنبه17:00-18:30
10General Speaking 3(شعبه2)1398/01/24شنبه-چهارشنبه10:30-12:30
11General Speaking 9(شعبه2)1398/01/30جمعه10:30-13:30
12General Speaking 3(شعبه2)1398/01/20یکشنه و 3 شنبه18:30-20:30
13B.E.C. 1 (Part 2) (شعبه 2)1398/0130جمعه9:00-10:30
14TTC (شعبه 2)1398/01/24شنبه- دوشنبه13:00-14:30
15PTE(چهارمهارت)1398/01/28زوج19:00-20:30
16GRE Writiing & Verbal
TOFEL(IBT,PBT),
GMAT,SAT,OET,MHLE,
MSRT,TOLIMO,EPT,PTE
Travel English,
ISI (مقاله نویسی),
Embassy Interview
 (مصاحبه سفارت)
Private__
17AEF:Starter(Part 1)1398/01/271شنبه  و 3شنبه10:30_12:30
18AEF:Starter(Part1)1398/01/27فرد19:00-20:30
19AEF:Book1(Part2)1398/01/29زوج19:00-20:30
20AEF:Book1(Part3)1398/01/201شنبه  و 3شنبه17:00-19:00
21AEF:Book2(Part1)1398/01/19زوج19:00_20:30
22AEF:Book 2(Part 3)1398/01/181شنبه  و 3شنبه10:30_12:30
23AEF:Book 3(Part1)1398/02/23زوج19:00_20:30
24AEF:Book3(Part 1)1398/01/19زوج19:00_20:30
25AEF:Book3(Part 3)tenaghar1398/01/251شنبه  و 3شنبه17:00-19:00
26Pet zero1398/01/27فرد17:00-19:00
27PET(Intensive1)1398/01/27جمعه8:30-13:30
28PET(Intensive1)1398/01/27فرد17:00-19:00
29PET(Intensive2)1398/02/22فرد19:00_20:30
30PET(Intensive2)1398/01/23جمعه8:30-13:30
31PET(Intensive3)1398/02/13جمعه8:30-13:30
32PET(Intensive2)1398/01/19زوج10:30-12:00
33PET(Intensive2)1398/01/19زوج17:00-18:30
34let'sgo Begin(Part3)1398/01/251شنبه و 3شنبه15:30_17:00
35Let's Go 1(Part3)1398/01/251شنبه و 3شنبه15:30-17:00
36Let's Go 1(Part3)1398/01/17شنبه و4شنبه17:00-18:30
37Let's Go2(Part3)1398/01/21شنبه  و 4 شنبه15:30_17:00
38Let's Go 3(Part3)1398/02/21شنبه  و 4 شنبه15:30_17:00
39Let's Go 4(Part 3)1398/02/241شنبه و 3شنبه15:30-17:00
470Let's Go 5(Part2)1398/02/031شنبه و 3شنبه15:30-17:00
41F.C.2(Part3)1398/02/21شنبه و 4شنبه15:30-17:00
42F.C.1(Part4)1398/02/151شنبه  و 3شنبه15:30-17:00
43F.C.2(Part1)1398/01/251شنبه  و 3شنبه15:30-17:00
44F.C.2(Part3)1398/02/21شنبه و  4شنبه15:30_17:00
45F.C.4(Part4)1398/02/241شنبه و 3شنبه15:30-17:00
46F.C.4(Part 4)1398/02/22یکشنبه-سه شنه17:00-18:30
logo-samandehi